Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený 5x 161x 80x 246x

Heliophanus flavipes (Hahn, 1832)

České jménoskákavka žlutonohá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy246 nálezů, 95 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2020 , Milan Řezáč, Radek Šich, Veronika Řezáčová, Klára Řezáčová
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuabundant probably
Nadm. výška200-500-900

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (151 použitých nálezů)
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk28562057
Individuální sběr2454244
Žlutá miska138021
Zemní past1811021
Prosev1403
Sklepávání3304
Eklektor0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (110 použitých nálezů)
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Xerotermní travinobylinná společenstva522016
pískovny2001
Slaniska1101
kamenolomy0101
Bylinné porosty na březích potoků a řek0201
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy4215
Vrchoviště1001
Lesní okraje1203
Louky a pastviny2504
Louky4806
Luční úhory2605
Skalní stepi na vápencových podkladech918116
Xerotermy na jiných podkladech2116117
Ovocné sady a vinohrady0201
Floristicky pestré křoviny1202
Vlhké louky3101
Kamenité sutě0101
Skalní a suťové biotopy2101
Písečné přesypy2103
Kamenolom4607
Pískovna0101
Ovocné sady0101
Mezofilní louky1502
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou3205
Pole0101
Haldy a výsypky1001
Polní meze2012
Kulturní lesy0101
Pozemní komunikace0101
Kultury listnáčů0101
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků2001
 SamciSamiceMláďataNálezy