Kvadráty: 7070
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agalenatea redii Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes cupreus Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Agroeca cuprea Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Lycosa singoriensis Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) Téměř ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Phrurolithus pullatus Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 Ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anelosimus vittatus Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Lasaeola tristis Lasaeola tristis (Hahn, 1833) Téměř ohrožený
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Theridion betteni Theridion betteni Wiehle, 1960 Téměř ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený
Ozyptila pullata Ozyptila pullata (Thorell, 1875) Ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (24 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 0 0 1
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 0 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 0 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (24 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 0 0 1
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 0 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 0 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy