Kvadráty: 5551
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneus angulatus Araneus angulatus Clerck, 1757 Téměř ohrožený
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený
Larinioides sclopetarius Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Zilla diodia Zilla diodia (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený
Nigma walckenaeri Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Bolyphantes alticeps Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pelecopsis radicicola Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) Není ohrožený
Tapinopa longidens Tapinopa longidens (Wider, 1834) Není ohrožený
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený
Pardosa bifasciata Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený
Philodromus fuscomarginatus Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) Ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Crustulina guttata Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Coriarachne depressa Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (75 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 2 2
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 2 0 2
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 25 4
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 0 1 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 3 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 4 10 0 3
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 3 0 2
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 3 2
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 1 2
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 0 0 2 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 3 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 1 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 3 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 1 1 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 1 2 0 2
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 0 1 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 1 2 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 1 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 3
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (75 použitých nálezů)
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 2 2
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 2 0 2
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 25 4
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 0 1 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 2 1 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 2 0 2
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 0 1 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 3 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 4 10 0 3
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 3 0 2
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 3 2
Těžební jámySamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 1 2
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 0 0 2 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 3 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 1 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 3 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 1 2 0 2
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 1 2 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 1 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 2
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy