Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 3x 3x 261x 34x 301x

Micaria pulicaria (Sundevall, 1831)

České jménomikarie travní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy301 nálezů, 112 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2015 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-1200

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (241 použitých nálezů)
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1512021
Zemní past1781366200
Smyk0404
Prosev4004
Eklektor311311
Sklepávání5401
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (224 použitých nálezů)
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) ESSamciSamiceMláďataNálezy
slaniska1001
ostatní pole1201
lužní lesy nížin0101
kamenolomy1102
Louky2102
Lesy2232132
Vrchoviště1304
Kamenolom2002
Rašelinné březiny a bory1001
Skupiny stromů, remízky < 1 ha3305
Rašeliniště a slatiniště7209
Lesní paseky106010
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou5203
Vlhké louky52010
Smrkové monokultury17609
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy1001
Haldy a výsypky1003
Skály subalpinského a alpinského pásma1001
Xerotermní travinobylinná společenstva8308
Pole0202
Borové monokultury0101
Ovocné sady a vinohrady0101
Skalní stepi na vápencových podkladech1202
Xerotermy na jiných podkladech3408
Ovocné sady7016
Kulturní lesy2529523
Pískovcová skalní města0202
Kamenité sutě3204
Lesní okraje0107
Širokolisté vysokostébelné nivy2628022
Slaniska0201
Polní meze1303
Močály1312
Rákosiny, orobincové porosty0313
Slatiniště0404
Urbánní biotopy3104
Acidofilní bory1001
Ruderály1203
Acidofilní bukové bučiny1102
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy7006
Bylinné porosty na březích potoků a řek1001
Přechodová rašeliniště0101
Přirozené lesy1001
Mezofilní louky6002
Porosty vysokých ostřic1001
Kultury listnáčů5401
Luční úhory2002
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1001
Lužní lesy1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020