Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 182x 8x 191x

Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851)

České jménopavučenka velká
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy191 nálezů, 66 kvadrátů
První nález 1930, E. Nielsen, Schenkel 1930
Poslední nález 2013 , Robert Tropek
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-400-1100

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (191 použitých nálezů)
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Žlutá miska0101
Prosev0101
Zemní past233530127
Neurčeno4015140
Individuální sběr1126016
Smyk2006
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (191 použitých nálezů)
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno4916154
Výsadby listnáčů0101
Porosty borůvek0001
Bažinné olšiny7106
Vrchoviště7508
Bylinné porosty na březích potoků a řek3414013
Porosty vysokých ostřic2001
Rašeliniště a slatiniště1001
Přirozené smrčiny (bory a březiny)1102
Břehy tekoucích vod1212013
Borové monokultury1001
Močály2103
Vlhké louky307021
Pískovcová skalní města2203
Louky50011
Acidofilní bory1101
Pole1001
Kácené vrbové křoviny9722022
Polní meze3103
Polní úhory1001
Ruderály6002
Křoviny a skupiny stromů mimo les1001
Smrkové monokultury3002
Rákosiny, orobincové porosty8206
Širokolisté vysokostébelné nivy1001
Lužní lesy3003
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Přirozené lesy3003
Horské smrčiny1001
Štěrkové lavice3402
Urbánní biotopy0602
 SamciSamiceMláďataNálezy