Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 10x 14x 1242x 168x 1434x

Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839)

České jménoskálovka šedá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1434 nálezů, 162 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2015 , Tomáš Hamřík
Areál rozšířeníHolarctic (Af.
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid, (humid, very humid)
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-1500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (691 použitých nálezů)
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past155062276645
Individuální sběr1126035
Smyk2001
Prosev1405
Eklektor1012
Sklepávání1001
?0202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (545 použitých nálezů)
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) ESSamciSamiceMláďataNálezy
mezofilní louky4304
suché louky0101
písčiny2404
travnaté stepi115101059
Lesy4719228
rašeliniště6018040
pískovny3406
paseky6626228
Xerotermní travinobylinná společenstva5838126
rašelinné bory6407
osluněné skály nižších poloh3013014
okraje silnic1101
horská vřesoviště4314014
skalní stepi na vápenci71504181
úhory7504
Horské biotopy1022819
reliktní bory na skalách6707
horské smrčiny3203
dubohabřiny36281123
výsadby jehličnanů3812428
kamenité suti nižších poloh6205
kamenolomy8304
skály a sutě v horách3001
haldy a výsypky12012
Přirozené lesy11307
Louky12906
A1211002103
Lesní okraje139016
suché křoviny11007
mokré louky11208
pastviny4305
bažinné olšiny7203
slaniska8103
lesostepní doubravy7724012
širokolisté horské nivy5215016
ruderály1001
alpínské trávníky23137822
Acidofilní bory7204
luční ostřicové mokřady4101
bučiny nižších poloh5206
horské bučiny0101
štěrkové břehy řek0001
Močály1001
obilná pole0001
Břehy tekoucích vod0101
Kultury listnáčů4101
údolní jasanoolšové luhy1201
suché doubravy3502
Louky a pastviny13507
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020