Kvadráty: 6668
  Nálezy podle období  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Argenna subnigra Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) Není ohrožený
Eresidae 0-19001901-19501951-20002001+
Eresus kollari Eresus kollari Rossi, 1846 Ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Hahnia nava Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Allomengea vidua Allomengea vidua (L. Koch, 1879) Téměř ohrožený
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Centromerita bicolor Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Centromerus levitarsis Centromerus levitarsis (Simon, 1884) Ohrožený
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Micrargus subaequalis Micrargus subaequalis (Westring, 1851) Není ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený
Palliduphantes insignis Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) Téměř ohrožený
Porrhomma errans Porrhomma errans (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Walckenaeria capito Walckenaeria capito (Westring, 1861) Téměř ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený
Pardosa hortensis Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (50 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 19 10 0 2
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) 1 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 12 2 0 2
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 20 7 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 3 3 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 16 9 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 62 16 0 2
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 2 0 0 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 726 1132 37 5
Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) 1 0 0 1
Porrhomma errans (Blackwall, 1841) 57 65 0 2
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 2 1 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 363 85 54 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 64 35 5 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 17 8 25 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 5 4 12 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 216 215 30 2
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 97 12 6 2
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 2 3 0 1
Eresus kollari Rossi, 1846 2 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (50 použitých nálezů)
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 19 10 0 2
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) 1 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 12 2 0 2
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 20 7 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 3 3 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 16 9 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 62 16 0 2
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 2 0 0 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 726 1132 37 5
Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) 1 0 0 1
Porrhomma errans (Blackwall, 1841) 57 65 0 2
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 2 1 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 363 85 54 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 64 35 5 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 17 8 25 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 5 4 12 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 216 215 30 2
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 97 12 6 2
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 2 3 0 1
Eresus kollari Rossi, 1846 2 0 0 1
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy