Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 12x 13x 1694x 145x 1864x

Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757)

České jménoslíďák šedý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1864 nálezů, 205 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2016 , Aleš Jelínek
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Af.
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-600-900-1500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (907 použitých nálezů)
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past53641610344813
Individuální sběr6569181
Smyk4209
Prosev2002
Eklektor0101
?0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (765 použitých nálezů)
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
mezofilní louky930313039
ostřicové porosty stojatých vod6105
rašeliniště23674168
okraje silnic12529010
Xerotermní travinobylinná společenstva39769046
skalní stepi na vápenci661537
luční ostřicové mokřady171509
Lesy4311012
rašelinné bory5816632
pískovny4002
bučiny nižších poloh1275013
Louky a pastviny2103
mokré louky746134180
suché křoviny4524016
suché lesní lemy2002
kamenolomy201209
travnaté stepi5517026
dubohabřiny405217
horské smrčiny5006
bylinné porosty břehů313011
Louky50486267
výsadby jehličnanů244014
kamenité suti nižších poloh12109
horské bučiny1001
ovocné sady bez bylinné vegetace29153128
paseky9814025
lužní lesy nížin1102
bažinné olšiny191014
haldy a výsypky3531432421
A12110010104
osluněné skály nižších poloh7003
obilná pole8920119
Lesní cesta1102
Břehy tekoucích vod8308
úhory5203
Acidofilní bory2103
Lesní okraje123015
údolní jasanoolšové luhy41015
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod5510015
slaniska2761803
podmáčené smrčiny1205
horská vřesoviště14542022
Močály761409
ruderály11935018
alpínské trávníky117013
pastviny551007
širokolisté horské nivy2002
Stojaté a pomalu tekoucí vody4001
Přirozené lesy5102
Polní biotopy14303
lesostepní doubravy26204
vrbové křoviny0101
reliktní bory na skalách2001
písčiny1102
Kultury listnáčů16601
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020