Kvadráty: 6857
  Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Entelecara congenera Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) Není ohrožený 1x 1x
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa nigriceps Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) Ohrožený 1x 1x
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 1x 1x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dolomedes fimbriatus Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Marpissa radiata Marpissa radiata (Grube, 1859) Ohrožený 4x 4x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Paidiscura pallens Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (19 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 2 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 7 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 1 5 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 1 2 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 3 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Marpissa radiata (Grube, 1859) 0 0 0 4
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (19 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 2 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 7 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 1 5 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Marpissa radiata (Grube, 1859) 0 0 0 4
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 3 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 1 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy