Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 7x 888x 185x 1086x

Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757)

České jménoslíďák šedý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1086 nálezů, 232 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Af.
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-600-900-1500

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1086 použitých nálezů)
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr13276491
Zemní past52801636341810
Neurčeno112510148
Smyk2115020
Prosev24609
Sklepávání281007
Eklektor0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1086 použitých nálezů)
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesní okraje124016
Ovocné sady s luční vegetací2201
Suché louky1703
Mezofilní louky2520010
Kamenolomy0101
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Paseky1301
Suché lesní lemy0101
Suché křoviny0101
Vřesoviště nižších poloh2401
Suché doubravy1001
Neurčeno6613223287
Slaniska0101
Ruderály1201
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2502
Dubohabřiny2602
Lužní lesy nížin1001
Mokré louky0002
Suťové a roklinové lesy0001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy203012
Vinice0101
Travnaté stepi0101
Pastviny651508
Porosty vysokých ostřic6105
Vrchoviště6840028
Cesty, silnice12529010
Skalní stepi na vápencových podkladech661537
Slatiniště171509
Xerotermní travinobylinná společenstva39769046
Lesy4311012
Rašelinné březiny a bory5816632
Rašeliniště a slatiniště10434135
Pískovna4002
Acidofilní bukové bučiny162010
Vlhké louky746134180
Louky a pastviny2103
Floristicky pestré křoviny0102
Bylinný lem lesa2002
Kamenolom201209
Xerotermy na jiných podkladech5517026
Skupiny stromů, remízky < 1 ha28426
Horské smrčiny5006
Bylinné porosty na březích potoků a řek313011
Louky50486267
Kultury jehličnanů13205
Kamenité sutě12109
Horské buko-jedlové lesy1001
Ovocné sady30154132
Lesní paseky9814025
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy1102
Bažinné olšiny191014
Smrkové monokultury3104
Haldy a výsypky3531432421
Přechodová rašeliniště64005
Pískovcová skalní města7003
Květnaté bučiny111303
Kulturní lesy5104
Pole8919118
Lesní cesta1102
Břehy tekoucích vod8308
Luční úhory1101
Acidofilní bory2103
Lužní lesy41015
Polní meze131408
Rákosiny, orobincové porosty5510015
Slaniska2761803
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou14242021
Přirozené smrčiny (bory a březiny)1205
Močály761409
Urbánní biotopy11334015
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky117013
Mezofilní louky911297029
Širokolisté vysokostébelné nivy2002
Ruderály6103
Stojaté a pomalu tekoucí vody4001
Křoviny a skupiny stromů mimo les4223011
Přirozené lesy5102
Polní biotopy14303
Křovinatý plášť lesa1001
Polní úhory4102
Trnkové křoviny2002
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy26204
Polní cesta0101
Kácené vrbové křoviny0101
Reliktní bory na skalních podkladech2001
Písečné přesypy1102
Travnatá a keříčkovitá společenstva na silikátovém podkladu3001
Borové monokultury3001
Kultury listnáčů16601
 SamciSamiceMláďataNálezy