Nálezy podle období
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) Není ohrožený 1x 3x 30x 34x

Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789)

České jménozápřednice jedovatá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy34 nálezů, 21 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2021
PopisZápřednice jsou velcí pavouci, kteří můžou kousnout. Zápřednice jedovatá, Cheiracanthium punctorium, se vyskytuje v teplých oblastech našeho státu (Polabí, střední a středozápadní Čechy, jižní Morava), nejčastěji na loukách. Zapřádá si pavučinové hnízdo v klasech trav. Kousnutí zápřednicí jedovatou je bolestivé a místo kolem vpichu opuchne. Ke kousnutí ovšem dochází opravdu výjimečně, pavouk kousne jen když jej někdo zmačkne. Varování před možnými komplikacemi pro alergiky je spíše předběžná opatrnost – doložený případ nějakých zdravotních následků dosud chybí (a vzhledem k tomu že zápřednice jedovatá se vyskytuje běžně v celé jižní Evropě, pokud by byla skutečně nebezpečná, dávno by se to vědělo). Kousnutí může být vzácně doprovázeno i zvýšenou teplotou, zrychleným tepem apod. Je ovšem těžké odlišit faktický účinek kousnutí od psychického stresu z obav, které člověk v takovém případě zažívá. Příznaky kousnutí samy odezní během několika hodin nebo do druhého dne, otok a bolestivost místa kousnutí mohou přetrvat o něco déle. Uvědomme si, že na bodnutí včelou, vosou či sršní u nás, bohužel, každoročně někdo zemře. Na kousnutí naším domácím pavoukem u nás ještě nikdo nikdy nezemřel.
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T
Fytogeografická oblastThermo
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišť(dry, semi-humid)
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuvery rare
Nadm. výška200-250

Literatura

 © Oto Zimmermann
V letech 2008 a 2010 bylo sledováno společenstvo pavouků (Araneae) sprašové stráně za hřbitovem v katastru obce Brozany nad Ohří (číslo faunistického čtverce 5550, 50°27´43˝N, 14°07´48˝E, 170 m n. m., Obr. 2). Tato lokalita je charakterizovaná jako v rámci Čech unikátní kavylová step na černozemní půdě na sprašové návěji (Řezáč 2009) s typickými xerotermo- filními rostlinnými druhy (Astragalus exscapus, Adonis vernalis, Verbascum phoeniceum, Stipa capillata aj.). Již po několik let je známá výskytem sklípkánků (Atypus sp.). Jejich nory s charakteristickými trubicovitými pavučinovými vyústěními (punčoškami, Obr. 3) zde objevil při botanickém průzkumu lokality Jan Novák a později pravidelně pozoroval Pavel Moravec (in verb.). Dosud nebyl k dispozici žádný dokladový vzorek, avšak Řezáč (2009) předpokládal podle charakteru lokality výskyt sklípkánka pontického, Atypus muralis Bertkau, 1890 (Obr. 4).

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (20 použitých nálezů)
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr610010
Pozorování0906
Fotografie41102
Zemní past1101
Žlutá miska1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (19 použitých nálezů)
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Interiéry budov1001
Louky0603
Polní úhory0101
Louky a pastviny41001
Bylinný lem lesa0101
Ovocné sady a vinohrady1101
Polní meze0101
pískovny4503
okraje silnic0101
suché louky0101
luční ostřicové mokřady0101
vřesoviště nižších poloh1001
vinice0101
Vlhké louky0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
 SamciSamiceMláďataNálezy