Kvadráty: 6047
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 2x 2x
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (12 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (12 použitých nálezů)
štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020