Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 656× 203× 871×

Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839)

České jménoskálovka šedá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy871 nálezů, 175 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2021 , Filip Trnka
Areál rozšířeníHolarctic (Af.
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid, (humid, very humid)
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-1550

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (871 použitých nálezů)
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr4753156
Zemní past151161375636
Prosev185010
Neurčeno1321570155
Smyk91009
Eklektor1012
Sklepávání6103
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (871 použitých nálezů)
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Haldy a výsypky33013
Suché louky118107064
Lesní okraje1310017
Louky a pastviny13608
alpínské trávníky23138823
Mezofilní louky4504
Kamenolomy9405
Nízké xerofilní křoviny5301
Paseky6826230
Vřesoviště nižších poloh4503
Ruderály4204
Suché lesní lemy0101
Neurčeno5042997299
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin5608
Dubohabřiny197116
Suché křoviny11108
Luční ostřicové mokřady5202
Písčiny2404
Lesy4719228
Rašeliniště6018040
Xerotermní travinobylinná společenstva5838126
Rašelinné bory6407
Stinné skály nižších poloh3013014
Porosty borůvek4313013
Okraje silnic1101
Úhory7504
Skalní stepi na vápenci71504181
Horské biotopy1022819
Reliktní bory na skalách6707
Horské smrčiny3203
Výsadby jehličnanů3812428
Kamenité suti nižších poloh6205
Skály a sutě v horách3001
Přirozené lesy11307
Louky12906
Ovocné sady s luční vegetací2103
Mokré louky11208
Suché doubravy2027021
Pastviny7407
Mokřadní olšiny7203
Slaniska8103
Lesostepní doubravy7724012
Širokolisté horské nivy5215016
Acidofilní bory7204
Bučiny nižších poloh5206
Horské bučiny0101
Štěrkové břehy řek0001
Močály1001
Ostatní pole0001
Břehy tekoucích vod0101
Výsadby listnáčů4101
Horská vřesoviště0101
Lužní lesy nížin1201
 SamciSamiceMláďataNálezy