Nálezy podle období  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) Není ohrožený 23× 29× 64×

Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845)

České jménokřižák stříbřitý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy64 nálezů, 40 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2023 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
artificial
Umělé prostředí lidských sídel, které je však poměrně stálé, bez výrazné disturbance. Zdi staveb připomínají svou strukturou skalnatá a kamenitá stanoviště a tak mohou být osidlovány některými druhy skal a kamenitých sutí.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Vertical surfaces (Preference: Vysoká)
Vertikální povrch. Šikmé, svislé a převislé povrchy skal, skalních bloků, převisy na březích vodních toků či v zářezech strží a cest, stěny budov, ploty, mostní konstrukce ap.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
scarce probably
Nadm. výška150-750

Literatura

 © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Pavučenka dlouhovlasá po dlouhé době!; Významné nálezy pavouků od Nových Mlýnů aneb najde ten, kdo nehledá; Můžeme v terénu či z fotografií spolehlivě rozeznat středoevropské křižáky rodu Zygiella?; Fenomén rekultivací v povrchových dolech pod Krušnými horami a výskyt pavouků; Výskyt pavučenky Staveleya pusilla (Menge, 1869) také v severozápadních Čechách; Dovolená s pavouky; Poznámka k výskytu sekáče Nemastoma bidentatum sparsum (Gruber & Martens, 1968) v Ohřeckém údolí; Inventarizace 2021; Výzva k spolupráci na World Spider Trait databáze; Kutilky (Sphecidae) – specialisté na lov pavouků XI: Sceliphron, Trypoxylon, Pison a Miscopus; Lumci bez křídel; Byli jsme na arachnologické konferenci v německém Greifswaldu!; Pozdně letní exkurze na Mostecko; 119. seminář České arachnologické společnosti; Česká bibliografie; Nové knihy; Pokyny pro autory

Males of Zygiella atrica can easily be identified by their long palps. Females and juveniles of Zygiella atrica and Zygiella x-notata cannot be distinguished only by the pattern and colouration on the prosoma and opisthosoma. Zygiella atrica can be dark and can have a pattern on the prosoma like Zygiella x-notata. Zygiella x-notata also has light and reddish forms. In Czechia, both species can occur syntopically, so an examination of the genitals is necessary.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (62 použitých nálezů)
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Pozorování1001
Individuální sběr634024
Fotografie72507
Neurčeno815023
Sklepávání0101
Zemní past0202
Prosev0101
Smyk0403
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (64 použitých nálezů)
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vnější stěny budov1443024
Interiéry budov2704
Okraje silnic21102
Neurčeno414021
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1103
Ruderály0404
Ovocné sady s luční vegetací0403
Kamenolomy0201
Rašeliniště0001
Výsadby jehličnanů0001
 SamciSamiceMláďataNálezy