Nálezy podle období  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Attulus distinguendus (Simon, 1868) Silně ohrožený 14× 19×

Attulus distinguendus (Simon, 1868)

České jménoskákavka šedá
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy19 nálezů, 12 kvadrátů
První nález 1956, F. Miller, Kůrka v tisku
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S, Az., Kz.
Fytogeografická oblast
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
semi-natural (Preference: Nízká)
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška200-600

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (19 použitých nálezů)
Attulus distinguendus (Simon, 1868) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past2257
Prosev1001
Smyk2103
Žlutá miska1303
Neurčeno4004
Individuální sběr0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (19 použitých nálezů)
Attulus distinguendus (Simon, 1868) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Kamenolomy1001
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Neurčeno86516
Písčiny0101
 SamciSamiceMláďataNálezy