Nálezy podle období  
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) Téměř ohrožený 38× 43× 81×

Zelotes apricorum (L. Koch, 1876)

České jménoskálovka hajní
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy81 nálezů, 35 kvadrátů
První nález 1929, E. Nielsen, Schenkel 1929
Poslední nález 2020 , Petr Dolejš, Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A, eM
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
scarce probably
Nadm. výška150-1250

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (81 použitých nálezů)
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr2203
Zemní past4766130
Fotografie0001
Neurčeno146147
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (81 použitých nálezů)
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Horské smrčiny0201
Neurčeno41106265
Lužní lesy nížin5104
Horské bučiny1001
Písčiny7004
Suché doubravy6103
Mokřadní olšiny1001
Slaniska1001
Luční ostřicové mokřady1001
 SamciSamiceMláďataNálezy