Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený 4x 6x 270x 10x 290x

Centromerita bicolor (Blackwall, 1833)

České jménoplachetnatka štětinatá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy290 nálezů, 86 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2011 , Aleš Tenčík
Areál rozšířeníEuropean (U
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-1500

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (255 použitých nálezů)
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past116393491226
Individuální sběr1923017
Smyk101508
Prosev0102
Sklepávání2902
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (225 použitých nálezů)
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy161002
Cesty, silnice1102
Vrchoviště3905
Kultury jehličnanů0201
Louky826027
Horské biotopy141806
Luční úhory2302
Borové monokultury6303
Lesy2203
Rašeliniště a slatiniště3908
Haldy a výsypky2209
Xerotermní travinobylinná společenstva12808
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1203
Xerotermy na jiných podkladech2608
Břehy tekoucích vod0202
Kamenité sutě5205
Podmáčené smrčiny1201
Polní meze823904
Vlhké louky4325017
Rašelinné březiny a bory0001
Urbánní biotopy2203
Ovocné sady5850014
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky52706
Květnaté bučiny1301
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou12703
Pole30410109
Mezofilní louky139107015
Polní úhory729205
Acidofilní bory2101
Ruderály10305
Lesní paseky21904
Skupiny stromů, remízky < 1 ha12804
Křovinatý plášť lesa6601
Přirozené lesy1001
Širokolisté vysokostébelné nivy2102
Křoviny a skupiny stromů mimo les1001
Bylinné porosty na březích potoků a řek0201
Horské smrčiny351408
Floristicky pestré křoviny0001
Horské buko-jedlové lesy1001
Travnatá a keříčkovitá společenstva na silikátovém podkladu0101
Lesní okraje1001
Vegetace obnažených den2101
Trnkové křoviny1001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1001
Kultury listnáčů0101
Skalní stepi na vápencových podkladech4205
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
Louky a pastviny263108
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků2001
Smrkové monokultury0001
 SamciSamiceMláďataNálezy