Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený 8x 12x 515x 9x 544x

Centromerita bicolor (Blackwall, 1833)

České jménoplachetnatka štětinatá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy544 nálezů, 85 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2008
Areál rozšířeníEuropean (U
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-1500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (250 použitých nálezů)
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past117694591226
Individuální sběr414013
Prosev0101
Smyk3908
Sklepávání0101
?1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (222 použitých nálezů)
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
okraje silnic1102
rašeliniště618013
výsadby jehličnanů6505
Louky826026
Horské biotopy141806
úhory749507
Lesy2203
haldy a výsypky2209
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1203
travnaté stepi2608
Břehy tekoucích vod0202
kamenité suti nižších poloh5205
podmáčené smrčiny1201
Xerotermní travinobylinná společenstva12707
mezofilní louky221146019
mokré louky4325017
rašelinné bory0001
ruderály12508
ovocné sady bez bylinné vegetace5850014
alpínské trávníky62707
bučiny nižších poloh1301
horská vřesoviště12804
obilná pole30410109
Acidofilní bory2101
paseky21904
dubohabřiny18805
suché křoviny8604
Přirozené lesy1001
širokolisté horské nivy2102
bylinné porosty břehů0201
horské smrčiny351408
horské bučiny1001
Lesní okraje1001
8B52101
lesostepní doubravy1001
Kultury listnáčů0101
skalní stepi na vápenci4205
Louky a pastviny263108
suché doubravy2001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020