Kvadráty: 6564
  Nálezy podle období  
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius jugorum Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 Ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona caerulescens Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený
Clubiona comta Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Altella biuncata Altella biuncata (Miller, 1949) Silně ohrožený
Argenna subnigra Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) Není ohrožený
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Lathys humilis Lathys humilis (Blackwall, 1855) Ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dysdera moravica Dysdera moravica Řezáč, 2014 Téměř ohrožený
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Callilepis nocturna Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) Ohrožený
Civizelotes pygmaeus Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) Ohrožený
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Gnaphosa lugubris Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený
Haplodrassus kulczynskii Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 Ohrožený
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Haplodrassus umbratilis Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Micaria fulgens Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený
Zelotes longipes Zelotes longipes (L. Koch, 1866) Téměř ohrožený
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Palliduphantes alutacius Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený
Panamomops fagei Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 Ohrožený
Theonina kratochvili Theonina kratochvili Miller & Weiss, 1979 Ohrožený
Walckenaeria simplex Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 Ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Apostenus fuscus Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora nemoralis Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený
Zora silvestris Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Attulus distinguendus Attulus distinguendus (Simon, 1868) Silně ohrožený
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený
Evarcha laetabunda Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) Ohrožený
Heliophanus aeneus Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) Téměř ohrožený
Philaeus chrysops Philaeus chrysops (Poda, 1761) Ohrožený
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001+
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (52 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 2 10 0 2
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 3 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 2 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Altella biuncata (Miller, 1949) 0 1 0 1
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 0 3 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 10 7 0 1
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 1 0 0 1
Dysdera moravica Řezáč, 2014 0 4 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 3 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 2 0 2
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 0 1 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 0 1 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 4 0 3
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 1 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 2 0 3 1
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 1 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 8 0 3
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 1 1 0 1
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 0 0 0 2
Theonina kratochvili Miller & Weiss, 1979 0 3 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 1 1 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 1 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 1 1 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 1 4 2 2
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 2 2 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 2 1 0 1
Attulus distinguendus (Simon, 1868) 2 0 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 5 6 13 2
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 2 2 1 1
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 0 1 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 2 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 2 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (52 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 2 10 0 2
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 3 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 2 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Altella biuncata (Miller, 1949) 0 1 0 1
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 0 3 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 10 7 0 1
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 1 0 0 1
Dysdera moravica Řezáč, 2014 0 4 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 3 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 2 0 2
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 0 1 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 0 1 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 4 0 3
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 1 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 2 0 3 1
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 1 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 8 0 3
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 1 1 0 1
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 0 0 0 2
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 1 1 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 1 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 1 1 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 1 4 2 2
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 2 2 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 2 1 0 1
Attulus distinguendus (Simon, 1868) 2 0 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 5 6 13 2
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 2 2 1 1
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 0 1 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 2 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 2 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Theonina kratochvili Miller & Weiss, 1979 0 3 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy