Records by time
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Not endangered 5x 161x 80x 246x

Heliophanus flavipes (Hahn, 1832)

Czech nameskákavka žlutonohá
Threat levelNot endangered
Records246 nálezů, 95 kvadrátů
First record 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record 2020 , Milan Řezáč, Radek Šich, Veronika Řezáčová, Klára Řezáčová
Distribution areaPalaearctic - E-A
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuabundant probably
Altitude200-500-900

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (151 used records)
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk28562057
Individuální sběr2454244
Žlutá miska138021
Zemní past1811021
Prosev1403
Sklepávání3304
Eklektor0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (110 used records)
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Xerotermní travinobylinná společenstva522016
pískovny2001
Slaniska1101
kamenolomy0101
Bylinné porosty na březích potoků a řek0201
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy4215
Vrchoviště1001
Lesní okraje1203
Louky a pastviny2504
Louky4806
Luční úhory2605
Skalní stepi na vápencových podkladech918116
Xerotermy na jiných podkladech2116117
Ovocné sady a vinohrady0201
Floristicky pestré křoviny1202
Vlhké louky3101
Kamenité sutě0101
Skalní a suťové biotopy2101
Písečné přesypy2103
Kamenolom4607
Pískovna0101
Ovocné sady0101
Mezofilní louky1502
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou3205
Pole0101
Haldy a výsypky1001
Polní meze2012
Kulturní lesy0101
Pozemní komunikace0101
Kultury listnáčů0101
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků2001
 MalesFemalesJuvenilesRecords