Nálezy podle období  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený 161× 96× 262×

Heliophanus flavipes (Hahn, 1832)

České jménoskákavka žlutonohá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy262 nálezů, 99 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2022 , Tomáš Krejčí
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
abundant probably
Nadm. výška150-1300

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (262 použitých nálezů)
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr2455245
Zemní past2331028
Neurčeno4656096
Smyk33582063
Vysavač1001
Žlutá miska138021
Prosev1403
Sklepávání3304
Eklektor0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (262 použitých nálezů)
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno6810418148
Suché louky2216118
Vřesoviště nižších poloh1202
Kamenité suti nižších poloh1102
Xerotermní travinobylinná společenstva522016
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2102
Slaniska1101
Kamenolomy4708
Bylinné porosty břehů0201
Lesostepní doubravy4215
Rašeliniště1001
Lesní okraje1203
Louky a pastviny2504
Louky4806
Úhory2605
Skalní stepi na vápenci918116
Ovocné sady a vinohrady0201
Suché křoviny1202
Mokré louky3101
Skalní a suťové biotopy2101
Písčiny2103
Ovocné sady s luční vegetací0101
Mezofilní louky1502
Porosty borůvek3205
Ostatní pole0101
Haldy a výsypky1001
Pastviny2012
Výsadby jehličnanů0101
Pozemní komunikace0101
Výsadby listnáčů0101
Suché doubravy2001
 SamciSamiceMláďataNálezy