Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 8x 14x 1101x 152x 1275x

Aulonia albimana (Walckenaer, 1805)

České jménoslíďák černobílý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1275 nálezů, 179 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2015 , Tomáš Hamřík
Areál rozšířeníEuropean - eM (Af.?) (Az.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, (partly shaded)
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-600

Literatura

© Ota Zimmermann

The investigation was carried out in Northwest Anatolia in the period 2006–2011. From 24 localities, 14 wolf spider species in six genera were reported. The species represent lowland as well as mountain spider fauna of the Palaearctic region. In this study, Alopecosa farinosa, Aulonia albimana, Pardosa consimilis, Pardosa hortensis and Pardosa monticola are the first records for Marmara region in Turkey. Trabea paradoxa is the first record for Anatolia.Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (580 použitých nálezů)
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past1606456166469
Žlutá miska0202
Individuální sběr35772287
Smyk2134
Prosev02912
Sklepávání0202
?2404
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (470 použitých nálezů)
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) ESSamciSamiceMláďataNálezy
kamenolomy377916
mezofilní louky85012
travnaté stepi3091041868
ostřicové porosty stojatých vod10707
okraje silnic39906
Xerotermní travinobylinná společenstva16567753
ovocné sady bez bylinné vegetace225013
reliktní bory na skalách4417
Louky24526
obilná pole2002
pastviny3527
skalní stepi na vápenci19362946
rašelinné bory2002
Těžební jámy0101
dubohabřiny329016
pískovny1001
písčiny1034
lužní lesy nížin0101
ruderály12308
horská vřesoviště10940126
úhory4909
paseky413412
Břehy tekoucích vod5214
kamenité suti nižších poloh0202
Ovocné sady a vinohrady1001
suché křoviny4016116
výsadby jehličnanů426010
údolní jasanoolšové luhy10303
rašeliniště279111
Lesní okraje167020
slaniska951723
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
osluněné skály nižších poloh1102
mokré louky64011
Acidofilní bory36207
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3003
Přirozené lesy12806
lesostepní doubravy156115
štěrkové břehy řek0001
bahnité břehy1001
Lesy17305
vrbové křoviny0101
interiéry budov1001
Obhospodařované pozemky0011
suché lesní lemy2002
haldy a výsypky0003
Lesní cesta5402
Louky a pastviny4406
21211100101
Kultury listnáčů821002
alpínské trávníky0101
Polní biotopy0011
suché doubravy24504
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020