Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený 270× 10× 290×

Centromerita bicolor (Blackwall, 1833)

České jménoplachetnatka štětinatá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy290 nálezů, 86 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2011 , Aleš Tenčík
Areál rozšířeníEuropean (U
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-1550

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (290 použitých nálezů)
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past116393491226
Neurčeno1915035
Individuální sběr1923017
Smyk101508
Prosev0102
Sklepávání2902
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (290 použitých nálezů)
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Suché doubravy181003
Neurčeno2883579165
Okraje silnic1102
Rašeliniště618013
Výsadby jehličnanů6505
Louky826027
Horské biotopy141806
Úhory749507
Lesy2203
Haldy a výsypky2209
Xerotermní travinobylinná společenstva12808
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1203
Suché louky2608
Břehy tekoucích vod0202
Kamenité suti nižších poloh5205
Podmáčené smrčiny1201
Pastviny823904
Mokré louky4325017
Rašelinné bory0001
Ruderály12508
Ovocné sady s luční vegetací5850014
alpínské trávníky62707
Bučiny nižších poloh1301
Porosty borůvek12703
Ostatní pole30410109
Mezofilní louky139107015
Acidofilní bory2101
Paseky21904
Dubohabřiny12804
Suché křoviny8604
Přirozené lesy1001
Širokolisté horské nivy2102
Bylinné porosty břehů0201
Horské smrčiny351408
Horské bučiny1001
Horská vřesoviště0101
Lesní okraje1001
Bahnité břehy2101
Lesostepní doubravy1001
Výsadby listnáčů0101
Skalní stepi na vápenci4205
Louky a pastviny263108
 SamciSamiceMláďataNálezy