Kvadráty: 6047
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Oedothorax fuscus Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria antica Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ozyptila claveata Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený

Statistiky

Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (12 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (12 použitých nálezů)
Štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy