Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 4x 8x 595x 165x 772x

Aulonia albimana (Walckenaer, 1805)

České jménoslíďák černobílý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy772 nálezů, 181 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2018 , Martin Kincl
Areál rozšířeníEuropean - eM (Af.?) (Az.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, (partly shaded)
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-600

Literatura

© Oto Zimmermann

The investigation was carried out in Northwest Anatolia in the period 2006–2011. From 24 localities, 14 wolf spider species in six genera were reported. The species represent lowland as well as mountain spider fauna of the Palaearctic region. In this study, Alopecosa farinosa, Aulonia albimana, Pardosa consimilis, Pardosa hortensis and Pardosa monticola are the first records for Marmara region in Turkey. Trabea paradoxa is the first record for Anatolia.Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (578 použitých nálezů)
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past1365439166456
Žlutá miska0202
Individuální sběr146802287
Smyk84411
Prosev447516
Sklepávání871206
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (472 použitých nálezů)
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Nízké xerofilní křoviny3201
ruderály3001
kamenolomy8201
mezofilní louky0101
Xerotermy na jiných podkladech3091041868
Polní meze6309
Porosty vysokých ostřic10707
Kamenolom295915
Cesty, silnice39906
Xerotermní travinobylinná společenstva16567753
Ovocné sady225013
Reliktní bory na skalních podkladech4417
Louky24526
Pole1001
Pastviny3527
Skalní stepi na vápencových podkladech19362946
Rašelinné březiny a bory2002
Těžební jámy0101
Skupiny stromů, remízky < 1 ha1102
Pískovna1001
Písečné přesypy1034
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy0101
Ruderály8103
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou10940126
Luční úhory1605
Lesní paseky413412
Břehy tekoucích vod5214
Urbánní biotopy4205
Kamenité sutě0202
Ovocné sady a vinohrady1001
Trnkové křoviny3714111
Kulturní lesy0202
Mezofilní louky2102
Lužní lesy10303
Rašeliniště a slatiniště26918
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy318014
Lesní okraje167020
Slaniska951723
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
Pískovcová skalní města1001
Vlhké louky64011
Acidofilní bory36207
Rákosiny, orobincové porosty3003
Smrkové monokultury2103
Křovinatý plášť lesa0201
Polní úhory3304
Přirozené lesy12806
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy156115
Štěrkové lavice0001
Křoviny a skupiny stromů mimo les3002
Bahnité a písčité břehy tekoucích vod1001
Lesy17305
Kácené vrbové křoviny0101
Přechodová rašeliniště1001
Borové monokultury40406
Interiéry budov1001
Obhospodařované pozemky0011
Bylinný lem lesa2002
Haldy a výsypky0003
Lesní cesta5402
Polní cesta1001
Floristicky pestré křoviny0002
Louky a pastviny4406
Kultury listnáčů821002
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole0101
Skály nižších a středních výšek0101
Polní biotopy0011
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků24504
Vrchoviště0002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020