Kvadráty: 7070
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agalenatea redii Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 1x 1x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassodes cupreus Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený 1x 1x
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Agroeca cuprea Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Lycosa singoriensis Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) Téměř ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 1x 1x
Phrurolithus pullatus Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 Ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Anelosimus vittatus Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Lasaeola tristis Lasaeola tristis (Hahn, 1833) Téměř ohrožený 1x 1x
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Theridion betteni Theridion betteni Wiehle, 1960 Téměř ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený 1x 1x
Ozyptila pullata Ozyptila pullata (Thorell, 1875) Ohrožený 1x 1x
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (24 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 0 0 1
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 0 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 0 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (24 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 0 0 1
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 0 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 0 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy