Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 6x 6x 501x 33x 546x

Micaria pulicaria (Sundevall, 1831)

České jménomikarie travní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy546 nálezů, 112 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2015 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-1200

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (243 použitých nálezů)
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr613017
Zemní past1941416209
Smyk0202
Prosev1001
Eklektor39310
pa1001
Sklepávání1001
?1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (223 použitých nálezů)
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) ESSamciSamiceMláďataNálezy
slaniska1202
ostatní pole1201
lužní lesy nížin1102
kamenolomy3104
Louky2102
Lesy2232132
rašeliniště86014
rašelinné bory1001
dubohabřiny4306
paseky106010
horská vřesoviště5203
mokré louky52010
výsadby jehličnanů4234532
haldy a výsypky1003
skály a sutě v horách1001
Xerotermní travinobylinná společenstva8308
obilná pole0202
Ovocné sady a vinohrady0101
skalní stepi na vápenci1202
travnaté stepi3408
A1211001001
osluněné skály nižších poloh0202
kamenité suti nižších poloh3204
Lesní okraje0107
širokolisté horské nivy2628022
mezofilní louky7305
Močály1312
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0313
luční ostřicové mokřady0404
ruderály4307
Acidofilní bory1001
bučiny nižších poloh1102
lesostepní doubravy7006
bylinné porosty břehů1001
Přirozené lesy1001
ovocné sady bez bylinné vegetace6015
ostřicové porosty stojatých vod1001
Kultury listnáčů5401
úhory2002
údolní jasanoolšové luhy1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020