Kvadráty: 6857
  Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 2x 2x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) Není ohrožený 1x 1x
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) Ohrožený 2x 2x
Pardosa palustris (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 2x 2x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Marpissa radiata (Grube, 1859) Ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (12 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 0 2 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 7 0 0 1
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 1 2 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 3 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 1 5 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (2 použitých nálezů)
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 1 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019