Nálezy podle období
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cheiracanthium campestre Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 Téměř ohrožený 17x 20x 37x
Cheiracanthium effossum Cheiracanthium effossum Herman, 1879 Ohrožený 1x 3x 4x 8x
Cheiracanthium elegans Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 Silně ohrožený 4x 2x 6x
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 4x 103x 32x 140x
Cheiracanthium mildei Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 Není ohrožený 19x 19x
Cheiracanthium montanum Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 Silně ohrožený 11x 11x
Cheiracanthium oncognathum Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 Ohrožený 1x 2x 3x 2x 8x
Cheiracanthium pennyi Cheiracanthium pennyi O. Pickard-Cambridge, 1873 Silně ohrožený 1x 1x 2x
Cheiracanthium punctorium Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) Není ohrožený 1x 3x 25x 29x
Cheiracanthium virescens Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) Téměř ohrožený 2x 23x 6x 31x

Literatura

© Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Steatoda nobilis – černý pasažér přistižen v ČR; Dolomedes; Proč si myslím, že to je Palliduphantes pillichi (Kulczyński, 1915) (aneb hozená rukavice nebo ručník); Nález snovačky kuželové Achaeridion conigerum (Simon, 1914) v Krušných horách; Poznámka k článku Snovačka půdní (Steatoda triangulosa) ve volné přírodě v ČR; Třesavka jižní (Holocnemus pluchei) – poznámky z předvánočního úklidu v Brně: Překvapivý nález; Pavouci (Araneae) bývalé pískovny v Komořanech v Praze; Žluté misky – méně obvyklá metoda odchytu pavouků; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků V: rod Episyron; Krátké ohlédnutí za zářijovou exkurzí na Radotínských skalách; Slovenská arachnologická konference ve Východné; 117. Arachnologický seminář v Plzni; Česká bibliografie; Britská bibliografie - The Newsletter 145; Nové knihy; Pokyny pro autory

© Oto Zimmermann

Overwintering of spiders in empty snail shells is a little studied topic and in Slovakia similar research has not been carried out yet. Collecting shells was carried out in the eastern part of Slovakia, in winter at the turn of 2012/2013 and 2013/2014. The study was conducted both at the steppe like and post-industrial habitats. A total of 1085 shells were collected with a spider occupation rate 10.69 %. All acquired 116 spiders were classified in ten families. The most abundant spider family was the Salticidae, with a dominant species Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802). Significant records include Cheiracanthium montanum (L. Koch, 1877) which is considered as vulnerable and Sitticus penicillatus (Simon, 1875) with a lower risk threat according to Red List of Slovakian spiders.© Oto Zimmermann
V letech 2008 a 2010 bylo sledováno společenstvo pavouků (Araneae) sprašové stráně za hřbitovem v katastru obce Brozany nad Ohří (číslo faunistického čtverce 5550, 50°27´43˝N, 14°07´48˝E, 170 m n. m., Obr. 2). Tato lokalita je charakterizovaná jako v rámci Čech unikátní kavylová step na černozemní půdě na sprašové návěji (Řezáč 2009) s typickými xerotermo- filními rostlinnými druhy (Astragalus exscapus, Adonis vernalis, Verbascum phoeniceum, Stipa capillata aj.). Již po několik let je známá výskytem sklípkánků (Atypus sp.). Jejich nory s charakteristickými trubicovitými pavučinovými vyústěními (punčoškami, Obr. 3) zde objevil při botanickém průzkumu lokality Jan Novák a později pravidelně pozoroval Pavel Moravec (in verb.). Dosud nebyl k dispozici žádný dokladový vzorek, avšak Řezáč (2009) předpokládal podle charakteru lokality výskyt sklípkánka pontického, Atypus muralis Bertkau, 1890 (Obr. 4).

Fotografie

Cheiracanthium campestreCheiracanthium effossum
Cheiracanthium elegans


Cheiracanthium erraticum

Cheiracanthium mildei


Cheiracanthium montanumCheiracanthium oncognathum
Cheiracanthium pennyi
Cheiracanthium punctoriumCheiracanthium virescens
Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (174 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 4 3 2 5
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 19 69 24 42
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 3 3 1 4
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 0 5 0 4
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 0 2 0 2
Cheiracanthium pennyi O. Pickard-Cambridge, 1873 1 0 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 5 10 0 9
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 4 11 0 13
Cheiracanthium effossum Herman, 1879 0 1 0 1
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 11 14 2 13
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 2 0 0 2
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 0 1 0 1
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 11 24 0 15
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 3 1 0 3
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 15 21 3 32
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 0 1 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 2 0 0 3
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 3 0 3
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 1 1 0 2
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 1 0 0 1
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 0 1 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 2 0 2
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 1 0 0 1
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 2 1 0 2
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 1 0 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 4 11 0 2
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (143 použitých nálezů)
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 5 9 3 5
Cheiracanthium effossum Herman, 1879 1 0 0 1
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 3 0 2
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 3 0 0 1
Cheiracanthium pennyi O. Pickard-Cambridge, 1873 2 0 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 7 15 0 3
Skalní stepi na vápencových podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 0 3 0 3
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 0 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 1 2
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 2 4 0 3
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Xerotermy na jiných podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 2 1 0 3
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 2 7 0 3
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 0 1 0 1
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 0 1 0 1
Vlhké loukySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 2 4 0 6
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 2 3 4
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 0 1 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 4 10 0 1
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Rašeliniště a slatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 6 0 0 6
Lesní pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 2 4 1 5
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 2 2 1 2
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 4 5 0 3
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 6 11 4 5
Písečné přesypySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 0 3 0 2
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkouSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 1 2 0 2
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 2 0 0 2
Porosty vysokých ostřicSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 2 5 0 3
KamenolomSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium effossum Herman, 1879 0 1 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 2 3 2
Přechodová rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 2 0 2
Devětsilové lemy horských toků, bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 1 2
VrchovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 3 0 2
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 3 0 2
Cesty, silniceSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 2 0 0 1
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 1 0 0 1
Rákosiny, orobincové porostySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 3 6 0 2
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 0 1 0 1
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Bylinný lem lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 0 1 0 1
vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 1 1 0 2
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 2 0 2
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 1 1 0 2
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 6 8 0 1
Křoviny a skupiny stromů mimo lesSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
KosodřevinaSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Smrkové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 6 1 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 6 3 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 0 1 0 1
Horské buko-jedlové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
PískovnaSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Křovinatý plášť lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Polní úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 1 0 0 1
okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
Nízké xerofilní křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 0 1 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 1 0 0 1
ParkySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 0 1 0 1
Reliktní bory na skalních podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 0 1 0 1
Polní mezeSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 1 1 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 1 0 0 1
Suťové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
zahradySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 0 0 0 1
suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
viniceSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 0 1 0 1
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 1 0 0 1
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 1 0 1 1
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 0 0 1 1
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 1 1
vřesoviště nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 1 0 0 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium pennyi O. Pickard-Cambridge, 1873 1 0 0 1
Reliktní bory a borové doubravy vátých pískůSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy