Kvadráty: 6947 5360
  Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Stemonyphantes conspersus (L. Koch, 1879) Nezvěstný

Stemonyphantes conspersus (L. Koch, 1879)

České jménoplachetnatka smrčková
Stupeň ohroženíNezvěstný
Nálezy3 nálezů, 2 kvadrátů
První nález 1930, E. Nielsen, Schenkel 1930
Poslední nález 1966 , Jan Buchar
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S, Kz.) [Boh.] [bm.]
Fytogeografická oblast
Oreo (Preference: Vysoká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
Stratum
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška800-1050

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (3 použitých nálezů)
Stemonyphantes conspersus (L. Koch, 1879) RESamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1702
Neurčeno0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (3 použitých nálezů)
Stemonyphantes conspersus (L. Koch, 1879) RESamciSamiceMláďataNálezy
Rašeliniště1702
Neurčeno0001
 SamciSamiceMláďataNálezy