Nálezy podle období
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 3x 4x 44x 10x 61x

Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837)

České jménoběžník plochý
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy61 nálezů, 46 kvadrátů
První nález 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumTree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-500

Literatura

 © Oto Zimmermann
Myrmekofagie (lov mravenců) a araneofagie (lov pavouků) jsou nejčastějším typem potravní specializace pavouků (Araneae), jinak generalistů a pravých predátorů. Striktní myrmekofagie byla objevena u několika druhů z čeledi běžníkovití (Thomisidae), ale není zcela známo, zda mravence a jiné pavouky loví i ostatní druhy běžníků. Teoretická část práce je rešerše na téma akceptace kořisti, potravní specializace a lovecké strategie druhů běžníků. Pro experimentální část jsem nasbírala deset českých a dostala pět zahraničních rodů (z Austrálie, Jižní Afriky a Portugalska) běžníkovitých pavouků, na kterých jsem testovala přítomnost myrmekofagie a araneofagie. Všechny použité druhy lovili pavouky, což naznačuje, že jsou velkou součástí jejich stravy. Myrmekofagie byla pozorována u většiny použitých druhů, vyjma Ebrechtella tricuspidata, Misumena vatia a Australomisidia ergandros. Žádný z druhů nelovil striktně jeden typ kořisti, jelikož všechny akceptovaly i mouchy. Šířka trofické niky byla odhadnuta pro jedenáct českých rodů běžníků z fotografií pavouků s kořistí. Každý rod má úzkou stravu s jedním dominující typem kořisti, nejčastěji dvoukřídlí (Diptera) nebo blanokřídlí (Hymenoptera). Mravenci byly dominantním typem jen ve stravě Coriarachne depressa
a Tmarus sp. Běžníci nejčastěji lovili svou kořist přiblížením zepředu a drželi ji za hlavu nebo hlavohruď. Myrmekofagie a araneofagie jsou tedy časté potravní specializace českých druhů běžníků, ale v akceptaci mravenců jsou mezi druhy značné rozdíly.


Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (44 použitých nálezů)
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr662626
Fotografie2102
Smyk0033
Sklepávání3158
Prosev1012
Zemní past2013
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (35 použitých nálezů)
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Lesy0112
výsadby jehličnanů0122
Acidofilní bory1133
vlhké doubravy2001
Vnější stěny budov1001
Kulturní lesy0031
Reliktní bory na skalních podkladech1213
Pískovcová skalní města0121
Lesní okraje1012
Porosty vysokých ostřic1001
Močály1001
Písečné přesypy0011
Kultury listnáčů2056
Přechodová rašeliniště1001
Xerotermy na jiných podkladech0011
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1001
Acidofilní bukové bučiny1001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0011
Borové monokultury0052
Rákosiny, orobincové porosty0101
Rašeliniště a slatiniště1001
Louky0001
 SamciSamiceMláďataNálezy