Kvadráty: 5751
  Nálezy podle období
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Amaurobius ferox Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 2x 2x
Gibbaranea bituberculata Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený 1x 1x
Zygiella atrica Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) Není ohrožený 1x 1x
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Atypus muralis Atypus muralis Bertkau, 1890 Silně ohrožený 1x 3x 4x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cheiracanthium punctorium Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) Není ohrožený 2x 2x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Nigma walckenaeri Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) Není ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosa lucifuga Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Micaria fulgens Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Abacoproeces saltuum Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Collinsia inerrans Collinsia inerrans (O. Pickard-Cambridge, 1885) 1x 1x
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa bifasciata Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený 1x 1x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x 2x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ero aphana Ero aphana (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Ero tuberculata Ero tuberculata (De Geer, 1778) Silně ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus albidus Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený 1x 1x
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený 1x 1x
Pholcus phalangioides Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený 2x 2x
Scytodidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Scytodes thoracica Scytodes thoracica (Latreille, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Steatoda grossa Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Steatoda triangulosa Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ebrechtella tricuspidata Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený 1x 1x
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Ozyptila simplex Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) Téměř ohrožený 1x 1x
Pistius truncatus Pistius truncatus (Pallas, 1772) Téměř ohrožený 2x 2x
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 1x 1x
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zodarion germanicum Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Zodarion rubidum Zodarion rubidum Simon, 1914 Není ohrožený 1x 1x

Fotografie

Philodromus albidus
Zygiella atrica
Araneus diadematus
Araneus quadratus
Argiope bruennichi
Scytodes thoracica
Zodarion rubidum
Ero aphana
Larinioides suspicax
Atypus muralis
Philodromus cespitum
Amaurobius ferox
Drapetisca socialis
Ero tuberculata
Pistius truncatus

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (44 použitých nálezů)
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 2 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 0 2
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 1 0 1
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 0 1 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 1 1 0 1
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Scytodes thoracica (Latreille, 1802) 0 0 2 2
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 0 1 0 1
Atypus muralis Bertkau, 1890 1 1 0 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 2 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 0 1 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 2 0 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 4 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 1 2 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 1 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 5 5 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Collinsia inerrans (O. Pickard-Cambridge, 1885) 0 1 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 1 0 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 1 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 2 0 2
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (35 použitých nálezů)
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 2 0 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 4 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 1 2 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 1 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 5 5 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 2 0 1
Scytodes thoracica (Latreille, 1802) 0 0 1 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 1 0 0 1
zahradySamciSamiceMláďataNálezy
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 0 1
Polní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Atypus muralis Bertkau, 1890 1 1 0 1
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Scytodes thoracica (Latreille, 1802) 0 0 1 1
Polní mezeSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
Devětsilové lemy horských toků, bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 1 1 0 1
Cesty, silniceSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 1 0 1
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 0 0 1
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Collinsia inerrans (O. Pickard-Cambridge, 1885) 0 1 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 2 0 1
SkládkySamciSamiceMláďataNálezy
Zodarion rubidum Simon, 1914 0 1 0 1
Polní úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 0 1 0 1
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy