Kvadráty: 5464
  Nálezy podle období  
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Cnephalocotes obscurus Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Leptorhoptrum robustum Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Není ohrožený
Oedothorax fuscus Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Tiso vagans Tiso vagans (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Piratula knorri Piratula knorri (Scopoli, 1763) Ohrožený
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (26 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 1 2 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 6 12 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 3 1 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 2 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 202 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 27 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 8 4 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 79 11 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 11 4 0 2
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 9 10 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 4 6 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 12 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (26 použitých nálezů)
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 2 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 202 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 27 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 79 11 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 10 4 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 4 6 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 12 0 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 1 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 1 2 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 6 12 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 3 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 8 4 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 9 10 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy