Kvadráty: 6564
  Nálezy podle období
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 Ohrožený 4x 4x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 2x 2x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Altella biuncata (Miller, 1949) Silně ohrožený 2x 2x
Argenna subnigra (O. P.-Cambridge, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Dictyna arundinacea (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Lathys humilis (Blackwall, 1855) Ohrožený 2x 2x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dysdera moravica Řezáč, 2014 Téměř ohrožený 1x 1x
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 2x 2x
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 4x 4x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Callilepis nocturna (Linné, 1758) Ohrožený 2x 2x
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) Ohrožený 2x 2x
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený 2x 2x
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 Ohrožený 2x 2x
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený 6x 6x
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) Není ohrožený 2x 2x
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 4x 4x
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 2x 2x
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) Téměř ohrožený 2x 2x
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 2x 2x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený 6x 6x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený 2x 2x
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 Ohrožený 4x 4x
Theonina kratochvili Miller & Weiss, 1979 Ohrožený 2x 2x
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 Ohrožený 2x 2x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený 2x 2x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 2x 2x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený 4x 4x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený 2x 2x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Attulus distinguendus (Simon, 1868) Silně ohrožený 2x 2x
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) Ohrožený 4x 4x
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) Téměř ohrožený 2x 2x
Hypositticus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený 2x 2x
Philaeus chrysops (Poda, 1761) Ohrožený 2x 2x
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 2x 2x
Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle biotopu (1 použitých nálezů)
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Theonina kratochvili Miller & Weiss, 1979 0 3 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019