Nálezy podle období
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 Téměř ohrožený 6x 16x 22x
Cheiracanthium effossum Herman, 1879 Ohrožený 2x 2x 4x
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 Silně ohrožený 8x 2x 10x
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 8x 192x 27x 229x
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 Není ohrožený 8x 8x
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 Silně ohrožený 19x 19x
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 Ohrožený 2x 7x 13x 2x 24x
Cheiracanthium pennyi O. P.-Cambridge, 1873 Silně ohrožený 2x 1x 3x
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) Není ohrožený 2x 6x 15x 23x
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) Téměř ohrožený 68x 6x 74x

Literatura

© Ota Zimmermann
V letech 2008 a 2010 bylo sledováno společenstvo pavouků (Araneae) sprašové stráně za hřbitovem v katastru obce Brozany nad Ohří (číslo faunistického čtverce 5550, 50°27´43˝N, 14°07´48˝E, 170 m n. m., Obr. 2). Tato lokalita je charakterizovaná jako v rámci Čech unikátní kavylová step na černozemní půdě na sprašové návěji (Řezáč 2009) s typickými xerotermo- filními rostlinnými druhy (Astragalus exscapus, Adonis vernalis, Verbascum phoeniceum, Stipa capillata aj.). Již po několik let je známá výskytem sklípkánků (Atypus sp.). Jejich nory s charakteristickými trubicovitými pavučinovými vyústěními (punčoškami, Obr. 3) zde objevil při botanickém průzkumu lokality Jan Novák a později pravidelně pozoroval Pavel Moravec (in verb.). Dosud nebyl k dispozici žádný dokladový vzorek, avšak Řezáč (2009) předpokládal podle charakteru lokality výskyt sklípkánka pontického, Atypus muralis Bertkau, 1890 (Obr. 4).

Fotografie

Cheiracanthium campestreCheiracanthium effossum


Cheiracanthium elegans


Cheiracanthium erraticum
Cheiracanthium mildei


Cheiracanthium montanumCheiracanthium oncognathum
Cheiracanthium pennyi
Cheiracanthium punctoriumCheiracanthium virescens
Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (167 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 4 1 2 3
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 21 73 16 47
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 3 3 1 4
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 0 5 0 4
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 0 2 0 2
Cheiracanthium pennyi O. P.-Cambridge, 1873 1 0 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 5 8 0 7
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 5 0 5
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 4 6 0 8
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 4 1 2 7
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 2 0 0 2
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 2 2 0 4
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 11 26 0 17
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 2 1 0 2
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 15 23 3 33
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 0 1 0 1
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 2 0 0 3
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 2 0 2
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 1 1 0 2
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 1 0 0 1
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 7 9 0 2
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 1 0 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
?SamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (138 použitých nálezů)
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium effossum Herman, 1879 1 0 0 1
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 3 3 0 3
Cheiracanthium pennyi O. P.-Cambridge, 1873 2 0 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 12 24 3 8
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 0 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 1 2
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 2 4 0 3
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 4 0 4
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 8 5 0 10
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 1 0 1 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 2 7 0 3
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 0 1 0 1
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 2 1 0 3
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 3 4 0 7
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 2 2 1 2
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 4 5 0 3
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 2 4 1 5
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 6 11 4 5
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 2 0 3
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 0 1 0 1
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 0 3 0 2
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 0 1 0 1
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 2 3 2
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 0 1 0 1
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 2 0 0 2
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 1 2 0 2
okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 2 0 0 1
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 1 0 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
0000000SamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 2 0 3
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 3 0 2
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 3 0 2
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 1 1 0 2
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 7 2 2
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 1 2
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 3 6 0 2
suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 1 0 0 1
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 2 0 2
vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 1 1 0 2
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 0 1 0 1
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 6 8 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 0 1 0 1
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 6 3 1
suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 1 0 0 1
kosodřevinaSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 1 0 0 1
viniceSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium pennyi O. P.-Cambridge, 1873 1 0 0 1
vřesoviště nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 1 0 0 1
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 0 0 1 1
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 0 1 0 1
suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
zahradySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 0 0 0 1
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 1 0 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 3 1
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 1 1 0 1
Polní mezeSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019