Kvadráty: 7167 7065
  Nálezy podle období  
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium pennyi O. Pickard-Cambridge, 1873 Silně ohrožený

Cheiracanthium pennyi O. Pickard-Cambridge, 1873

České jménozápřednice Pennyova
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy2 nálezů, 2 kvadrátů
První nález 1983, F. Miller, Kůrka 1996a
Poslední nález 2010 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A [Pan.]
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška200-250

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (2 použitých nálezů)
Cheiracanthium pennyi O. Pickard-Cambridge, 1873 ENSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1001
Neurčeno2001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (2 použitých nálezů)
Cheiracanthium pennyi O. Pickard-Cambridge, 1873 ENSamciSamiceMláďataNálezy
Ruderály1001
Xerotermní travinobylinná společenstva2001
 SamciSamiceMláďataNálezy