Kvadráty: 6047
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 1x 1x
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Oedothorax fuscus Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria antica Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ozyptila claveata Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (12 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (12 použitých nálezů)
Štěrkové laviceSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy