Kvadráty: 6947
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneus alsine Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Araneus angulatus Araneus angulatus Clerck, 1757 Téměř ohrožený
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 11×
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus nordmanni Araneus nordmanni (Thorell, 1870) Kriticky ohrožený 10×
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 10× 15×
Araneus saevus Araneus saevus (L. Koch, 1872) Kriticky ohrožený
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený 11× 11×
Araniella alpica Araniella alpica (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený 14× 16×
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Araniella displicata Araniella displicata (Hentz, 1847) Ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený
Cyclosa oculata Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Gibbaranea omoeda Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) Ohrožený 13× 13×
Hypsosinga albovittata Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) Téměř ohrožený
Hypsosinga pygmaea Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Téměř ohrožený
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený
Larinioides cornutus Larinioides cornutus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Larinioides patagiatus Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 11×
Nuctenea silvicultrix Nuctenea silvicultrix (C. L. Koch, 1835) Silně ohrožený
Singa hamata Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Zygiella montana Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona diversa Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený 10× 11×
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený
Clubiona norvegica Clubiona norvegica Strand, 1900 Kriticky ohrožený
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený 13× 13×
Clubiona subsultans Clubiona subsultans Thorell, 1875 Téměř ohrožený
Clubiona trivialis Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Lathys humilis Lathys humilis (Blackwall, 1855) Ohrožený
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Gnaphosa badia Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) Silně ohrožený
Gnaphosa microps Gnaphosa microps Holm, 1939 Silně ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Micaria aenea Micaria aenea Thorell, 1871 Silně ohrožený
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený
Zelotes apricorum Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) Téměř ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený
Iberina difficilis Iberina difficilis (Harm, 1966) Ohrožený
Mastigusa arietina Mastigusa arietina (Thorell, 1871) Ohrožený
Ixodidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ixodes ricinus Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758)
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta affinis Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) Není ohrožený 18× 18×
Agyneta cauta Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) Téměř ohrožený
Agyneta decora Agyneta decora (O. Pickard-Cambridge, 1871) Nezvěstný
Agyneta mollis Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Téměř ohrožený
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 13× 13×
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený
Agyneta subtilis Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) Ohrožený
Allomengea vidua Allomengea vidua (L. Koch, 1879) Téměř ohrožený
Aphileta misera Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) Ohrožený
Araeoncus crassiceps Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) Téměř ohrožený
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Asthenargus helveticus Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 Není ohrožený
Asthenargus paganus Asthenargus paganus (Simon, 1884) Není ohrožený
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 14× 14×
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený
Bathyphantes setiger Bathyphantes setiger F. O. Pickard-Cambridge, 1894 Silně ohrožený
Bathyphantes similis Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 Není ohrožený
Bolyphantes alticeps Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený 14× 15×
Centromerita bicolor Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený 12× 12×
Centromerus arcanus Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Není ohrožený
Centromerus incilium Centromerus incilium (L. Koch, 1881) Ohrožený
Centromerus pabulator Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) Není ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Ceratinella brevipes Ceratinella brevipes (Westring, 1851) Není ohrožený
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený
Cnephalocotes obscurus Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 21× 21×
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Diplocephalus permixtus Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Téměř ohrožený
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Dismodicus elevatus Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) Téměř ohrožený
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Drepanotylus uncatus Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Entelecara congenera Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 23× 24×
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 11× 12×
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Erigonella ignobilis Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený
Gonatium rubens Gonatium rubens (Blackwall, 1833) Téměř ohrožený 14× 14×
Gongylidiellum vivum Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený
Improphantes nitidus Improphantes nitidus (Thorell, 1875) Téměř ohrožený
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený
Leptorhoptrum robustum Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Není ohrožený 14× 14×
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Lophomma punctatum Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Mansuphantes mansuetus Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený
Maro lepidus Maro lepidus Casemir, 1961 Silně ohrožený
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 34× 39×
Minicia marginella Minicia marginella (Wider, 1834) Ohrožený
Neriene peltata Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený
Notioscopus sarcinatus Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Obscuriphantes obscurus Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Oedothorax agrestis Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený
Oedothorax fuscus Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 26× 26×
Oreoneta tatrica Oreoneta tatrica (Kulczyński, 1915) Není ohrožený
Oryphantes angulatus Oryphantes angulatus (O. Pickard-Cambridge, 1881) Ohrožený
Pelecopsis parallela Pelecopsis parallela (Wider, 1834) Není ohrožený
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 11× 19×
Poeciloneta variegata Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Porrhomma convexum Porrhomma convexum (Westring, 1851) Téměř ohrožený
Porrhomma egeria Porrhomma egeria Simon, 1884 Není ohrožený
Porrhomma pygmaeum Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Semljicola faustus Semljicola faustus (O. Pickard-Cambridge, 1901) Silně ohrožený
Silometopus elegans Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený
Sintula corniger Sintula corniger (Blackwall, 1856) Téměř ohrožený
Stemonyphantes conspersus Stemonyphantes conspersus (L. Koch, 1879) Nezvěstný
Styloctetor compar Styloctetor compar (Westring, 1861) Ohrožený
Tallusia experta Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený
Thyreosthenius parasiticus Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený
Tiso vagans Tiso vagans (Blackwall, 1834) Není ohrožený 17× 18×
Troxochrus scabriculus Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) Není ohrožený
Walckenaeria antica Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Walckenaeria dysderoides Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria kochi Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Walckenaeria nodosa Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 Ohrožený
Walckenaeria nudipalpis Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Není ohrožený
Walckenaeria vigilax Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Agroeca proxima Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Scotina palliardii Scotina palliardii (L. Koch, 1881) Ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Acantholycosa lignaria Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) Silně ohrožený
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 21× 24×
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Arctosa alpigena lamperti Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 Silně ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa ferruginea Pardosa ferruginea (L. Koch, 1870) Silně ohrožený
Pardosa hyperborea Pardosa hyperborea (Thorell, 1872) Silně ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa monticola Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Pardosa nigriceps Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) Ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 30× 30×
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 54× 56×
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 11×
Pardosa sordidata Pardosa sordidata (Thorell, 1875) Silně ohrožený
Pardosa sphagnicola Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) Ohrožený 17× 17×
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Piratula knorri Piratula knorri (Scopoli, 1763) Ohrožený
Piratula uliginosa Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený 22× 22×
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora nemoralis Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Oxyopidae 0-19001901-19501951-20002001+
Oxyopes ramosus Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) Téměř ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Philodromus emarginatus Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) Téměř ohrožený
Thanatus striatus Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožený
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pholcus phalangioides Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Dolomedes fimbriatus Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Dendryphantes rudis Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus dampfi Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 Ohrožený
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Salticus cingulatus Salticus cingulatus (Panzer, 1797) Téměř ohrožený
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Sibianor aurocinctus Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený
Sittisax saxicola Sittisax saxicola (C. L. Koch, 1846) Ohrožený
Talavera aequipes Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Talavera petrensis Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) Ohrožený
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 14×
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 28× 28×
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnatha obtusa Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 10× 11×
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený
Crustulina guttata Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Episinus angulatus Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Ohlertidion ohlerti Ohlertidion ohlerti (Thorell, 1870) Silně ohrožený 18× 21×
Paidiscura pallens Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Robertus neglectus Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Robertus scoticus Robertus scoticus Jackson, 1914 Téměř ohrožený
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Theridion boesenbergi Theridion boesenbergi Strand, 1904 Kriticky ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coriarachne depressa Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený
Psammitis sabulosus Psammitis sabulosus (Hahn, 1832) Ohrožený
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 11× 11×
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 17× 19×
Xysticus erraticus Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený

Fotografie

Nuctenea silvicultrix
Araneus saevus

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1202 použitých nálezů)
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 4 4
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 4
Araneus nordmanni (Thorell, 1870) 0 0 0 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 4 7
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 2 2 4
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 0 3 4
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 7
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 1 1
Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 7
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 0 9 3
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 0 0 1
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 0 2 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 1 10
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 8
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 0 0 8
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 0 1 0 1
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 0 0 0 12
Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 3
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 8
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 7
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 7
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 0 0 9
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 0 0 0 3
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 9
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 3
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 0 0 8
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 2
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 3
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 10
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 4
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 0 0 0 7
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 0 0 0 4
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 2 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 3 33
Minicia marginella (Wider, 1834) 0 1 0 2
Neriene peltata (Wider, 1834) 2 4 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 1 0 0 7
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 0 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 3 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 6 0 9
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 1 5
Porrhomma egeria Simon, 1884 0 0 0 2
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 0 1 0 1
Styloctetor compar (Westring, 1861) 0 0 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 3
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 0 0 3
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 0 0 4
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 2 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa hyperborea (Thorell, 1872) 5 5 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 10
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 0 7 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 0 0 3
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 1 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 2 0 6
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 16 4
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 9
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 7
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 6 4
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 8 0 3
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 4
Ohlertidion ohlerti (Thorell, 1870) 0 0 0 2
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 5
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 3
Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Theridion boesenbergi Strand, 1904 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 2 3
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 3
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 5
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 15
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 1
Clubiona norvegica Strand, 1900 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 1 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) 3 3 0 3
Gnaphosa microps Holm, 1939 19 9 0 3
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 3
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Mastigusa arietina (Thorell, 1871) 0 1 0 1
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 0 0 0 4
Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 2
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) 0 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 6
Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 1 1 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 0 0 5
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 0 0 11
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 5
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 0 0 0 4
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 0 0 0 3
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 11
Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 0 4 0 8
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 2
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 1 1 0 6
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 2
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 0 0 0 5
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 2 8 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 0 0 12
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) 0 0 0 1
Semljicola faustus (O. Pickard-Cambridge, 1901) 0 1 0 1
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 2
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 0 0 13
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 0 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 18
Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 1 1 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa ferruginea (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 24
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 33
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 3 0 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 255 99 0 4
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 0 0 21
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 3
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 19
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Psammitis sabulosus (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 5
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 11 0 7
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 1 2
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 1 0 1 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 2 1 4
Araneus nordmanni (Thorell, 1870) 1 1 1 3
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 0 2
Araneus saevus (L. Koch, 1872) 1 3 1 5
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 1 0 1 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Araniella displicata (Hentz, 1847) 1 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 2 0 2
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 1 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) 1 2 1 3
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 2 2 0 4
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 1 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 5 0 5
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) 0 2 0 2
Gnaphosa microps Holm, 1939 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 2 1 0 2
Micaria aenea Thorell, 1871 0 1 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 1 0 1
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 0 2 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 5 0 3
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 0 0 1
Mastigusa arietina (Thorell, 1871) 0 1 0 1
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 0 4 0 2
Agyneta decora (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 2
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 0 0 1
Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 1 0 0 1
Asthenargus paganus (Simon, 1884) 1 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 2 0 1
Bathyphantes setiger F. O. Pickard-Cambridge, 1894 1 0 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 4 0 3
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 1 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 6 17 0 6
Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 3 0 4
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 5 1 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 4 1 1
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 6 0 3
Erigone atra Blackwall, 1833 3 10 0 4
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 4 3 0 5
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 1 1 0 2
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 1 13 0 5
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 2 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 5 0 3
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 3 7 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 7 0 3
Oryphantes angulatus (O. Pickard-Cambridge, 1881) 5 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 2 3 2 6
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 0 2 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Stemonyphantes conspersus (L. Koch, 1879) 1 7 0 2
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 3 0 2 3
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 2 0 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 2 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 21 3 0 2
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) 1 2 0 3
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 6 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 4 2 0 5
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 5 2 3 7
Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 3 5 2 4
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 6 35 0 4
Pardosa ferruginea (L. Koch, 1870) 1 2 0 2
Pardosa hyperborea (Thorell, 1872) 3 4 0 4
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 4 9 2 5
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 3 1 0 2
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 0 8 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 4 4 0 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 25 74 0 11
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 6 15 6 9
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 2 0 0 2
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 0 7 0 3
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 28 46 0 7
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 0 2
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 2 5 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 9 1 0 3
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 1 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 4 6 7 7
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 1 2 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 5 5 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 4 4 1 6
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Sittisax saxicola (C. L. Koch, 1846) 0 0 1 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 1 0 3 3
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 1 0 2
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 4 1 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 2 0 0 2
Ohlertidion ohlerti (Thorell, 1870) 2 5 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 2 0 3
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 1 1 2
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus saevus (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 17 5
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 1 0 32 7
Araniella displicata (Hentz, 1847) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 3 3
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 1 12 5
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) 0 0 1 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 2 0 3
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 0 1 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 3 0 1
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 3 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 3 0 3
Erigone atra Blackwall, 1833 2 1 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 2 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 1 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 2 2 52 8
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 0 11 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 1 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 2 3 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 4 3
Salticus cingulatus (Panzer, 1797) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 4 11 1 5
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 2 7 3
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 3 3
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 11 5
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 3 0 2
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Ohlertidion ohlerti (Thorell, 1870) 1 0 2 2
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 4 13 5
Theridion varians Hahn, 1833 1 3 5 3
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 3 3
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Psammitis sabulosus (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 4 0 2
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 51 5 2 2
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 3 1 2
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 2 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) 1 2 0 2
Micaria aenea Thorell, 1871 1 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 0 1 1
Iberina difficilis (Harm, 1966) 7 5 1 2
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Oreoneta tatrica (Kulczyński, 1915) 1 0 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Scotina palliardii (L. Koch, 1881) 2 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa hyperborea (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 6 0 2
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 0 0 0 14
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 1 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 1 1 2 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 3 7 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 1 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Ohlertidion ohlerti (Thorell, 1870) 0 1 0 15
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Robertus scoticus Jackson, 1914 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 1 1
Clubiona norvegica Strand, 1900 1 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 4 0 1
Micaria aenea Thorell, 1871 1 1 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 0 0 1
Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) 0 1 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 2 0 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 2 0 2
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Maro lepidus Casemir, 1961 1 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 2 1 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 1 1
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 1 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 4 0 2
Semljicola faustus (O. Pickard-Cambridge, 1901) 1 2 0 3
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 1 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 7 13 0 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 5 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 16 20 0 2
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 0 1 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 1 2
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 4 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 1 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 2 3 2
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 1 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus nordmanni (Thorell, 1870) 1 4 2 4
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 1 3
Araneus saevus (L. Koch, 1872) 1 1 0 2
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 -1 0 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 2 0 2
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 4 3 50 4
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 1 3 1 4
Nuctenea silvicultrix (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) 0 16 3 4
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus nordmanni (Thorell, 1870) 0 0 3 1
Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) 0 0 4 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1199 použitých nálezů)
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 3
Araneus nordmanni (Thorell, 1870) 0 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 3
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 3
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 5
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 0 0 2
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 2
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 0 0 0 15
Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) 0 0 0 1
Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 7
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) 0 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 5
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 8
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 0 0 11
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 0 0 12
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 4
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 0 0 0 6
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 0 0 0 3
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 18
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 3
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 2
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 3
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 15
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 2
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 0 0 0 9
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 2
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 0 0 0 7
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 16
Minicia marginella (Wider, 1834) 0 0 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 0 0 16
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) 0 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 2
Porrhomma egeria Simon, 1884 0 0 0 1
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 2
Styloctetor compar (Westring, 1861) 0 0 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 3
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 4
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 2
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 0 0 17
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 0 0 2
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 0 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 0 0 1
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 18
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 26
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 40
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 0 0 21
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 3
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 0 0 2
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 24
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 3
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 3
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 3
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 8
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 7
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 4 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 0 6 6
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 6 7
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 12 6
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 0 19 4
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 2 2
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 0 7 3
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 0 2 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 1 1 3
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) 0 0 1 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 1 1
Clubiona norvegica Strand, 1900 2 0 0 2
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 4 1 3
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 2 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) 4 5 0 4
Gnaphosa microps Holm, 1939 19 10 0 4
Micaria aenea Thorell, 1871 1 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 0 1 1
Iberina difficilis (Harm, 1966) 7 5 1 2
Agyneta decora (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 0 0 1
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) 0 1 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 3 0 2
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 3 0 1
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 3 0 3
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 2 0 0 2
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 1 2 0 2
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Maro lepidus Casemir, 1961 1 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 5 5
Minicia marginella (Wider, 1834) 0 1 0 1
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 1 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Oreoneta tatrica (Kulczyński, 1915) 1 0 0 1
Oryphantes angulatus (O. Pickard-Cambridge, 1881) 5 0 0 1
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 1 2 12 3
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Semljicola faustus (O. Pickard-Cambridge, 1901) 1 3 0 4
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 0 1 0 1
Stemonyphantes conspersus (L. Koch, 1879) 1 7 0 2
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 2 1 0 1
Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 2 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 1 2 0 3
Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 4 6 2 6
Pardosa ferruginea (L. Koch, 1870) 1 2 0 2
Pardosa hyperborea (Thorell, 1872) 8 10 0 6
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 18 68 0 8
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 8 0 4
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 0 0 0 16
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 5 18 0 3
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 264 101 0 7
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 0 1 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 2 1 3
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 1 1 2 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 3 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 3 7 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 1 2
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 2 0 1 3
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 1 5 3
Salticus cingulatus (Panzer, 1797) 0 1 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 1 2
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 2 3 1 3
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 9 2
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 1 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 16 8
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 2 3 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 4 0 2
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 0 1 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 2 3
Ohlertidion ohlerti (Thorell, 1870) 1 1 2 15
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 1 1 2
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 7 2
Robertus scoticus Jackson, 1914 0 1 0 1
Theridion boesenbergi Strand, 1904 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 2 2 5 3
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 1 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Psammitis sabulosus (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 2
Araneus nordmanni (Thorell, 1870) 0 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 2
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 4
Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 4
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 5
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 4
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 0 0 7
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 0 0 1
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 0 0 0 1
Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 3
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 5
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 0 0 3
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 2 0 1
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 0 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 2
Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 2
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 0 0 6
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 2 0 3
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 3
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 0 0 0 3
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 0 0 0 2
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 2 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 15
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 0 0 3
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 2
Porrhomma egeria Simon, 1884 0 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 19 2 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 0 0 4
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 6 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 0 3
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 4
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 4
Ohlertidion ohlerti (Thorell, 1870) 0 0 0 2
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 3
Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 10
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 2 0 2
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 1 2
Araneus nordmanni (Thorell, 1870) 2 5 2 6
Araneus saevus (L. Koch, 1872) 1 5 1 7
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 7 3
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 1 1 16 6
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 2 0 2
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 4 2 61 6
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) 1 13 1 5
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 1 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 5 1 4
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 0 2 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 0 0 1
Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 0 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 2 0 0 1
Asthenargus paganus (Simon, 1884) 1 0 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 4 1 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 4 0 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 2 1 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 2 4 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 2 1 32 6
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 0 2 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 3 1 3
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 1 0 1
Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 6 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 6 2 2
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 2 0 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 1 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 2 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 1 0 3
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 2 11 0 4
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 2 11 3
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 1 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 1 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 8 1 2
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 2 2 3
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 1 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 2 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 2 0 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Nuctenea silvicultrix (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 2 1 0 3
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 1 1
Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) 0 2 0 2
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 3 0 1
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 0 4 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 3 0 2
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 1 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 2 0 1
Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 1 1 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 5 13 0 6
Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 1 0 2
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 5 1 0 1
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 4 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 4 15 0 6
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 3 3 0 4
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 1 7 0 3
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 2 8 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 3 11 0 4
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 17 0 7
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 0 2 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 2 0 0 2
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 13 47 0 6
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 5 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 4 4 0 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 3 5 0 2
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 0 7 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 11 13 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 18 43 0 5
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus nordmanni (Thorell, 1870) 0 0 1 1
Araneus saevus (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 -1 0 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Araniella displicata (Hentz, 1847) 1 0 0 1
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 1 0 1
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) 0 3 3 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 2 1 0 2
Micaria aenea Thorell, 1871 1 2 0 2
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 0 0 1
Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 3 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 1 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 4 6 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 6 0 6 3
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 12 9 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 5 5 0 2
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 1
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 0 1 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 2 2
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 0 3 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 10 2
Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 0 3 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 6 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 3 2 7 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 3 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 3 2
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 2 1 0 2
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 3 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 1 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 1 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 3 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 2 4 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 2 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 3 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Mastigusa arietina (Thorell, 1871) 0 2 0 2
Bathyphantes setiger F. O. Pickard-Cambridge, 1894 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Scotina palliardii (L. Koch, 1881) 2 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Ohlertidion ohlerti (Thorell, 1870) 1 5 0 3
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
Psammitis sabulosus (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 2 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 3 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 2
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 1 1 0 1
Pardosa ferruginea (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 2 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Ohlertidion ohlerti (Thorell, 1870) 1 0 0 1
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 0 8 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 3 2 0 2
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Araniella displicata (Hentz, 1847) 0 1 0 1
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Sittisax saxicola (C. L. Koch, 1846) 0 0 1 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 2 4 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 0 6 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 1 0 0 1
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) 0 2 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 1 2 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 51 5 2 2
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
 SamciSamiceMláďataNálezy