Nálezy podle období
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 44× 12× 63×

Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837)

České jménoběžník plochý
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy63 nálezů, 49 kvadrátů
První nález 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález 2022 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumTree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška150-1050

Literatura

 © Oto Zimmermann
Myrmekofagie (lov mravenců) a araneofagie (lov pavouků) jsou nejčastějším typem potravní specializace pavouků (Araneae), jinak generalistů a pravých predátorů. Striktní myrmekofagie byla objevena u několika druhů z čeledi běžníkovití (Thomisidae), ale není zcela známo, zda mravence a jiné pavouky loví i ostatní druhy běžníků. Teoretická část práce je rešerše na téma akceptace kořisti, potravní specializace a lovecké strategie druhů běžníků. Pro experimentální část jsem nasbírala deset českých a dostala pět zahraničních rodů (z Austrálie, Jižní Afriky a Portugalska) běžníkovitých pavouků, na kterých jsem testovala přítomnost myrmekofagie a araneofagie. Všechny použité druhy lovili pavouky, což naznačuje, že jsou velkou součástí jejich stravy. Myrmekofagie byla pozorována u většiny použitých druhů, vyjma Ebrechtella tricuspidata, Misumena vatia a Australomisidia ergandros. Žádný z druhů nelovil striktně jeden typ kořisti, jelikož všechny akceptovaly i mouchy. Šířka trofické niky byla odhadnuta pro jedenáct českých rodů běžníků z fotografií pavouků s kořistí. Každý rod má úzkou stravu s jedním dominující typem kořisti, nejčastěji dvoukřídlí (Diptera) nebo blanokřídlí (Hymenoptera). Mravenci byly dominantním typem jen ve stravě Coriarachne depressa
a Tmarus sp. Běžníci nejčastěji lovili svou kořist přiblížením zepředu a drželi ji za hlavu nebo hlavohruď. Myrmekofagie a araneofagie jsou tedy časté potravní specializace českých druhů běžníků, ale v akceptaci mravenců jsou mezi druhy značné rozdíly.


Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (63 použitých nálezů)
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr882629
Neurčeno55216
Fotografie2102
Smyk0033
Sklepávání3158
Prosev1012
Zemní past2013
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (63 použitých nálezů)
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Suché doubravy2012
Lesy0112
Neurčeno561225
Výsadby jehličnanů01105
Acidofilní bory1133
Reliktní bory na skalách1314
Vlhké doubravy2001
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0101
Vnější stěny budov1001
Stinné skály nižších poloh0121
Lesní okraje1012
Ostřicové porosty stojatých vod1001
Močály1001
Písčiny0011
Výsadby listnáčů2056
Rašeliniště2002
Suché louky0011
Lesostepní doubravy1001
Bučiny nižších poloh1001
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Louky0001
 SamciSamiceMláďataNálezy