Kvadráty: 5464
  Nálezy podle období
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Tiso vagans (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa palustris (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Piratula knorri (Scopoli, 1763) Ohrožený 2x 2x
Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (26 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 2 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 202 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 27 0 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 79 11 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 10 4 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 4 6 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 12 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 1 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 1 2 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 6 12 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 3 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 8 4 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 9 10 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (26 použitých nálezů)
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 2 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 202 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 27 0 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 79 11 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 10 4 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 4 6 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 12 0 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 1 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 1 2 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 6 12 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 3 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 8 4 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 9 10 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020