Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 4x 6x 1063x 104x 1177x

Pardosa prativaga (L. Koch, 1870)

České jménoslíďák lužní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1177 nálezů, 136 kvadrátů
První nález 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2018 , Petr Dolejš
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťhumid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-800

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (554 použitých nálezů)
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past47842287233409
Individuální sběr741602107
Žlutá miska0202
Smyk2039620
Prosev422011
Eklektor0101
Sklepávání0101
ra3103
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (454 použitých nálezů)
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) ESSamciSamiceMláďataNálezy
bylinné porosty břehů23866018
bahnité břehy2002
pískovny3805
ostřicové porosty stojatých vod47695924
bažinné olšiny61006
lužní lesy nížin23088016
rašelinné bory4003
výsadby jehličnanů3104
rašeliniště13369041
okraje silnic10504
horské bučiny1001
mokré louky15169776391
luční ostřicové mokřady31007
Louky43396114
suché lesní lemy3001
Močály15781139
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod4214017
paseky5204
úhory0704
údolní jasanoolšové luhy20386116
A12110011406
Stojaté a pomalu tekoucí vody202308
ruderály8826017
písčiny1704
Lesní okraje8705
Břehy tekoucích vod4129419
obilná pole27457016
Xerotermní travinobylinná společenstva1302
slaniska7021102
mezofilní louky871122217
Polní biotopy9103
horská vřesoviště0001
pastviny0201
podmáčené smrčiny0101
Lesy1203
železniční náspy7201
haldy a výsypky0001
kamenolomy201401
Lesní cesta1112
ovocné sady bez bylinné vegetace5514016
osluněné skály nižších poloh0101
Kultury listnáčů6101
travnaté stepi0203
skalní stepi na vápenci3405
městské parky0301
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020