Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) Ohrožený 3x 58x 2x 63x

Pardosa nigriceps (Thorell, 1856)

České jménoslíďák vřesový
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy63 nálezů, 32 kvadrátů
První nález 1929, E. Nielsen, Schenkel 1929
Poslední nález 2021 , Eva Líznarová
Areál rozšířeníEuropean
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-400-700-1000

Literatura

 © Oto Zimmermann

Results of the exploration of the araneofauna and the entomofauna in West Bohemian heathlands are presented. Spiders and carabid beetles were collected during the vegetation seasons in 2011 and 2012 by the method of pitfall trapping. In total, 3188 specimens of 171 Araneae species and 2168 specimens of 93 Carabid species were determined. The most frequent spiders were Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861), a common forest species. The following identified species are listed among the endangered spiders in the Czech Republic in the category „endangered“: Alopecosa schmidti (Hahn, 1835), Micaria dives (Lucas, 1846),  Peponocranium orbiculatum (O. P.-Cambridge, 1882), in the category „vulnerable“: Centromerus incilium (L. Koch, 1881), Evansia merens O. P.-Cambridge, 1900, Metopobactrus prominulus (O. P.-Cambridge, 1872), Arctosa figurata (Simon, 1876), Arctosa lutetiana (Simon, 1876), Pardosa nigriceps (Thorell, 1872), Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833), Xysticus striatipes L. Koch, 1870, Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) and Trichopterna cito (Blackwall, 1841). The most remarkable species of the Carabids were the Amara equestris equestris (Duftschmid, 1812), Amara pulpani Kult, 1949, Bradycellus ruficollis (Stephens, 1828), Carabus arcensis arcensis Herbst, 1784, Carabus problematicus harcyniae Sturm, 1815, Cymindis axillaris axillaris (Fabricius, 1794), Cymindis vaporariorum (Linné, 1758), Masoreus wetterhallii wetterhallii (Gyllenhal, 1813), Olisthopus rotundatus rotundatus (Paykull, 1790). Studied material was reposited at the Department of Zoology of the West Bohemian Museum in Pilsen.Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (54 použitých nálezů)
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past9337134
Prosev2615
Individuální sběr3239013
Smyk3002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (51 použitých nálezů)
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) VUSamciSamiceMláďataNálezy
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod5301
Přechodová rašeliniště0101
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy1001
Xerotermy na jiných podkladech9006
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou7262026
Rašeliniště a slatiniště29914
Rákosiny, orobincové porosty0101
Ruderály0101
Xerotermní travinobylinná společenstva2103
Pastviny8001
Pole1001
Vlhké louky1002
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0001
Louky a pastviny2002
 SamciSamiceMláďataNálezy