Kvadráty: 5551
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Araneus angulatus Clerck, 1757 Téměř ohrožený 2x 2x
Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 1x 3x
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 6x 6x
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 2x 2x
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 6x 6x
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 2x 2x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 4x 4x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený 2x 2x
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 4x 4x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 11x 11x
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Tapinopa longidens (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 2x 2x
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 4x 4x
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený 4x 4x
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 4x 4x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený 2x 2x
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) Ohrožený 2x 2x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 2x 2x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Segestria senoculata (Linné, 1758) Není ohrožený 4x 4x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 10x 10x
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) Není ohrožený 6x 6x
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený 2x 2x
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) Není ohrožený 4x 4x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 4x 4x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (71 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 2 2
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 2 1 3
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 1 0 2
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 0 0 2 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 2 0 2
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 3 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 1 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 28 6
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 0 1 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 2 1 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 1 2 0 2
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 0 2 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 2 0 2
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 0 1 1
Segestria senoculata (Linné, 1758) 0 0 3 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 1 2 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 5 10 1 5
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 1 3 0 3
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 2 0 2
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 3 2
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (72 použitých nálezů)
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 2 2
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 2 0 2
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 25 4
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 0 1 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 2 1 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 2 0 2
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 0 1 1
Segestria senoculata (Linné, 1758) 0 0 3 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 4 10 0 3
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 3 0 2
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 3 2
Těžební jámySamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 1 2
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 0 0 2 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 3 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 1 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 3 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 1 2 0 2
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 1 2 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 1 2
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 1 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 0 1
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 2
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019