Kvadráty: 5770
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Gibbaranea bituberculata Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea hombergi Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Hahnia ononidum Hahnia ononidum Simon, 1875 Téměř ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Bolyphantes alticeps Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Bolyphantes luteolus Bolyphantes luteolus (Blackwall, 1833) Ohrožený
Centromerita bicolor Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Gnathonarium dentatum Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený
Gonatium paradoxum Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený
Neriene peltata Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený
Obscuriphantes obscurus Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Meta menardi Meta menardi (Latreille, 1804) Není ohrožený
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Episinus angulatus Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Simitidion simile Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) Ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus luctuosus Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (72 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 7 2 0 5
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 6 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 3 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 2 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 4 0 1
Bolyphantes luteolus (Blackwall, 1833) 1 2 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 2 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 3 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 2 12 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 19 3 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 2 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 3 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 0 2 0 2
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 3
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 2 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 1 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 1 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 1 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 5 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 1 17 0 6
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 1 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 1 0 2
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 6 1 0 2
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Hahnia ononidum Simon, 1875 1 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (72 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 7 2 0 5
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 6 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 3 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 3 0 2
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 3
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 1 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 2 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 4 0 1
Bolyphantes luteolus (Blackwall, 1833) 1 2 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 2 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 3 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 1 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 1 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 5 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 1 17 0 6
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 2 12 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 19 3 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 2 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 1 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 3 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 1 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 6 1 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 3 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 0 2 0 2
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Hahnia ononidum Simon, 1875 1 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy