Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 5x 7x 656x 177x 845x

Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839)

České jménoskálovka šedá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy845 nálezů, 163 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2018 , Martin Kincl
Areál rozšířeníHolarctic (Af.
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid, (humid, very humid)
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-1500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (690 použitých nálezů)
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past149759575620
Individuální sběr4046147
Smyk91009
Prosev18409
Eklektor1012
Sklepávání6103
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (546 použitých nálezů)
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Nízké xerofilní křoviny5301
mezofilní louky0101
suché louky0101
písčiny0202
Xerotermy na jiných podkladech115101059
Lesy4719228
Rašeliniště a slatiniště4113025
Pískovna3406
Lesní paseky6626228
Xerotermní travinobylinná společenstva5838126
Rašelinné březiny a bory6407
Vrchoviště175013
Skály nižších a středních výšek1001
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou4313013
Cesty, silnice1101
Luční úhory6103
Skalní stepi na vápencových podkladech71504181
Horské biotopy1022819
Reliktní bory na skalních podkladech6707
Horské smrčiny3203
Skupiny stromů, remízky < 1 ha196114
Kultury jehličnanů4003
Kamenité sutě6205
Kamenolom8304
Skály subalpinského a alpinského pásma3001
Smrkové monokultury143010
Písečné přesypy2202
Borové monokultury2204
Haldy a výsypky12012
Přirozené lesy11307
Pískovcová skalní města2913013
Louky12906
Ovocné sady2103
Lesní okraje139016
Přechodová rašeliniště2002
Trnkové křoviny11006
Kulturní lesy187411
Vlhké louky11208
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1722019
Pastviny4305
Bažinné olšiny7203
Slaniska8103
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy7724012
Polní meze3102
Širokolisté vysokostébelné nivy5215016
Urbánní biotopy1001
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky23037821
Acidofilní bory7204
Slatiniště4101
Acidofilní bukové bučiny2103
Květnaté bučiny3103
Horské buko-jedlové lesy0101
Štěrkové lavice0001
Močály1001
Pole0001
Břehy tekoucích vod0101
Floristicky pestré křoviny0001
Kultury listnáčů4101
Travnatá a keříčkovitá společenstva na silikátovém podkladu0101
Mezofilní louky1101
Polní úhory1401
Lužní lesy1201
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků3502
Louky a pastviny13507
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020