Kvadráty: 6857
  Nálezy podle období  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Entelecara congenera Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) Není ohrožený
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Acantholycosa lignaria Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) Silně ohrožený
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa nigriceps Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) Ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Dolomedes fimbriatus Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožený
Dolomedes plantarius Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) Kriticky ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Marpissa radiata Marpissa radiata (Grube, 1859) Ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Paidiscura pallens Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený

Fotografie

Acantholycosa lignaria
Dolomedes plantarius

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (21 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 2 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 7 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 1 5 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 1 2 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 3 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Marpissa radiata (Grube, 1859) 0 0 0 4
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (21 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 2 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 7 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 1 5 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Marpissa radiata (Grube, 1859) 0 0 0 4
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 3 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 1 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy