Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 2x 3x 619x 111x 735x

Pardosa prativaga (L. Koch, 1870)

České jménoslíďák lužní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy735 nálezů, 136 kvadrátů
První nález 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2018 , Petr Dolejš
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťhumid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-800

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (558 použitých nálezů)
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past47222249234400
Individuální sběr146150193
Žlutá miska0202
Smyk2853631
Prosev745024
Sklepávání61107
Eklektor0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (457 použitých nálezů)
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Devětsilové lemy horských toků, bylinné porosty břehů0202
Vegetace vytrvalých obojživelných bylin, bahnité břehy1001
pískovny1101
Porosty vysokých ostřic47696925
Bažinné olšiny61006
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy23088015
Rašelinné březiny a bory4003
Kultury jehličnanů1001
Vrchoviště2923011
Horské buko-jedlové lesy1001
Cesty, silnice10504
Smrkové monokultury1001
Rašeliniště a slatiniště10445027
Kulturní lesy1001
Vlhké louky15169776391
Bylinné porosty na březích potoků a řek23463014
Slatiniště31007
Louky43396114
Bylinný lem lesa3001
Močály15781139
Rákosiny, orobincové porosty4214017
Lesní paseky5204
Luční úhory0704
Lužní lesy20388118
Ovocné sady6618022
Stojaté a pomalu tekoucí vody202308
Písečné přesypy1704
Skládky0101
Lesní okraje8705
Břehy tekoucích vod4129419
Pole27457016
Xerotermní travinobylinná společenstva1302
Vegetace obnažených den1001
Slaniska7021102
Přechodová rašeliniště0103
Urbánní biotopy8825016
Mezofilní louky871122217
Polní biotopy9103
Porosty chrastice rákosovité4102
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0001
Pískovna2704
Pastviny0201
Podmáčené smrčiny0101
Lesy1203
Železniční náspy7201
Haldy a výsypky0001
Kamenolom201401
Lesní cesta1112
Pískovcová skalní města0101
Borové monokultury0101
Kultury listnáčů6101
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0001
Xerotermy na jiných podkladech0203
Skalní stepi na vápencových podkladech3405
Parky0301
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020