Kvadráty: 6475
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 4x 1x 5x
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 1x 3x
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 1x 1x
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) Není ohrožený 4x 4x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 1x 1x
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 1x 3x
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 1x 1x
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) Téměř ohrožený 1x 1x
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 1x 1x
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 2x 1x 3x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) Není ohrožený 1x 1x
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený 2x 2x
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 1x 1x
Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 1x 3x
Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 2x 1x 3x
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 1x 3x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (10 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) 0 2 0 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 3 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (7 použitých nálezů)
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020