Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 4x 8x 595x 190x 797x

Aulonia albimana (Walckenaer, 1805)

České jménoslíďák černobílý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy797 nálezů, 198 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Květoslav Resl
Areál rozšířeníEuropean - eM (Af.?) (Az.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, (partly shaded)
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-600

Literatura

 © Oto Zimmermann

The investigation was carried out in Northwest Anatolia in the period 2006–2011. From 24 localities, 14 wolf spider species in six genera were reported. The species represent lowland as well as mountain spider fauna of the Palaearctic region. In this study, Alopecosa farinosa, Aulonia albimana, Pardosa consimilis, Pardosa hortensis and Pardosa monticola are the first records for Marmara region in Turkey. Trabea paradoxa is the first record for Anatolia.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (797 použitých nálezů)
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past1395480167473
Individuální sběr148842294
Neurčeno2354610195
Žlutá miska0202
Smyk84411
Prosev447516
Sklepávání871206
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (797 použitých nálezů)
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)0101
Výsadby listnáčů821105
Neurčeno415130143301
Suché louky3151141971
Paseky426413
Kamenolomy378917
Nízké xerofilní křoviny3201
Mezofilní louky11508
Vřesoviště nižších poloh41303
Louky25527
Xerotermní travinobylinná společenstva16568754
Ruderály15309
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2202
Mokré louky64012
Pastviny98217
Suché doubravy6523019
Ostatní pole2003
Ostřicové porosty stojatých vod10707
Okraje silnic39906
Ovocné sady s luční vegetací225013
Reliktní bory na skalách4417
Skalní stepi na vápenci19362946
Rašelinné bory2002
Těžební jámy0101
Dubohabřiny1102
Písčiny1034
Lužní lesy nížin10404
Porosty borůvek10940126
Úhory4909
Břehy tekoucích vod5214
Kamenité suti nižších poloh0202
Ovocné sady a vinohrady1001
Suché křoviny4016116
Výsadby jehličnanů427011
Rašeliniště279111
Lesní okraje167020
Slaniska951723
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
Stinné skály nižších poloh1102
Acidofilní bory36207
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3003
Přirozené lesy12806
Lesostepní doubravy156115
Štěrkové břehy řek0001
Písčité břehy1001
Lesy17305
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Interiéry budov1001
Obhospodařované pozemky0011
Vlhké lesní lemy2002
Haldy a výsypky0003
Lesní cesta5402
Louky a pastviny4406
alpínské trávníky0101
Polní biotopy0011
 SamciSamiceMláďataNálezy