Kvadráty: 5854
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený
Tegenaria campestris Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agalenatea redii Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus triguttatus Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
Araniella opisthographa Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený
Gibbaranea bituberculata Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Gibbaranea gibbosa Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Singa hamata Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Singa nitidula Singa nitidula C. L. Koch, 1844 Téměř ohrožený
Zilla diodia Zilla diodia (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Zygiella atrica Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený
Clubiona phragmitis Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený
Emblyna mitis Emblyna mitis (Thorell, 1875) Ohrožený
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Abacoproeces saltuum Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Donacochara speciosa Donacochara speciosa (Thorell, 1875) Téměř ohrožený
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigone dentosa Erigone dentosa O. Pickard-Cambridge, 1894
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Hypomma bituberculatum Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený
Hypomma cornutum Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) Téměř ohrožený
Kaestneria dorsalis Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený
Leptorhoptrum robustum Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Není ohrožený
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Moebelia penicillata Moebelia penicillata (Westring, 1851) Není ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Poeciloneta variegata Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Porrhomma oblitum Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Tapinocyba insecta Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria acuminata Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 Není ohrožený
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Walckenaeria dysderoides Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria mitrata Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa inquilina Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Arctosa leopardus Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Hygrolycosa rubrofasciata Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) Ohrožený
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa morosa Pardosa morosa (L. Koch, 1870) Silně ohrožený
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pirata tenuitarsis Pirata tenuitarsis Simon, 1876 Téměř ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora nemoralis Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Oxyopidae 0-19001901-19501951-20002001+
Oxyopes ramosus Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) Téměř ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený
Philodromus emarginatus Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) Téměř ohrožený
Philodromus fuscomarginatus Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) Ohrožený
Philodromus margaritatus Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) Ohrožený
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Dendryphantes rudis Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha laetabunda Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) Ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Salticus cingulatus Salticus cingulatus (Panzer, 1797) Téměř ohrožený
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený
Tetragnatha nigrita Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 Téměř ohrožený
Tetragnatha obtusa Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený
Crustulina guttata Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený
Dipoena melanogaster Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Robertus neglectus Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Steatoda albomaculata Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený
Theridion mystaceum Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridion pictum Theridion pictum (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Theridion pinastri Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coriarachne depressa Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený
Psammitis ninnii Psammitis ninnii (Thorell, 1872) Silně ohrožený
Psammitis sabulosus Psammitis sabulosus (Hahn, 1832) Ohrožený
Synema globosum Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
Tmarus piger Tmarus piger (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený
Xysticus lanio Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zodarion rubidum Zodarion rubidum Simon, 1914 Není ohrožený

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (275 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 0 0 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 0 0 0 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 0 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 0 0 1
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 0 0 1
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 0 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa morosa (L. Koch, 1870) 0 0 0 2
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 2
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 0 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 0 0 2
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 0 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 0 0 2
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 0 1
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) 10 14 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 1 4 0 2
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 0 0 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 2 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Emblyna mitis (Thorell, 1875) 0 26 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 17 1 0 3
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 4 1 0 3
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 3 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 20 2 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 37 5 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 2 0 0 2
Moebelia penicillata (Westring, 1851) 1 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 5 141 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 5 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 1 1
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 24 2 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 54 0 0 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 7 0 0 3
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 52 7 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 4 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 5 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 2 3 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 9 0 0 2
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 10 0 0 2
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Salticus cingulatus (Panzer, 1797) 0 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 3 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 32 27 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 4 1 0 1
Psammitis sabulosus (Hahn, 1832) 7 0 0 3
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 1 0 2
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 3 11 0 3
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 3 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 5 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 4 4 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 16 14 0 2
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 3 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 3 8 0 3
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 1 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 16 5 0 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 4 0 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 3 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 4 1 3
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 4 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 0 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 1 2 5 2
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 4 0 3
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 1 0 1
Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Psammitis sabulosus (Hahn, 1832) 2 1 0 2
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 4 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 0 1 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 1 0 1
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 3 2 1 2
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 5 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 2 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 5 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 3 21 0 2
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 2 1 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 10 5 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 13 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 3 0 2
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 8 6 0 4
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 2 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 2 0 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 0 1 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 1 0 0 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Erigone dentosa O. Pickard-Cambridge, 1894 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 7 0 3
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 33 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 8 0 2
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 5 9 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 1 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 1 4 2
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 5 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 4 8 5 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 2 0 2 2
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 3 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 1 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 18 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 16 0 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 1 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 4 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 2 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 22 33 74 3
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 1 2 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 2 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 3 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (275 použitých nálezů)
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 2 0 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 0 1 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 1 0 0 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 18 2 0 5
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 4 1 0 3
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 3 12 0 4
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 2 7 0 4
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 34 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 8 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 3 2 0 3
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 4 0 2
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 1 4 0 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 1 0 2
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 2
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 83 5 0 7
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 12 0 0 5
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 9 0 0 2
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 4 0 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 10 4 1 5
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 5 10 0 2
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 1 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 4 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 4 4 3
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 5 2 2 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 4 9 5 3
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 2 0 2 2
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 3 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 1 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 2 2 5 3
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 22 0 2
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 18 4 0 5
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 2 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 4 2
Psammitis sabulosus (Hahn, 1832) 9 1 0 5
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 4 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 2 2 0 2
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 0 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 4 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 3 0 2
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 0 0 0 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 0 0 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 1 0 1
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 5 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 3 0 1
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa morosa (L. Koch, 1870) 0 0 0 2
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 0 0 2
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 2
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 8 6 0 4
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 2 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 0 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 2
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) 10 14 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 1 4 0 2
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 3 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 20 2 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 37 5 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 5 141 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 5 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 1 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 24 2 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 51 7 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 4 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 5 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 2 3 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 32 27 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 0 0 1
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 0 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 0 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 0 0 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 0 1 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 3 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 5 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 4 4 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 15 12 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 2 4 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 2 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 1 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 2 0 0 1
Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Emblyna mitis (Thorell, 1875) 0 26 0 1
Moebelia penicillata (Westring, 1851) 1 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 2 0 1
Salticus cingulatus (Panzer, 1797) 0 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 3 1 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 4 1 0 1
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 22 32 74 2
Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 1 0 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Erigone dentosa O. Pickard-Cambridge, 1894 1 0 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 10 5 0 1
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 0 1 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 3 1 1 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 5 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 3 18 0 1
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy