Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený 10x 294x 74x 378x

Heliophanus flavipes (Hahn, 1832)

České jménoskákavka žlutonohá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy378 nálezů, 94 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2014 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuabundant probably
Nadm. výška200-500-900

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (149 použitých nálezů)
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr2356244
Smyk33632062
Žlutá miska138021
Zemní past123016
Sklepávání3304
Prosev0101
Eklektor0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (110 použitých nálezů)
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) ESSamciSamiceMláďataNálezy
pískovny2102
mokré louky4202
kamenolomy4708
bylinné porosty břehů0201
lesostepní doubravy4215
Xerotermní travinobylinná společenstva220014
rašeliniště1001
Lesní okraje1203
Louky4806
Louky a pastviny2504
skalní stepi na vápenci918116
úhory2605
Ovocné sady a vinohrady0201
travnaté stepi2116117
suché křoviny1202
kamenité suti nižších poloh0101
Skalní a suťové biotopy2101
písčiny2103
A1211000101
mezofilní louky3514
horská vřesoviště3205
obilná pole0101
00000000202
haldy a výsypky1001
výsadby jehličnanů0101
Pozemní komunikace0101
Kultury listnáčů0101
suché doubravy2001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020