Nálezy podle období  
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium campestre Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 Téměř ohrožený 17× 24× 41×
Cheiracanthium effossum Cheiracanthium effossum Herman, 1879 Ohrožený
Cheiracanthium elegans Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 Silně ohrožený
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 103× 50× 158×
Cheiracanthium mildei Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 Není ohrožený 27× 27×
Cheiracanthium montanum Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 Silně ohrožený 11× 11×
Cheiracanthium oncognathum Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 Ohrožený
Cheiracanthium pennyi Cheiracanthium pennyi O. Pickard-Cambridge, 1873 Silně ohrožený
Cheiracanthium punctorium Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) Není ohrožený 41× 45×
Cheiracanthium virescens Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) Téměř ohrožený 23× 33×

Literatura

 © Oto Zimmermann
A total of 114 spider species from 25 families and one harvestmen species were found during the zoological research at several sites in the Podyjí National Park during 2019. Of them, forty-one species are listed in the Red List of spiders of the Czech Republic. Four new species for the Podyjí NP were recorded – Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758), Euryopis laeta (Westring, 1861), Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 and Trichoncus auritus (L. Koch, 1869). Among the most interesting species, four critically endangered spiders – Civizelotes caucasius (L. Koch, 1866), Phrurolithus szilyi Herman, 1879, Gnaphosa modestior Kulczyński, 1897 and Eresus moravicus Řezáč, 2008 should be mentioned. Other rare species include Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873), Agyneta fuscipalpa (C. L. Koch, 1836), Arctosa figurata (Simon, 1876), Atypus affinis Eichwald, 1830, Bassaniodes robustus (Hahn, 1832), Callilepis schuszteri (Herman, 1879), Centromerus incilium (L. Koch, 1881), Centromerus leruthi Fage, 1933, Cheiracanthium effossum Herman, 1879, Drassyllus villicus (Thorell, 1875), Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875, Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835), Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802), Gnaphosa opaca Herman, 1879, Haplodrassus cognatus (Westring, 1861), Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866), Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879), Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873), Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866), Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846), Minicia marginella (Wider, 1834), Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897, Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873), Walckenaeria simplex Chyzer, 1894, Zelotes erebeus (Thorell, 1871) and Zora manicata Simon, 1878.

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Steatoda nobilis – černý pasažér přistižen v ČR; Dolomedes; Proč si myslím, že to je Palliduphantes pillichi (Kulczyński, 1915) (aneb hozená rukavice nebo ručník); Nález snovačky kuželové Achaeridion conigerum (Simon, 1914) v Krušných horách; Poznámka k článku Snovačka půdní (Steatoda triangulosa) ve volné přírodě v ČR; Třesavka jižní (Holocnemus pluchei) – poznámky z předvánočního úklidu v Brně: Překvapivý nález; Pavouci (Araneae) bývalé pískovny v Komořanech v Praze; Žluté misky – méně obvyklá metoda odchytu pavouků; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků V: rod Episyron; Krátké ohlédnutí za zářijovou exkurzí na Radotínských skalách; Slovenská arachnologická konference ve Východné; 117. Arachnologický seminář v Plzni; Česká bibliografie; Britská bibliografie - The Newsletter 145; Nové knihy; Pokyny pro autory

 © Oto Zimmermann

Overwintering of spiders in empty snail shells is a little studied topic and in Slovakia similar research has not been carried out yet. Collecting shells was carried out in the eastern part of Slovakia, in winter at the turn of 2012/2013 and 2013/2014. The study was conducted both at the steppe like and post-industrial habitats. A total of 1085 shells were collected with a spider occupation rate 10.69 %. All acquired 116 spiders were classified in ten families. The most abundant spider family was the Salticidae, with a dominant species Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802). Significant records include Cheiracanthium montanum (L. Koch, 1877) which is considered as vulnerable and Sitticus penicillatus (Simon, 1875) with a lower risk threat according to Red List of Slovakian spiders. © Oto Zimmermann
V letech 2008 a 2010 bylo sledováno společenstvo pavouků (Araneae) sprašové stráně za hřbitovem v katastru obce Brozany nad Ohří (číslo faunistického čtverce 5550, 50°27´43˝N, 14°07´48˝E, 170 m n. m., Obr. 2). Tato lokalita je charakterizovaná jako v rámci Čech unikátní kavylová step na černozemní půdě na sprašové návěji (Řezáč 2009) s typickými xerotermo- filními rostlinnými druhy (Astragalus exscapus, Adonis vernalis, Verbascum phoeniceum, Stipa capillata aj.). Již po několik let je známá výskytem sklípkánků (Atypus sp.). Jejich nory s charakteristickými trubicovitými pavučinovými vyústěními (punčoškami, Obr. 3) zde objevil při botanickém průzkumu lokality Jan Novák a později pravidelně pozoroval Pavel Moravec (in verb.). Dosud nebyl k dispozici žádný dokladový vzorek, avšak Řezáč (2009) předpokládal podle charakteru lokality výskyt sklípkánka pontického, Atypus muralis Bertkau, 1890 (Obr. 4).

Fotografie

Cheiracanthium campestre
Cheiracanthium effossum
Cheiracanthium elegans
Cheiracanthium erraticum
Cheiracanthium mildei
Cheiracanthium montanum
Cheiracanthium oncognathum
Cheiracanthium pennyi
Cheiracanthium punctorium
Cheiracanthium virescens

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (341 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 9 11 3 11
Cheiracanthium effossum Herman, 1879 3 3 0 5
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 1 0 0 3
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 5 24 1 49
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 3 10 30 9
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 5 4 0 4
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 1 2 0 5
Cheiracanthium pennyi O. Pickard-Cambridge, 1873 2 0 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 4 13 0 15
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 1 13 0 15
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 5 3 2 6
Cheiracanthium effossum Herman, 1879 1 0 1 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 19 73 24 46
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 5 6 2 10
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 0 5 0 4
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 0 2 0 2
Cheiracanthium pennyi O. Pickard-Cambridge, 1873 1 0 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 6 13 0 13
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 3 1 0 3
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 16 29 8 45
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 0 1 0 1
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 0 1 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 1 4 0 3
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 6 13 0 16
Cheiracanthium effossum Herman, 1879 1 1 0 2
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 11 14 2 13
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 2 0 0 2
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 0 2 0 2
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 1 3 0 2
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 11 24 0 15
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 2 0 11 5
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 9 0 6
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 1 1 0 2
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 1 2 0 2
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 1 1 0 2
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 2 1 0 2
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 0 1 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 2 0 2
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 1 0 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 5 11 0 3
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium effossum Herman, 1879 0 1 0 1
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 1 4 0 1
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (341 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 9 11 0 18
Cheiracanthium effossum Herman, 1879 3 4 0 6
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 1 0 0 2
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 10 51 12 77
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 6 11 30 10
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 1 2 0 5
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 5 18 0 18
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 2 19 0 22
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 5 9 3 5
Cheiracanthium effossum Herman, 1879 1 0 0 1
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 3 0 2
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 3 0 0 1
Cheiracanthium pennyi O. Pickard-Cambridge, 1873 2 0 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 7 15 0 3
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 2 6 2 9
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 1 1 0 2
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 2 1 0 3
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 2 7 0 4
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 0 1 0 1
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 0 1 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 0 3 0 3
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 0 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 1 2
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 2 4 0 3
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 8 5 0 10
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 6 12 4 6
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 6 0 3
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 3 2 1 3
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 2 1 0 3
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 4 5 0 3
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 1 3 0 4
Cheiracanthium pennyi O. Pickard-Cambridge, 1873 1 0 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 2 3 4
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 0 1 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 4 10 0 1
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 2 1 1 4
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 2 0 0 2
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 0 3 0 2
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 0 1 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 2 1 2 5
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 1 4 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 2 0 0 2
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 2 4 1 5
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 0 1 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 8 2 3
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
Vřesoviště nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 2 1
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 0 1 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 1 1 0 2
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 3 7 0 3
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 1 2 0 2
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium effossum Herman, 1879 0 1 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 2 3 2
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 2 0 2
Ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 2 5 0 3
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 2 0 0 1
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 1 0 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 2 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 0 1 0 1
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 1 2
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 3 0 2
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 0 1 0 1
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 1 0 0 1
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 1 0 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 1 1 0 1
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 0 1 10 2
Reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 0 1 0 1
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 0 1 0 1
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 6 8 0 1
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium effossum Herman, 1879 1 0 1 1
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 6 3 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 0 1 0 1
Horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
Travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 1 0 1 1
Mokřadní vrbinySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Nízké xerofilní křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 0 1 0 1
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 1 1 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
ZahradySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 0 0 0 1
ViniceSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy