Nálezy podle období
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cheiracanthium campestre Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 Téměř ohrožený 17x 21x 38x
Cheiracanthium effossum Cheiracanthium effossum Herman, 1879 Ohrožený 1x 3x 4x 8x
Cheiracanthium elegans Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 Silně ohrožený 4x 3x 7x
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 4x 103x 34x 142x
Cheiracanthium mildei Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 Není ohrožený 20x 20x
Cheiracanthium montanum Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 Silně ohrožený 11x 11x
Cheiracanthium oncognathum Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 Ohrožený 1x 2x 3x 2x 8x
Cheiracanthium pennyi Cheiracanthium pennyi O. Pickard-Cambridge, 1873 Silně ohrožený 1x 1x 2x
Cheiracanthium punctorium Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) Není ohrožený 1x 3x 30x 34x
Cheiracanthium virescens Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) Téměř ohrožený 2x 23x 6x 31x

Literatura

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Steatoda nobilis – černý pasažér přistižen v ČR; Dolomedes; Proč si myslím, že to je Palliduphantes pillichi (Kulczyński, 1915) (aneb hozená rukavice nebo ručník); Nález snovačky kuželové Achaeridion conigerum (Simon, 1914) v Krušných horách; Poznámka k článku Snovačka půdní (Steatoda triangulosa) ve volné přírodě v ČR; Třesavka jižní (Holocnemus pluchei) – poznámky z předvánočního úklidu v Brně: Překvapivý nález; Pavouci (Araneae) bývalé pískovny v Komořanech v Praze; Žluté misky – méně obvyklá metoda odchytu pavouků; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků V: rod Episyron; Krátké ohlédnutí za zářijovou exkurzí na Radotínských skalách; Slovenská arachnologická konference ve Východné; 117. Arachnologický seminář v Plzni; Česká bibliografie; Britská bibliografie - The Newsletter 145; Nové knihy; Pokyny pro autory

 © Oto Zimmermann

Overwintering of spiders in empty snail shells is a little studied topic and in Slovakia similar research has not been carried out yet. Collecting shells was carried out in the eastern part of Slovakia, in winter at the turn of 2012/2013 and 2013/2014. The study was conducted both at the steppe like and post-industrial habitats. A total of 1085 shells were collected with a spider occupation rate 10.69 %. All acquired 116 spiders were classified in ten families. The most abundant spider family was the Salticidae, with a dominant species Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802). Significant records include Cheiracanthium montanum (L. Koch, 1877) which is considered as vulnerable and Sitticus penicillatus (Simon, 1875) with a lower risk threat according to Red List of Slovakian spiders. © Oto Zimmermann
V letech 2008 a 2010 bylo sledováno společenstvo pavouků (Araneae) sprašové stráně za hřbitovem v katastru obce Brozany nad Ohří (číslo faunistického čtverce 5550, 50°27´43˝N, 14°07´48˝E, 170 m n. m., Obr. 2). Tato lokalita je charakterizovaná jako v rámci Čech unikátní kavylová step na černozemní půdě na sprašové návěji (Řezáč 2009) s typickými xerotermo- filními rostlinnými druhy (Astragalus exscapus, Adonis vernalis, Verbascum phoeniceum, Stipa capillata aj.). Již po několik let je známá výskytem sklípkánků (Atypus sp.). Jejich nory s charakteristickými trubicovitými pavučinovými vyústěními (punčoškami, Obr. 3) zde objevil při botanickém průzkumu lokality Jan Novák a později pravidelně pozoroval Pavel Moravec (in verb.). Dosud nebyl k dispozici žádný dokladový vzorek, avšak Řezáč (2009) předpokládal podle charakteru lokality výskyt sklípkánka pontického, Atypus muralis Bertkau, 1890 (Obr. 4).

Fotografie

Cheiracanthium campestre
Cheiracanthium effossum
Cheiracanthium elegans
Cheiracanthium erraticum
Cheiracanthium mildei
Cheiracanthium montanum
Cheiracanthium oncognathum
Cheiracanthium pennyi
Cheiracanthium punctorium
Cheiracanthium virescens

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (184 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 4 3 2 5
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 19 70 24 43
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 3 4 1 5
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 0 5 0 4
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 0 2 0 2
Cheiracanthium pennyi O. Pickard-Cambridge, 1873 1 0 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 6 10 0 10
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 4 11 0 13
Cheiracanthium effossum Herman, 1879 0 1 0 1
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 11 14 2 13
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 2 0 0 2
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 0 1 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 1 1 0 1
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 11 24 0 15
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 3 1 0 3
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 15 21 5 33
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 0 1 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 2 0 0 3
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 9 0 6
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 1 1 0 2
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 2 1 0 2
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 1 1 0 2
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 1 0 0 1
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 0 1 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 2 0 2
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 1 0 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 4 11 0 2
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 1 4 0 1
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (153 použitých nálezů)
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 5 9 3 5
Cheiracanthium effossum Herman, 1879 1 0 0 1
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 3 0 2
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 3 0 0 1
Cheiracanthium pennyi O. Pickard-Cambridge, 1873 2 0 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 7 15 0 3
Skalní stepi na vápencových podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 0 3 0 3
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 0 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 1 2
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 2 4 0 3
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 6 12 4 6
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 6 0 3
Vlhké loukySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 2 4 2 7
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
Xerotermy na jiných podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 2 1 0 3
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 2 7 0 3
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 0 1 0 1
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 0 1 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 2 3 4
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 0 1 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 4 10 0 1
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Rašeliniště a slatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 6 0 0 6
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 2 2 1 2
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 4 5 0 3
Lesní pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 2 4 1 5
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 1 2 0 3
Porosty vysokých ostřicSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 2 5 0 3
KamenolomSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium effossum Herman, 1879 0 1 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 2 3 2
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 2 0 0 2
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkouSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 1 2 0 2
Písečné přesypySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 0 3 0 2
Bylinný lem lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
Rákosiny, orobincové porostySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 3 6 0 2
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 0 1 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 6 1 1
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 1 0 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 1 1 0 1
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 0 1 0 1
vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 1 1 0 2
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 3 0 2
Devětsilové lemy horských toků, bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 1 2
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 2 0 2
Přechodová rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 2 0 2
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 0 1 0 1
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Cesty, silniceSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 2 0 0 1
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 1 0 0 1
VrchovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 3 0 2
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 1 0 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 1 0 0 1
KosodřevinaSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Křovinatý plášť lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
PískovnaSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 0 1 0 1
Bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 6 3 1
Smrkové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Křoviny a skupiny stromů mimo lesSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 6 8 0 1
Horské buko-jedlové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
viniceSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
zahradySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 0 0 0 1
Polní úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
Nízké xerofilní křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 0 1 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 1 0 0 1
ParkySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 0 1 0 1
Reliktní bory na skalních podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 0 1 0 1
Polní mezeSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 1 1 0 1
Suťové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium pennyi O. Pickard-Cambridge, 1873 1 0 0 1
suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 0 1 0 1
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
Acidofilní teplomilné doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 1 4 0 1
suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 1 0 0 1
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 1 0 1 1
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 0 0 1 1
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 1 1
vřesoviště nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 1 0 0 1
Reliktní bory a borové doubravy vátých pískůSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy