Kvadráty: 6947
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 7x 7x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 3x 3x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 5x 7x
Araneus angulatus Araneus angulatus Clerck, 1757 Téměř ohrožený 1x 1x
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 7x 1x 8x
Araneus nordmanni Araneus nordmanni (Thorell, 1870) Kriticky ohrožený 2x 5x 7x
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 5x 7x 12x
Araneus saevus Araneus saevus (L. Koch, 1872) Nezvěstný 1x 5x 6x
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený 10x 10x
Araniella alpica Araniella alpica (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený 2x 10x 12x
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 7x 1x 8x
Araniella displicata Araniella displicata (Hentz, 1847) Ohrožený 1x 1x
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 1x 1x
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený 5x 5x
Cyclosa oculata Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) Ohrožený 7x 7x
Gibbaranea omoeda Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) Ohrožený 10x 10x
Hypsosinga albovittata Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) Téměř ohrožený 1x 1x
Hypsosinga pygmaea Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Téměř ohrožený 1x 1x
Larinioides patagiatus Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 3x 3x
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 8x 3x 11x
Nuctenea silvicultrix Nuctenea silvicultrix (C. L. Koch, 1835) Silně ohrožený 1x 1x
Singa hamata Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Zygiella montana Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 5x 5x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona diversa Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený 10x 1x 11x
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona norvegica Clubiona norvegica Strand, 1900 Kriticky ohrožený 2x 2x
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený 13x 13x
Clubiona subsultans Clubiona subsultans Thorell, 1875 Téměř ohrožený 1x 1x
Clubiona trivialis Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 2x 2x 4x
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Lathys humilis Lathys humilis (Blackwall, 1855) Ohrožený 1x 1x
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Gnaphosa badia Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) Silně ohrožený 7x 7x
Gnaphosa microps Gnaphosa microps Holm, 1939 Silně ohrožený 4x 4x
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 5x 5x
Micaria aenea Micaria aenea Thorell, 1871 Silně ohrožený 3x 3x
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes apricorum Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) Téměř ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 5x 5x
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 1x 1x
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 4x 3x 7x
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený 1x 2x 3x
Iberina difficilis Iberina difficilis (Harm, 1966) Ohrožený 1x 1x
Iberina montana Iberina montana (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Mastigusa arietina Mastigusa arietina (Thorell, 1871) Ohrožený 2x 2x
Ixodidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ixodes ricinus Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agyneta affinis Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) Není ohrožený 18x 18x
Agyneta cauta Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) Téměř ohrožený 1x 1x
Agyneta decora Agyneta decora (O. Pickard-Cambridge, 1871) Nezvěstný 1x 1x
Agyneta mollis Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Téměř ohrožený 3x 3x
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 13x 13x
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený 1x 1x
Agyneta subtilis Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) Ohrožený 1x 1x
Allomengea vidua Allomengea vidua (L. Koch, 1879) Téměř ohrožený 1x 1x
Aphileta misera Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) Ohrožený 1x 1x
Araeoncus crassiceps Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) Téměř ohrožený 1x 1x
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 8x 8x
Asthenargus helveticus Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 Není ohrožený 1x 1x
Asthenargus paganus Asthenargus paganus (Simon, 1884) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 14x 14x
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes setiger Bathyphantes setiger F. O. Pickard-Cambridge, 1894 Silně ohrožený 1x 1x
Bathyphantes similis Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 Není ohrožený 1x 1x
Bolyphantes alticeps Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený 14x 14x
Centromerita bicolor Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený 12x 12x
Centromerus arcanus Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Není ohrožený 4x 2x 6x
Centromerus incilium Centromerus incilium (L. Koch, 1881) Ohrožený 1x 1x
Centromerus pabulator Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) Není ohrožený 8x 1x 9x
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Ceratinella brevipes Ceratinella brevipes (Westring, 1851) Není ohrožený 7x 7x
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x 2x
Cnephalocotes obscurus Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 21x 21x
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 8x 8x
Diplocephalus permixtus Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Téměř ohrožený 8x 8x
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x 2x
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený 9x 9x
Dismodicus elevatus Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) Téměř ohrožený 2x 2x
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x 2x
Drepanotylus uncatus Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 8x 1x 9x
Entelecara congenera Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) Není ohrožený 1x 3x 4x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 23x 23x
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 11x 1x 12x
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Erigonella ignobilis Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený 1x 1x 2x
Gonatium rubens Gonatium rubens (Blackwall, 1833) Téměř ohrožený 14x 14x
Gongylidiellum vivum Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený 2x 2x
Improphantes nitidus Improphantes nitidus (Thorell, 1875) Téměř ohrožený 2x 2x
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený 1x 1x
Leptorhoptrum robustum Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Není ohrožený 14x 14x
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Lophomma punctatum Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 1x 1x
Mansuphantes mansuetus Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený 1x 1x
Maro lepidus Maro lepidus Casemir, 1961 Silně ohrožený 1x 1x
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 1x 1x
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 34x 5x 39x
Minicia marginella Minicia marginella (Wider, 1834) Ohrožený 1x 1x 2x
Neriene peltata Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Notioscopus sarcinatus Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 1x 1x
Obscuriphantes obscurus Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 6x 1x 7x
Oedothorax agrestis Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax fuscus Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 5x 5x
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 26x 26x
Oreoneta tatrica Oreoneta tatrica (Kulczyński, 1915) Není ohrožený 1x 1x
Oryphantes angulatus Oryphantes angulatus (O. Pickard-Cambridge, 1881) Ohrožený 1x 1x
Pelecopsis parallela Pelecopsis parallela (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x 2x
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 8x 9x 17x
Poeciloneta variegata Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 1x 1x
Porrhomma convexum Porrhomma convexum (Westring, 1851) Téměř ohrožený 1x 1x
Porrhomma egeria Porrhomma egeria Simon, 1884 Není ohrožený 2x 2x
Porrhomma pygmaeum Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Semljicola faustus Semljicola faustus (O. Pickard-Cambridge, 1901) Silně ohrožený 4x 4x
Silometopus elegans Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený 3x 3x
Sintula corniger Sintula corniger (Blackwall, 1856) Téměř ohrožený 1x 1x
Stemonyphantes conspersus Stemonyphantes conspersus (L. Koch, 1879) Nezvěstný 2x 2x
Styloctetor compar Styloctetor compar (Westring, 1861) Ohrožený 1x 1x
Tallusia experta Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 3x 3x
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 3x 1x 4x
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 6x 6x
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x 4x
Thyreosthenius parasiticus Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Tiso vagans Tiso vagans (Blackwall, 1834) Není ohrožený 17x 1x 18x
Troxochrus scabriculus Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria antica Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria dysderoides Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria kochi Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 1x 1x
Walckenaeria nodosa Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 Ohrožený 1x 1x
Walckenaeria nudipalpis Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria vigilax Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Agroeca proxima Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Scotina palliardii Scotina palliardii (L. Koch, 1881) Ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Acantholycosa lignaria Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) Silně ohrožený 2x 1x 3x
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 21x 2x 23x
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 2x 4x 6x
Arctosa alpigena lamperti Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 Silně ohrožený 6x 6x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 9x 9x
Pardosa ferruginea Pardosa ferruginea (L. Koch, 1870) Silně ohrožený 3x 3x
Pardosa hyperborea Pardosa hyperborea (Thorell, 1872) Silně ohrožený 6x 6x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 4x 6x
Pardosa monticola Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 3x 3x
Pardosa nigriceps Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) Ohrožený 1x 1x
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 30x 30x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 54x 2x 56x
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 8x 2x 10x
Pardosa sordidata Pardosa sordidata (Thorell, 1875) Silně ohrožený 2x 2x
Pardosa sphagnicola Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) Ohrožený 17x 17x
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 9x 9x
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Piratula knorri Piratula knorri (Scopoli, 1763) Ohrožený 5x 5x
Piratula uliginosa Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Ohrožený 6x 2x 8x
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 1x 1x
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený 22x 22x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 5x 5x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 3x 2x 5x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 1x 1x 2x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora nemoralis Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 5x 5x
Oxyopidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Oxyopes ramosus Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) Téměř ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 3x 2x 5x
Philodromus emarginatus Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) Téměř ohrožený 1x 1x
Thanatus striatus Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožený 1x 1x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dolomedes fimbriatus Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Dendryphantes rudis Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Heliophanus dampfi Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 Ohrožený 6x 1x 7x
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 4x 4x
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Sibianor aurocinctus Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený 1x 1x
Talavera aequipes Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Talavera petrensis Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) Ohrožený 1x 1x
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 5x 6x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 5x 9x 14x
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 6x 8x
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 28x 28x
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 7x 7x
Tetragnatha obtusa Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 3x 3x
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 1x 10x 11x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený 1x 1x
Crustulina guttata Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 3x 3x 6x
Ohlertidion ohlerti Ohlertidion ohlerti (Thorell, 1870) Silně ohrožený 18x 2x 20x
Paidiscura pallens Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 5x 5x
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 2x 6x
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 5x 5x
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 4x 4x
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Robertus neglectus Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Robertus scoticus Robertus scoticus Jackson, 1914 Téměř ohrožený 1x 1x
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Theridion boesenbergi Theridion boesenbergi Strand, 1904 Kriticky ohrožený 1x 1x
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 1x 3x 4x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Coriarachne depressa Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 1x 1x
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 1x 5x 6x
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 4x 4x
Psammitis sabulosus Psammitis sabulosus (Hahn, 1832) Ohrožený 2x 2x
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 1x 1x 2x
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 11x 11x
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 17x 1x 18x
Xysticus erraticus Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1134 použitých nálezů)
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 4 4
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 4
Araneus nordmanni (Thorell, 1870) 0 0 0 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 4 7
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 2 2 4
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 0 3 4
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 7
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 1 1
Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 7
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 0 9 3
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 0 0 1
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 0 2 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 1 10
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 8
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 0 0 8
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 0 1 0 1
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 0 0 0 12
Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 3
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 8
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 7
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 7
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 0 0 9
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 0 0 0 3
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 9
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 3
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 0 0 8
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 2
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 3
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 10
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 4
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 0 0 0 7
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 0 0 0 4
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 2 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 3 33
Minicia marginella (Wider, 1834) 0 1 0 2
Neriene peltata (Wider, 1834) 2 4 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 1 0 0 7
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 0 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 3 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 6 0 9
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 1 5
Porrhomma egeria Simon, 1884 0 0 0 2
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 0 1 0 1
Styloctetor compar (Westring, 1861) 0 0 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 3
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 0 0 3
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 0 0 4
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 2 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa hyperborea (Thorell, 1872) 5 5 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 10
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 0 7 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 0 0 3
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 1 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 2 0 6
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 16 4
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 9
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 7
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 6 4
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 8 0 3
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 4
Ohlertidion ohlerti (Thorell, 1870) 0 0 0 2
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 5
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 3
Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Theridion boesenbergi Strand, 1904 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 2 3
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 3
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 5
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 15
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 1
Clubiona norvegica Strand, 1900 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 1 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) 3 3 0 3
Gnaphosa microps Holm, 1939 19 9 0 3
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 3
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Mastigusa arietina (Thorell, 1871) 0 1 0 1
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 0 0 0 4
Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 2
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) 0 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 6
Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 1 1 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 0 0 5
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 0 0 11
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 5
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 0 0 0 4
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 0 0 0 3
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 11
Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 0 4 0 8
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 2
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 1 1 0 6
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 2
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 0 0 0 5
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 2 8 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 0 0 12
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) 0 0 0 1
Semljicola faustus (O. Pickard-Cambridge, 1901) 0 1 0 1
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 2
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 0 0 13
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 0 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 18
Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 1 1 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa ferruginea (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 24
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 33
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 3 0 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 255 99 0 4
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 0 0 21
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 3
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 19
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Psammitis sabulosus (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 5
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 9 0 5
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 1 0 2
Araneus nordmanni (Thorell, 1870) 0 1 1 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 0 2
Araneus saevus (L. Koch, 1872) 0 2 1 3
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 0 1 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Araniella displicata (Hentz, 1847) 1 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) 0 1 1 2
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 2 2 0 4
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 1 0 1
Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) 0 2 0 2
Gnaphosa microps Holm, 1939 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 2 1 0 2
Micaria aenea Thorell, 1871 0 1 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 1 0 1
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 0 2 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 5 0 3
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 4 0 4
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 0 0 1
Mastigusa arietina (Thorell, 1871) 0 1 0 1
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 0 4 0 2
Agyneta decora (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 2
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 0 0 1
Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 1 0 0 1
Asthenargus paganus (Simon, 1884) 1 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 2 0 1
Bathyphantes setiger F. O. Pickard-Cambridge, 1894 1 0 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 4 0 3
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 1 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 6 17 0 6
Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 3 0 4
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 5 1 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 4 1 1
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 6 0 3
Erigone atra Blackwall, 1833 3 10 0 4
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 4 3 0 5
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 1 1 0 2
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 1 13 0 5
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 2 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 5 0 3
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 3 7 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 7 0 3
Oryphantes angulatus (O. Pickard-Cambridge, 1881) 5 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 2 3 2 6
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 0 2 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Stemonyphantes conspersus (L. Koch, 1879) 1 7 0 2
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 3 0 2 3
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 2 0 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 21 3 0 2
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 6 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 3 2 0 4
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 4 2 3 6
Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 3 5 2 4
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 6 35 0 4
Pardosa ferruginea (L. Koch, 1870) 1 2 0 2
Pardosa hyperborea (Thorell, 1872) 3 4 0 4
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 4 9 2 5
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 3 1 0 2
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 0 8 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 4 4 0 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 25 74 0 11
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 5 14 6 8
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 2 0 0 2
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 0 7 0 3
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 28 46 0 7
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 2 5 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 9 1 0 3
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 1 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 4 4 7 5
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 5 5 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 4 4 1 6
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 1 0 3 3
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 1 0 2
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 4 1 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Ohlertidion ohlerti (Thorell, 1870) 2 5 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 1 1 2
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus saevus (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 16 4
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 0 32 6
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 3 3
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 0 11 3
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) 0 0 1 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 2 0 2
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 0 1 1
Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 3 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 3 0 3
Erigone atra Blackwall, 1833 1 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 2 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 1 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 52 6
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 0 11 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 1 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 3 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 4 3
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 4 11 1 5
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 2 7 3
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 3 3
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 11 5
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 3 0 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Ohlertidion ohlerti (Thorell, 1870) 0 0 2 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 3 12 4
Theridion varians Hahn, 1833 0 2 5 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 3 3
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Psammitis sabulosus (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 3 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 51 5 2 2
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 3 1 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) 1 2 0 2
Micaria aenea Thorell, 1871 1 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 2 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 0 1 1
Iberina difficilis (Harm, 1966) 4 3 1 1
Iberina montana (Blackwall, 1841) 3 2 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Oreoneta tatrica (Kulczyński, 1915) 1 0 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Scotina palliardii (L. Koch, 1881) 2 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa hyperborea (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 6 0 2
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 0 0 0 14
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 1 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 1 1 2 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 3 7 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 1 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Ohlertidion ohlerti (Thorell, 1870) 0 1 0 15
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Robertus scoticus Jackson, 1914 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 1 1
Clubiona norvegica Strand, 1900 1 0 0 1
Micaria aenea Thorell, 1871 1 1 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 4 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 0 0 1
Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) 0 1 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 2 0 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 2 0 2
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Maro lepidus Casemir, 1961 1 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 2 1 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 1 1
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 1 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 4 0 2
Semljicola faustus (O. Pickard-Cambridge, 1901) 1 2 0 3
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 1 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 7 13 0 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 5 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 16 20 0 2
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 0 1 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 1 2
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 4 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 1 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 2 3 2
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 1 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus nordmanni (Thorell, 1870) 1 4 1 3
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 0 2
Araneus saevus (L. Koch, 1872) 1 1 0 2
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 -1 0 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 4 3 50 4
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 1 1 1 2
Nuctenea silvicultrix (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) 0 13 3 2
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1134 použitých nálezů)
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 3
Araneus nordmanni (Thorell, 1870) 0 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 3
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 3
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 5
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 0 0 2
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 2
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 0 0 0 15
Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) 0 0 0 1
Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 7
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) 0 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 5
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 8
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 0 0 11
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 0 0 12
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 4
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 0 0 0 6
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 0 0 0 3
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 18
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 3
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 2
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 3
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 15
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 2
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 0 0 0 9
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 2
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 0 0 0 7
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 16
Minicia marginella (Wider, 1834) 0 0 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 0 0 16
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) 0 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 2
Porrhomma egeria Simon, 1884 0 0 0 1
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 2
Styloctetor compar (Westring, 1861) 0 0 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 3
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 4
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 2
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 0 0 17
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 0 0 2
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 0 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 0 0 1
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 18
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 26
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 40
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 0 0 21
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 3
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 0 0 2
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 24
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 3
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 3
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 3
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 8
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 7
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 4 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 6 5
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 5 6
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 11 5
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 0 19 4
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 2 2
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 0 6 2
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 0 2 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 1 1 3
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) 0 0 1 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 1 1
Clubiona norvegica Strand, 1900 2 0 0 2
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 4 1 3
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) 4 5 0 4
Gnaphosa microps Holm, 1939 19 10 0 4
Micaria aenea Thorell, 1871 1 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 2 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 0 1 1
Iberina difficilis (Harm, 1966) 4 3 1 1
Iberina montana (Blackwall, 1841) 3 2 0 1
Agyneta decora (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 0 0 1
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) 0 1 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 3 0 2
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 3 0 3
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 2 0 0 2
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 1 2 0 2
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Maro lepidus Casemir, 1961 1 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 5 5
Minicia marginella (Wider, 1834) 0 1 0 1
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 1 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Oreoneta tatrica (Kulczyński, 1915) 1 0 0 1
Oryphantes angulatus (O. Pickard-Cambridge, 1881) 5 0 0 1
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 12 2
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Semljicola faustus (O. Pickard-Cambridge, 1901) 1 3 0 4
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 0 1 0 1
Stemonyphantes conspersus (L. Koch, 1879) 1 7 0 2
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 2 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 2 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 1 1 0 2
Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 4 6 2 6
Pardosa ferruginea (L. Koch, 1870) 1 2 0 2
Pardosa hyperborea (Thorell, 1872) 8 10 0 6
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 18 68 0 8
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 8 0 4
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 0 0 0 16
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 5 18 0 3
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 264 101 0 7
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 0 1 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 2 1 3
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 1 1 2 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 3 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 3 7 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 1 2
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 2 0 1 3
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 1 5 3
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 1 2
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 2 3 1 3
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 9 2
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 1 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 16 8
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 2 3 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 4 0 2
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 0 1 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 2 3
Ohlertidion ohlerti (Thorell, 1870) 0 1 2 14
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 7 2
Robertus scoticus Jackson, 1914 0 1 0 1
Theridion boesenbergi Strand, 1904 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 2 5 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 1 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Psammitis sabulosus (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 2
Araneus nordmanni (Thorell, 1870) 0 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 2
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 4
Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 4
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 5
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 4
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 0 0 7
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 0 0 1
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 0 0 0 1
Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 3
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 5
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 0 0 3
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 2 0 1
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 0 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 2
Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 2
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 0 0 6
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 2 0 3
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 3
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 0 0 0 3
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 0 0 0 2
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 2 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 15
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 0 0 3
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 2
Porrhomma egeria Simon, 1884 0 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 19 2 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 0 0 4
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 6 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 0 3
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 4
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 4
Ohlertidion ohlerti (Thorell, 1870) 0 0 0 2
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 3
Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 10
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 2 0 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Nuctenea silvicultrix (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 2 1 0 3
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 1 1
Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) 0 2 0 2
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 3 0 1
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 0 4 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 3 0 2
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 1 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 2 0 1
Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 1 1 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 5 13 0 6
Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 1 0 2
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 5 1 0 1
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 4 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 4 15 0 6
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 3 3 0 4
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 1 7 0 3
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 2 8 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 3 11 0 4
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 17 0 7
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 0 2 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 2 0 0 2
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 13 47 0 6
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 5 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 4 4 0 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 3 5 0 2
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 0 7 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 11 13 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 18 43 0 5
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus nordmanni (Thorell, 1870) 1 5 1 4
Araneus saevus (L. Koch, 1872) 0 4 1 5
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 7 3
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 0 16 4
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 4 2 61 6
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) 0 11 1 3
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 1 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 0 2 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 4 1 3
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 0 0 1
Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 0 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 2 0 0 1
Asthenargus paganus (Simon, 1884) 1 0 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 4 1 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 4 0 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 2 1 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 2 4 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 1 1 32 5
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 0 2 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 1 1 2
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 1 0 1
Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 6 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 6 2 2
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 2 0 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 1 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 1 0 3
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 2 11 0 4
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 2 11 3
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 1 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 1 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 8 1 2
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 1 1 2
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 1 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 2 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus nordmanni (Thorell, 1870) 0 0 1 1
Araneus saevus (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 -1 0 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Araniella displicata (Hentz, 1847) 1 0 0 1
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 1 0 1
Zygiella montana (C. L. Koch, 1834) 0 3 3 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 2 1 0 2
Micaria aenea Thorell, 1871 1 2 0 2
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 0 0 1
Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 3 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 1 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 4 6 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 6 0 6 3
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 12 9 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 5 5 0 2
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 1
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 0 1 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 2 2
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 0 3 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 10 2
Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 0 3 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 6 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 3 2 7 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 3 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 3 2
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 2 1 0 2
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 3 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 1 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 1 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 3 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 2 4 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 2 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 3 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Mastigusa arietina (Thorell, 1871) 0 2 0 2
Bathyphantes setiger F. O. Pickard-Cambridge, 1894 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Scotina palliardii (L. Koch, 1881) 2 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Ohlertidion ohlerti (Thorell, 1870) 1 5 0 3
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
Psammitis sabulosus (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 2 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 1 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 3 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 2
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 1 1 0 1
Pardosa ferruginea (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 2 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Ohlertidion ohlerti (Thorell, 1870) 1 0 0 1
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 0 8 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 3 2 0 2
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 2 4 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 0 6 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 51 5 2 2
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy