Kvadráty: 6475
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Zelotes apricorum Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) Téměř ohrožený
Zelotes clivicola Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Mughiphantes mughi Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) Není ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Xysticus lanio Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (47 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 2 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 2 0 2
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 3 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 2 0 0 1
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 0 0 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 0 2 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 2 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 3 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 2 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 2 0 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 2 0 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 0 2
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 0 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 3 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (47 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 3 0 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 2 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 2 0 2
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 3 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 2 0 0 1
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 0 0 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 0 2 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 2 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 3 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 2 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 2 0 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Kamenité břehy potokůSamciSamiceMláďataNálezy
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 0 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
ZahradySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy