Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 619× 127× 751×

Pardosa prativaga (L. Koch, 1870)

České jménoslíďák lužní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy751 nálezů, 144 kvadrátů
První nález 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťhumid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-1100

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (751 použitých nálezů)
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1511561101
Zemní past47302257234407
Neurčeno15053996177
Žlutá miska0202
Smyk2853632
Prosev745024
Sklepávání61107
Eklektor0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (751 použitých nálezů)
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin61107
Neurčeno1849645155278
Mokré louky15189796395
Mezofilní louky873124219
Močály15881140
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1001
Lužní lesy nížin435178136
Vlhké doubravy1001
Bylinné porosty břehů23967019
Suché doubravy0201
Písčité břehy1001
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod4216018
Ostřicové porosty stojatých vod47696925
Mokřadní olšiny61006
Rašelinné bory4003
Výsadby jehličnanů3104
Rašeliniště13369041
Horské bučiny1001
Okraje silnic10504
Luční ostřicové mokřady31007
Louky43396114
Vlhké lesní lemy3001
Paseky5204
Úhory0704
Ovocné sady s luční vegetací6618022
Stojaté a pomalu tekoucí vody202308
Písčiny1704
Ruderály8826017
Lesní okraje8705
Břehy tekoucích vod4129419
Ostatní pole27457016
Xerotermní travinobylinná společenstva1302
Bahnité břehy1001
Slaniska7021102
Polní biotopy9103
Porosty borůvek0001
Pastviny0201
Podmáčené smrčiny0101
Lesy1203
Železniční náspy7201
Haldy a výsypky0001
Kamenolomy201401
Lesní cesta1112
Stinné skály nižších poloh0101
Výsadby listnáčů6101
Suché louky0203
Skalní stepi na vápenci3405
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0301
 SamciSamiceMláďataNálezy