Nálezy podle období
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 6x 9x 509x 29x 553x

Ero furcata (Villers, 1789)

České jménoostník pavoukožravý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy553 nálezů, 125 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2016 , Oto Zimmermann
Areál rozšířeníPalaearctic - Westp.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer, Shrub layer, Tree trunks
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-900

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (207 použitých nálezů)
Ero furcata (Villers, 1789) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Fotografie0001
Zemní past715027130
Individuální sběr812827
Prosev611318
Eklektor6471521
Smyk0202
Sklepávání1277
?0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (213 použitých nálezů)
Ero furcata (Villers, 1789) ESSamciSamiceMláďataNálezy
městské parky1103
pastviny2402
dubohabřiny3509
vrbové křoviny1102
suché křoviny6409
mezofilní louky1102
horské bučiny1202
lužní lesy nížin3416
pískovny1001
Lesy47011
horské smrčiny1102
Lesní okraje49212
okraje silnic1001
Louky4205
horská vřesoviště1102
kamenité suti nižších poloh3437
reliktní bory na skalách0303
suťové a roklinové lesy4407
Močály2114
mokré louky1349
kosodřevina0101
travnaté stepi75312
úhory2002
údolní jasanoolšové luhy2316
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2406
ostřicové porosty stojatých vod0101
výsadby jehličnanů511520
haldy a výsypky0002
bylinné porosty břehů2002
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0213
Břehy tekoucích vod2046
luční ostřicové mokřady0021
rašeliniště0516
osluněné skály nižších poloh1102
Skalní a suťové biotopy0101
bažinné olšiny2002
lesostepní doubravy6207
podmáčené smrčiny0011
ruderály0213
Acidofilní bory1001
paseky4105
Přirozené lesy1002
Xerotermní travinobylinná společenstva1102
2121110340118
skalní stepi na vápenci4138
Kultury listnáčů1012
Louky a pastviny2002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020