Kvadráty: 6050
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 31× 39×
Eratigena agrestis Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Eratigena atrica Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený 16×
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Tegenaria campestris Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Tegenaria domestica Tegenaria domestica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený 12× 16×
Textrix denticulata Textrix denticulata (Olivier, 1789) Téměř ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený
Amaurobius ferox Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Amaurobius jugorum Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 Ohrožený 12×
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 14×
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 30× 13× 43×
Agalenatea redii Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 10× 14×
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus triguttatus Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 14× 21×
Araniella opisthographa Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 16×
Cercidia prominens Cercidia prominens (Westring, 1851) Není ohrožený
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený
Gibbaranea bituberculata Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 16×
Gibbaranea gibbosa Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Hypsosinga albovittata Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) Téměř ohrožený
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 10×
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 45× 21× 66×
Zilla diodia Zilla diodia (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001+
Atypus affinis Atypus affinis Eichwald, 1830 Téměř ohrožený 13×
Atypus piceus Atypus piceus (Sulzer, 1776) Ohrožený 17× 23×
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium campestre Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 Téměř ohrožený
Cheiracanthium effossum Cheiracanthium effossum Herman, 1879 Ohrožený
Cheiracanthium elegans Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 Silně ohrožený
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Cheiracanthium oncognathum Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 Ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona brevipes Clubiona brevipes Blackwall, 1841 Téměř ohrožený
Clubiona caerulescens Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený
Clubiona comta Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený
Clubiona diversa Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený 12× 13×
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený
Clubiona marmorata Clubiona marmorata L. Koch, 1866 Ohrožený
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený
Clubiona phragmitis Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Clubiona subsultans Clubiona subsultans Thorell, 1875 Téměř ohrožený
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 10× 13×
Porrhoclubiona genevensis Porrhoclubiona genevensis (L. Koch, 1866) Kriticky ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Altella biuncata Altella biuncata (Miller, 1949) Silně ohrožený
Argenna subnigra Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) Není ohrožený
Brommella falcigera Brommella falcigera (Balogh, 1935) Silně ohrožený
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 11× 18×
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 12×
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dysdera erythrina Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 15× 23×
Harpactea hombergi Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený 15×
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 23× 26×
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 41× 17× 58×
Eresidae 0-19001901-19501951-20002001+
Eresus kollari Eresus kollari Rossi, 1846 Ohrožený 21× 21×
Eresus sandaliatus Eresus sandaliatus (Martini & Goeze, 1778) Kriticky ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Callilepis schuszteri Callilepis schuszteri (Herman, 1879) Ohrožený 13× 15×
Drassodes cupreus Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 55× 24× 79×
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 14× 10× 24×
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 14×
Drassyllus pumilus Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 10× 13×
Drassyllus villicus Drassyllus villicus (Thorell, 1875) Ohrožený 15× 22×
Gnaphosa bicolor Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) Ohrožený
Gnaphosa lucifuga Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 13× 23×
Gnaphosa lugubris Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený 10× 14×
Gnaphosa opaca Gnaphosa opaca Herman, 1879 Ohrožený
Haplodrassus dalmatensis Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) Ohrožený
Haplodrassus kulczynskii Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 Ohrožený
Haplodrassus minor Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879) Silně ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 17× 22×
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený 15× 17×
Haplodrassus soerenseni Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) Téměř ohrožený
Haplodrassus umbratilis Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Micaria fulgens Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Micaria micans Micaria micans (Blackwall, 1858) Není ohrožený
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený
Micaria silesiaca Micaria silesiaca L. Koch, 1875 Ohrožený
Micaria subopaca Micaria subopaca Westring, 1861 Ohrožený
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 17×
Zelotes aeneus Zelotes aeneus (Simon, 1878) Téměř ohrožený
Zelotes aurantiacus Zelotes aurantiacus Miller, 1967 Téměř ohrožený
Zelotes clivicola Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Zelotes electus Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený 11×
Zelotes erebeus Zelotes erebeus (Thorell, 1871) Ohrožený 11×
Zelotes exiguus Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) Ohrožený 12×
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený
Zelotes longipes Zelotes longipes (L. Koch, 1866) Téměř ohrožený
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 25× 14× 39×
Zelotes puritanus Zelotes puritanus Chamberlin, 1922 Silně ohrožený
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 15× 24×
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 15×
Hahnia helveola Hahnia helveola Simon, 1875 Téměř ohrožený
Hahnia nava Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený
Iberina microphthalma Iberina microphthalma (Snazell & Duffey, 1980) Téměř ohrožený
Mastigusa arietina Mastigusa arietina (Thorell, 1871) Ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Abacoproeces saltuum Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 12×
Acartauchenius scurrilis Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený
Agyneta fuscipalpa Agyneta fuscipalpa (C. L. Koch, 1836) Silně ohrožený
Agyneta mollis Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Téměř ohrožený
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 37× 13× 50×
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený
Anguliphantes angulipalpis Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) Téměř ohrožený
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 10×
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený
Centromerita bicolor Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Centromerus capucinus Centromerus capucinus (Simon, 1884) Silně ohrožený
Centromerus incilium Centromerus incilium (L. Koch, 1881) Ohrožený
Centromerus serratus Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 13×
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený
Ceratinella major Ceratinella major Kulczyński, 1894 Téměř ohrožený
Ceratinella scabrosa Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Cnephalocotes obscurus Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Collinsia distincta Collinsia distincta (Simon, 1884) Silně ohrožený
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 14× 17×
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Donacochara speciosa Donacochara speciosa (Thorell, 1875) Téměř ohrožený
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený
Entelecara congenera Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 20× 25×
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 12×
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Erigonoplus jarmilae Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) Ohrožený
Floronia bucculenta Floronia bucculenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Gonatium paradoxum Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený
Gonatium rubellum Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Helophora insignis Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Hylyphantes graminicola Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) Téměř ohrožený
Hypomma bituberculatum Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený
Hypomma cornutum Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) Téměř ohrožený
Improphantes geniculatus Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) Silně ohrožený
Ipa keyserlingi Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) Ohrožený
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený
Lepthyphantes minutus Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Lepthyphantes notabilis Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 Není ohrožený
Leptorhoptrum robustum Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Není ohrožený
Lessertia dentichelis Lessertia dentichelis (Simon, 1884) Téměř ohrožený
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 18× 24×
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 24× 11× 35×
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený
Mansuphantes mansuetus Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený
Mecopisthes silus Mecopisthes silus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Megalepthyphantes nebulosus Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Mermessus trilobatus Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) Není ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Micrargus subaequalis Micrargus subaequalis (Westring, 1851) Není ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 24× 11× 35×
Minicia marginella Minicia marginella (Wider, 1834) Ohrožený
Mughiphantes mughi Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) Není ohrožený
Nematogmus sanguinolentus Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) Ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 11×
Neriene emphana Neriene emphana (Walckenaer, 1841) Není ohrožený
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený
Neriene peltata Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený
Notioscopus sarcinatus Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 13× 21×
Oedothorax fuscus Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený
Ostearius melanopygius Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) Není ohrožený
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Panamomops affinis Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 Ohrožený 13× 15×
Panamomops fagei Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 Ohrožený
Panamomops inconspicuus Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) Silně ohrožený
Panamomops mengei Panamomops mengei Simon, 1926 Není ohrožený
Parapelecopsis nemoralis Parapelecopsis nemoralis (Blackwall, 1841) Ohrožený
Pelecopsis elongata Pelecopsis elongata (Wider, 1834) Téměř ohrožený
Pelecopsis parallela Pelecopsis parallela (Wider, 1834) Není ohrožený
Pelecopsis radicicola Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) Není ohrožený
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Pocadicnemis juncea Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 Není ohrožený
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Porrhomma cambridgei Porrhomma cambridgei Merrett, 1994 Ohrožený
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Porrhomma microps Porrhomma microps (Roewer, 1931) Není ohrožený
Porrhomma pygmaeum Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Pseudomaro aenigmaticus Pseudomaro aenigmaticus Denis, 1966 Téměř ohrožený
Saaristoa firma Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) Není ohrožený
Saloca diceros Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Sintula corniger Sintula corniger (Blackwall, 1856) Téměř ohrožený
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 12× 14×
Syedra gracilis Syedra gracilis (Menge, 1869) Ohrožený
Tapinocyba affinis Tapinocyba affinis Lessert, 1907 Není ohrožený
Tapinocyba biscissa Tapinocyba biscissa (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Tapinocyba insecta Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený
Tapinocyboides pygmaeus Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869) Ohrožený
Tapinopa longidens Tapinopa longidens (Wider, 1834) Není ohrožený
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 17× 24×
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený
Tenuiphantes tenuis Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený
Theonina cornix Theonina cornix (Simon, 1881) Ohrožený
Thyreosthenius biovatus Thyreosthenius biovatus (O. Pickard-Cambridge, 1875) Ohrožený
Tiso vagans Tiso vagans (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 12×
Trichoncus auritus Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) Ohrožený 15× 16×
Trichopterna cito Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený 23× 25×
Typhochrestus digitatus Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Walckenaeria acuminata Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 Není ohrožený
Walckenaeria antica Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený
Walckenaeria capito Walckenaeria capito (Westring, 1861) Téměř ohrožený
Walckenaeria corniculans Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) Není ohrožený
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Walckenaeria cuspidata Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 Není ohrožený
Walckenaeria dysderoides Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria furcillata Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený
Walckenaeria mitrata Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) Není ohrožený
Walckenaeria monoceros Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) Silně ohrožený 10× 11×
Walckenaeria obtusa Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený
Walckenaeria simplex Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 Ohrožený 10×
Walckenaeria unicornis Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 Téměř ohrožený
Walckenaeria vigilax Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 12× 17×
Agroeca cuprea Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený 22× 26×
Agroeca lusatica Agroeca lusatica (L. Koch, 1875) Ohrožený
Apostenus fuscus Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený
Liocranoeca striata Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) Téměř ohrožený 17×
Liocranum rupicola Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Scotina palliardii Scotina palliardii (L. Koch, 1881) Ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 12× 18×
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený 13× 15× 28×
Alopecosa inquilina Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 12×
Alopecosa sulzeri Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) Ohrožený 22× 30×
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený 17× 12× 30×
Arctosa figurata Arctosa figurata (Simon, 1876) Ohrožený 21× 26×
Arctosa leopardus Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený
Arctosa lutetiana Arctosa lutetiana (Simon, 1876) Ohrožený 36× 45×
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 11× 13× 24×
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 10× 19×
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 25× 11× 36×
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 12× 17×
Pardosa bifasciata Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený 20× 18× 38×
Pardosa hortensis Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený 19× 23×
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 13× 21×
Pardosa monticola Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 12× 16×
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 13× 15×
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Pardosa saltans Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 Není ohrožený 15× 24×
Pardosa wagleri Pardosa wagleri (Hahn, 1822) Kriticky ohrožený 10× 11×
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Trochosa robusta Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený 34× 40×
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 11×
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 45× 14× 59×
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 10× 17× 27×
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 19× 12× 31×
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero aphana Ero aphana (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora manicata Zora manicata Simon, 1878 Ohrožený 10×
Zora nemoralis Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený 14× 22×
Zora silvestris Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 10× 18×
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nesticus cellulanus Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Oxyopidae 0-19001901-19501951-20002001+
Oxyopes ramosus Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) Téměř ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus albidus Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 13×
Philodromus buchari Philodromus buchari Kubcová, 2004 Téměř ohrožený
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený
Philodromus praedatus Philodromus praedatus O. Pickard-Cambridge, 1871 Téměř ohrožený
Thanatus arenarius Thanatus arenarius L. Koch, 1872 Ohrožený
Thanatus formicinus Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 15× 18×
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+
Holocnemus pluchei Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený 20× 25×
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 13× 21×
Phrurolithus minimus Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 Ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 26× 17× 43×
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 10× 11×
Asianellus festivus Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Téměř ohrožený 31× 34×
Attulus penicillatus Attulus penicillatus (Simon, 1875) Silně ohrožený 12× 15×
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 14× 24×
Carrhotus xanthogramma Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) Ohrožený
Dendryphantes hastatus Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Dendryphantes rudis Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 10×
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 16× 26×
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 16× 24×
Evarcha laetabunda Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) Ohrožený 14× 16×
Heliophanus aeneus Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) Téměř ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 30× 15× 45×
Heliophanus dubius Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený 15× 24×
Marpissa muscosa Marpissa muscosa (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Neon rayi Neon rayi (Simon, 1875) Silně ohrožený
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Pellenes nigrociliatus Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) Ohrožený
Pellenes tripunctatus Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 13× 16× 30×
Philaeus chrysops Philaeus chrysops (Poda, 1761) Ohrožený 11× 19×
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 12× 18×
Pseudicius encarpatus Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 25× 34×
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Sibianor aurocinctus Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený
Synageles venator Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený
Talavera aequipes Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Talavera aperta Talavera aperta (Miller, 1971) Téměř ohrožený
Talavera milleri Talavera milleri (Brignoli, 1983) Silně ohrožený
Talavera petrensis Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) Ohrožený
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria bavarica Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 Ohrožený
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Meta menardi Meta menardi (Latreille, 1804) Není ohrožený
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 14× 20×
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 13× 15×
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha dearmata Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 Téměř ohrožený
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený
Tetragnatha obtusa Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 11×
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anelosimus vittatus Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený
Crustulina guttata Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený
Dipoena melanogaster Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 10× 17× 27×
Enoplognatha latimana Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 Není ohrožený
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 21× 25×
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený 11×
Episinus angulatus Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Episinus truncatus Episinus truncatus Latreille, 1809 Téměř ohrožený
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 13× 21×
Euryopis quinqueguttata Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 Silně ohrožený 10× 10×
Heterotheridion nigrovariegatum Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) Ohrožený 12× 21×
Lasaeola coracina Lasaeola coracina (C. L. Koch, 1837) Silně ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 15× 10× 25×
Paidiscura pallens Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený
Pholcomma gibbum Pholcomma gibbum (Westring, 1851) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 15× 22×
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 14×
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 10×
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 12× 14×
Robertus neglectus Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Simitidion simile Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) Ohrožený
Theridion betteni Theridion betteni Wiehle, 1960 Téměř ohrožený
Theridion melanurum Theridion melanurum Hahn, 1831 Není ohrožený
Theridion pinastri Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 11×
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Bassaniodes robustus Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) Ohrožený 11×
Coriarachne depressa Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
Cozyptila blackwalli Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) Ohrožený
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 13× 19×
Ebrechtella tricuspidata Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený 10× 11×
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 12× 18×
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený 15× 18×
Ozyptila claveata Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený 23× 32×
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Ozyptila scabricula Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Ohrožený
Ozyptila simplex Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) Téměř ohrožený
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený
Pistius truncatus Pistius truncatus (Pallas, 1772) Téměř ohrožený 11×
Psammitis ninnii Psammitis ninnii (Thorell, 1872) Silně ohrožený 12× 18×
Psammitis sabulosus Psammitis sabulosus (Hahn, 1832) Ohrožený
Spiracme striatipes Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) Ohrožený
Synema globosum Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
Thomisus onustus Thomisus onustus Walckenaer, 1805 Ohrožený 10× 12×
Tmarus piger Tmarus piger (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Xysticus acerbus Xysticus acerbus Thorell, 1872 Není ohrožený
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 12×
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 19× 20× 39×
Xysticus erraticus Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 13× 15× 28×
Xysticus lanio Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený 10× 14×
Xysticus luctator Xysticus luctator L. Koch, 1870 Ohrožený
Xysticus luctuosus Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001+
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 40× 22× 62×
Trachelidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cetonana laticeps Cetonana laticeps (Canestrini, 1868) Silně ohrožený
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001+
Hyptiotes paradoxus Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zodarion germanicum Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 11× 11× 22×
Zodarion italicum Zodarion italicum (Canestrini, 1868) Není ohrožený

Fotografie

Pseudomaro aenigmaticus

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (4000 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 268 36 2 21
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 12 12 0 4
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 8 1 0 2
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 24 10 0 2
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 2 0 2
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 30 13 2 9
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 15 4 9 4
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 6 5 3 3
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 8 4 0 5
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 2 3
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 10 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 3 1 3
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 1 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 1 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 2 6 0 3
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 4 0 3
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 3 2 7 6
Atypus affinis Eichwald, 1830 26 2 0 8
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 55 2 0 11
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 0 6 0 6
Cheiracanthium effossum Herman, 1879 0 1 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 2 3 0 5
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 3 1
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 1 4 0 3
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 4 1 0 3
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 3 3 0 3
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 2 1 0 3
Brommella falcigera (Balogh, 1935) 1 2 0 2
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 2 0 2
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 12 3 0 3
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 8 5 2 7
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 5 9 0 7
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 6 11 0 12
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 20 29 3 30
Eresus kollari Rossi, 1846 27 0 2 9
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 24 2 0 10
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 10 5 0 4
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 109 85 0 39
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 18 7 0 12
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 27 5 0 3
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 12 9 0 9
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 40 23 0 11
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 16 11 0 12
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 10 8 0 7
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 62 25 0 14
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 19 45 0 9
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) 15 3 0 6
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 6 5 0 5
Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879) 4 1 0 4
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 67 26 0 16
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 7 4 0 7
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 5 5 0 1
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 5 1 0 3
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 4 3 0 3
Micaria micans (Blackwall, 1858) 1 1 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 2 0 0 1
Micaria subopaca Westring, 1861 1 0 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 20 18 0 13
Zelotes aeneus (Simon, 1878) 0 1 0 1
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 6 7 0 2
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 2 2 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 15 10 0 7
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 11 7 0 7
Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) 14 5 0 9
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 0 0 1
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 2 0 0 2
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 32 52 0 25
Zelotes puritanus Chamberlin, 1922 8 2 0 6
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 28 33 0 11
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 34 15 17 10
Hahnia helveola Simon, 1875 5 5 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 6 5 0 2
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 11 19 0 7
Iberina microphthalma (Snazell & Duffey, 1980) 0 1 0 1
Mastigusa arietina (Thorell, 1871) 1 0 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 11 10 0 2
Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 9 9 0 13
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 2 0 2
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 26 23 0 6
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 2 1 0 3
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 23 8 0 6
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 11 10 0 2
Centromerus capucinus (Simon, 1884) 1 1 0 2
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 3 6 0 3
Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 31 34 0 6
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 13 2 0 6
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 10 5 0 1
Ceratinella major Kulczyński, 1894 2 1 0 2
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 5 1 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 10 1 0 1
Collinsia distincta (Simon, 1884) 0 3 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 4 1 0 2
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 10 2 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 21 34 0 10
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 30 34 0 4
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 2 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 15 1 0 7
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 11 0 0 3
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 16 5 0 2
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 3 1 0 2
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 15 6 0 2
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 1 1 0 1
Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) 1 3 0 2
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 3 3 0 5
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 5 1 0 1
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 2 1 0 2
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 1 0 0 1
Lessertia dentichelis (Simon, 1884) 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 4 5 0 5
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 3 4 10 4
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 0 0 1
Mecopisthes silus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 5 3 0 1
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 1 1 3 2
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 17 16 0 5
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 21 20 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 41 65 0 14
Minicia marginella (Wider, 1834) 0 0 1 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 8 2 0 3
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 3 2 3
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 0 1 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 53 138 3 12
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 11 0 1
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 17 7 0 5
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 7 8 0 7
Parapelecopsis nemoralis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) 1 0 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 6 2 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 9 2 0 1
Porrhomma cambridgei Merrett, 1994 3 8 6 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 1 1 0 2
Pseudomaro aenigmaticus Denis, 1966 2 2 0 2
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 7 0 4
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 6 5 0 4
Syedra gracilis (Menge, 1869) 0 1 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 3 5 0 4
Tapinocyba biscissa (O. Pickard-Cambridge, 1873) 3 0 0 1
Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869) 2 4 0 4
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 4 5 0 7
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 6 5 0 2
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 3 1 3
Theonina cornix (Simon, 1881) 0 2 0 1
Thyreosthenius biovatus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 4 1 0 4
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 5 0 4
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 20 5 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 6 6 0 3
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 17 5 0 3
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 2 1 0 2
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 20 20 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 34 33 0 4
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 4 0 0 4
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 1 0 0 1
Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) 0 2 0 2
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 6 3 0 3
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 23 21 0 4
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 3 2 0 3
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 21 23 0 10
Agroeca cuprea Menge, 1873 18 20 0 14
Apostenus fuscus Westring, 1851 18 18 0 4
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 3 10 2 12
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 7 2 2 4
Scotina palliardii (L. Koch, 1881) 5 8 0 3
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 40 23 0 10
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 33 24 1 18
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 15 3 0 5
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 147 37 10 27
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 66 19 2 19
Arctosa figurata (Simon, 1876) 27 15 4 20
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 164 46 4 24
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 23 13 2 12
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 141 57 0 12
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 62 3 0 17
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 20 5 0 7
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 176 156 63 27
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 238 149 0 15
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 9 0 0 8
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 5 5 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 62 41 0 11
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 40 18 6 10
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 6 6 0 3
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 6 14 0 7
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 135 5 1 10
Pardosa wagleri (Hahn, 1822) 1 0 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 3 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Trochosa robusta (Simon, 1876) 22 26 1 22
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 20 1 3 6
Trochosa terricola Thorell, 1856 96 159 37 38
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 464 143 0 22
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 34 17 0 17
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 0 3 1
Ero furcata (Villers, 1789) 2 1 0 3
Zora manicata Simon, 1878 5 7 0 7
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 21 4 3 8
Zora silvestris Kulczyński, 1897 8 2 0 5
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 15 7 0 8
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 0 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 2 9 0 3
Philodromus buchari Kubcová, 2004 0 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 2 5 0 2
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 15 0 0 3
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 14 6 3 10
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 2 2 0 4
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 11 2 0 9
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 3 5 0 4
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 21 5 9 11
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 99 19 0 9
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 41 24 16 18
Attulus penicillatus (Simon, 1875) 17 17 0 10
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 4 2 4
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 4 1 0 4
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 4 0 0 5
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 13 7 1 9
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 6 1 0 4
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 8 8 0 8
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 2 0 0 1
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 0 1 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 31 7 0 16
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 10 1 0 7
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 12 2 0 7
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 2 3 1 5
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 2 0 0 2
Synageles venator (Lucas, 1836) 1 0 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 2 0 3
Talavera aperta (Miller, 1971) 1 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 7 2 0 5
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 0 1 1 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 4 10 10 5
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 11 11 0 3
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 1 0 2
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 15 0 0 6
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 3 3 0 4
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 31 33 0 4
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 15 1 0 4
Episinus truncatus Latreille, 1809 1 1 0 2
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 32 15 0 12
Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 1 2 0 3
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 0 1 0 1
Lasaeola coracina (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 3 0 0 2
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 1 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 9 4 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 0 0 2
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 7 4 0 4
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 5 3 0 5
Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 2 0 3
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 8 4 0 7
Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) 11 10 0 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 4 3
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 1 2
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 12 4 0 6
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 33 15 0 19
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 11 10 0 2
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 4 1 0 3
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 2 2 0 1
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) 32 4 0 13
Psammitis sabulosus (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Xysticus acerbus Thorell, 1872 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 5 3 0 7
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 35 18 0 19
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 4 1 0 4
Xysticus kochi Thorell, 1872 64 25 1 15
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 5 1 0 5
Xysticus luctator L. Koch, 1870 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 52 0 10 24
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 19 10 5 13
Zodarion italicum (Canestrini, 1868) 3 2 0 2
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 0 4
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 7
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 0 5 4
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 3
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 0 2
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 0 0 2
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 0 0 2
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 0 2
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 2 0 0 4
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 2
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 7
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 12
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 0 0 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 6
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 3
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 2
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 2 0 0 4
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 6
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 0 0 4
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 5
Cercidia prominens (Westring, 1851) 1 0 0 5
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 2 0 6
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 10
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 0 0 3
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 17
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 2
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 0 0 5
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 2 0 0 6
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 0 0 0 1
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 0 0 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 7 0 4
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 2
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 2
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 0 0 0 2
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 0 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 0 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 0 0 2
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 6
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 0 3 0 3
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 0 0 5
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 0 0 2
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 2 0 0 8
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 2 0 0 9
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 0 0 4
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 7
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 13
Eresus kollari Rossi, 1846 0 0 0 1
Eresus sandaliatus (Martini & Goeze, 1778) 4 0 0 2
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 2 0 0 3
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 2 1 0 18
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 5
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 0 0 2
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 2
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 0 1 0 6
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 0 0 0 4
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 3
Gnaphosa opaca Herman, 1879 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 3
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 0 0 4
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 1
Micaria silesiaca L. Koch, 1875 0 1 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 1 1 0 2
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 2
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 0 0 0 4
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 2 0 6
Zelotes puritanus Chamberlin, 1922 0 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 7
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 3
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 0 0 0 5
Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Agyneta fuscipalpa (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 12
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 0 0 3
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 0 0 0 2
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Centromerus capucinus (Simon, 1884) 0 0 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 4
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Ceratinella major Kulczyński, 1894 0 0 0 2
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 2
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 2 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 0 0 5
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 5
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 0 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 6
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 2 0 2
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 3
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 0 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 3
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 0 0 2
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 10
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 1 13
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 0 0 5
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 2
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 2 0 4
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 10
Minicia marginella (Wider, 1834) 0 1 0 5
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 0 0 0 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 0 0 0 3
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 4
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 0 1 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 0 0 2
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 0 0 4
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 0 0 0 1
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 0 0 0 3
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 0 0 0 2
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 0 5 0 2
Panamomops mengei Simon, 1926 0 2 0 2
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 0 0 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 0 0 2
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 0 0 2
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) 0 1 0 1
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 0 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 1 0 0 4
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 0 0 0 1
Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869) 0 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 1 0 6
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 2
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 0 0 1
Theonina cornix (Simon, 1881) 0 0 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 9
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 0 0 0 2
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 5
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 0 1
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 2
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 0 0 3
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 0 0 3
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 0 0 1
Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 0 0 0 2
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 0 0 0 1
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 5
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 0 0 3
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 0 0 1
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 0 0 0 2
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 0 0 2
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 4
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 0 0 5
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 1 0 6
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 0 0 0 2
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 1 0 0 8
Arctosa figurata (Simon, 1876) 0 0 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 0 0 0 5
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 2 6
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 0 0 4
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 201 0 0 7
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 5
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 2
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 1 0 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 10
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 0 0 4
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 4
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 54 0 0 5
Pardosa wagleri (Hahn, 1822) 0 0 6 3
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 0 0 5
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 5
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 8
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 7
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 2
Zora manicata Simon, 1878 0 0 0 2
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 0 2 9
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 0 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 6
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 0 0 0 2
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 3
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 4
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 3
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 0 0 3
Philodromus praedatus O. Pickard-Cambridge, 1871 0 0 0 2
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 0 0 5
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 3 0 3
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 4 0 7
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 8
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 0 0 0 4
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 15
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 4 1 0 5
Attulus penicillatus (Simon, 1875) 0 0 0 2
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 0 0 2
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 2 0 0 12
Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 4
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 1 0 10
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 4 0 8
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 0 1 0 7
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 3 0 13
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 0 0 7
Neon rayi (Simon, 1875) 0 0 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 2 0 0 5
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 1 0 0 7
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 0 0 4
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 9
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 5
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 0 0 3
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Talavera milleri (Brignoli, 1983) 4 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 2
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 0 5
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 2 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 0 3
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 2 1 0 9
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 4
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 0 0 2
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 0 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 8
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 6 0 13
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 11
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 0 0 3
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 0 0 2
Episinus truncatus Latreille, 1809 0 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 7
Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 0 0 0 3
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 1 0 0 8
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 0 11 13
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 2 0 2
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 0 0 3
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 4
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 0 0 4
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 1 0 7
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 3
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 5
Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 0 0 1
Theridion melanurum Hahn, 1831 0 0 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 0 0 3
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 4
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 9
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 0 0 3
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 2 10
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 3
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 2 0 0 4
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 0 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 0 1 6
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 0 0 0 4
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 1 0 0 3
Xysticus acerbus Thorell, 1872 0 0 0 3
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 4
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 2 0 11
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 0 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 5
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 0 0 4
Xysticus luctator L. Koch, 1870 3 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 3 13
Cetonana laticeps (Canestrini, 1868) 0 2 0 2
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 0 1 3
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 7
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 24 5 0 5
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 5 0 3
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 1 4 7 8
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 2 1 0 2
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 2 0 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 3 2 4 3
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 2 7 0 5
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 0 121 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 2 1
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 8 7 1 3
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 4 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 2 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 2 1 2 2
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 1 2 0 2
Cercidia prominens (Westring, 1851) 1 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 1 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 1 1 3
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 1 1 1 3
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 1 5 3
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 15 1 0 5
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 1 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 4 12 0 10
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 2 0 2
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 1 0 1
Porrhoclubiona genevensis (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 2 4 0 6
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 0 3 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 11 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 7 4 2 9
Eresus kollari Rossi, 1846 53 4 0 9
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 1 1 0 2
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 0 2 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 51 41 0 18
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 12 20 0 6
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 2 0 2
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 6 3 0 3
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 2 6 0 5
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 3 3 0 2
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 7 0 0 3
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 6 0 0 3
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 2 1 0 2
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 2
Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) 0 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 1 6 0 5
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 2 2 0 3
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 2 0 2
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 7 3 0 4
Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Agyneta fuscipalpa (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 5 7 0 11
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 1 0 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 3 1 0 2
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 1 0 2
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 3 2 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 4 4 0 6
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 2 0 2
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 1 1 0 2
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 2 1 1 1
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 3 3 0 2
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 5 0 3
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 7 0 3
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 17 0 4
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 5 3 2 4
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 3 0 1
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 9 13 0 4
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 6 6 0 4
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 1 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 3 0 2
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 1 5 0 6
Syedra gracilis (Menge, 1869) 1 0 0 1
Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869) 0 3 0 2
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 5 0 3
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 0 0 1
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 2 8 0 8
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 9 21 0 14
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 2 1 0 3
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 2 2 0 4
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 2 0 0 2
Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) 5 9 0 8
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 11 9 0 4
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 0 3 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 2 4 1 2
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 36 10 0 3
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 4 4 0 3
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 16 4 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 3 1 2 3
Arctosa figurata (Simon, 1876) 2 4 0 4
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 25 7 8 11
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 1 0 2
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 3 0 0 3
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 11 1 0 6
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 2 2 3
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 1 7 0 6
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 2 4 0 4
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 23 0 0 2
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 2 2 0 4
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 2 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 13 2 0 3
Pardosa wagleri (Hahn, 1822) 2 4 14 7
Trochosa robusta (Simon, 1876) 10 10 0 10
Trochosa terricola Thorell, 1856 32 18 5 8
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 4 0 4
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 5 8 15 6
Zora manicata Simon, 1878 0 1 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 4 1 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 1 0 2
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 0 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 2 1 0 3
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 13 9 8 12
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 2 0 1
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 0 2 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 30 2
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 3 0 2 4
Attulus penicillatus (Simon, 1875) 3 0 0 3
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 2 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 3 0 0 2
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 5 0 4
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 2 3 1 5
Neon rayi (Simon, 1875) 0 2 0 2
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) 0 1 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 3 2 0 5
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 4 2 0 4
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 4 0 6
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 5 6 1 5
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 4 0 5
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 1 1 2
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 5 1 0 3
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 5 6 0 6
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 2 0 3
Episinus truncatus Latreille, 1809 0 1 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 0 3 1 3
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 3 4 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 5 0 4
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 2 8 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 4 2
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 2 1 3
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 2 0 0 2
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 2 1 0 3
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 3 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 4 6 2 9
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 6 10 0 7
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 0 2 0 2
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) 3 0 0 3
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 1 1 0 2
Synema globosum (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 0 2 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 2 0 2
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 3 1 3
Xysticus kochi Thorell, 1872 3 1 0 4
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 10 53 11 21
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 4 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 9 8 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 0 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 3 3 88 19
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 0 3 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 5 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 3 4
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 3 5 5
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 2 3 5 8
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 2 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 4 2 4
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 18 43 50 29
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Altella biuncata (Miller, 1949) 0 1 0 1
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 2 0 0 2
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 6 8 32 7
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 15 3 0 4
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 6 0 0 2
Eresus kollari Rossi, 1846 0 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 2 3 0 2
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 5 1 0 1
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 4 0 0 2
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 1 0 2
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 4 6 0 8
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 2 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 2 2 0 4
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 2 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 4 15 1 9
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 3 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 1 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 2 1 0 2
Minicia marginella (Wider, 1834) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 0 0 2
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 0 1 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 2 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 1 0 1
Pseudomaro aenigmaticus Denis, 1966 0 1 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 2 0 2
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 2 0 1
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 1 0 0 1
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 2 2 0 2
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 2 1 2 2
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 36 0 0 4
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 2 2
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 184 0 0 5
Trochosa terricola Thorell, 1856 3 0 0 1
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 2 0 6 3
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 2 1 3
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 2 3 4
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 22 7
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 13 3 0 5
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 4 4
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 4 1 3 6
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 11 0 8
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 8 7 0 10
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 1 5 0 4
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 1 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 3 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 17 16 4 4
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 3 3 23 5
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 2 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 3 1 2
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 3 0 3
Episinus truncatus Latreille, 1809 0 1 0 1
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 3 2 0 4
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 1 0 3
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 6 8 0 11
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 1 3 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 1 5 3
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 4 1 4 6
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 1 5 5
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 1 1 0 2
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 2 2 2 5
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 10 4 6 7
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 4 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 2 0 3
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 1 0 2
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 2 0 0 2
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 2 2 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 7 4 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 2 2
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 34 8
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 3 0 2
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 8 11 0 7
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 3 3 0 2
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 3 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 2 9 7 8
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 1 0 2 2
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 1 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 0 0 1
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 3 1 3
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 1 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 2 0 0 1
Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) 0 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 2 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 3 0 2
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 1 0 2
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 2 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 1 3 0 4
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 12 18 5
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 0 1 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 1 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 3 8 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 1 0 1
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 3 1 0 2
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 12 1 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 2 0 0 2
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 124 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 2 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 0 0 2 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 3 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 2 0 2
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 2 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 1 13 6
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 1 2
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 9 0 1 5
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 4 0 5
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 8 15 0 11
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 17 14 14
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 3 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 2 5 2 3
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 2 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 2 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 3 13 10 8
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 7 5 4
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 1
Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 2 0 0 1
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 8 10 0 7
Lasaeola coracina (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 2 0 3
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 5 2 0 5
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 3 0 3
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 3 8 0 5
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 1 3 2
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 1 4 0 2
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 1 0 4 5
Synema globosum (Fabricius, 1775) 2 2 1 2
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 0 1 0 1
Xysticus acerbus Thorell, 1872 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 4 10 0 3
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 1 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 5 2 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 2 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 2 0 3
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 0 1 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 4 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 1 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 11 3
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 1 1 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 8 1 0 4
Eresus kollari Rossi, 1846 4 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 2
Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 2 0 2
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) 0 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 1 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 3 1 0 4
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 6 5 0 3
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 21 0 5
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 0 3 0 1
Panamomops mengei Simon, 1926 1 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 5 5 0 2
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 3 0 3
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 0 1 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 11 10 0 7
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 2 0 0 2
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 1 9 0 2
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 2
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 2 0 0 2
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 2 0 0 2
Agroeca cuprea Menge, 1873 2 6 0 5
Agroeca lusatica (L. Koch, 1875) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 23 3 0 2
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Arctosa figurata (Simon, 1876) 3 0 0 1
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 2 3 0 4
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 2 2
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 17 4 1 3
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 7 15 0 3
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 5 1 1 1
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 0 2 3
Zora silvestris Kulczyński, 1897 1 0 1 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 1 2
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 3 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 0 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 1 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 1 2
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 1 2 0 2
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 2 1 1 1
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 2 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 1 0 2 2
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 2 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 9 0 0 2
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 1
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 0 1 2 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 2 0 2
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma cambridgei Merrett, 1994 0 3 0 2
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (3998 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 1 0 5
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 4 0 2
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 7 7 0 15
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 2 8 8
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 3 0 5
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 1 0 3
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 0 0 2
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 1 3 1 6
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 0 7 5
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 3 2 0 4
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 2
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 2 9
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 2 2 9 20
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 0 3 4
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 1 0 8
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 3
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 2
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 0 0 3
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 3 5 12
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 1 0 0 5
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 2 3 1 9
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 0 0 4
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 2 0 6
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 2 0 13
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 2 2 6
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 16 16 2 29
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 1 2 3
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 0 0 5
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 4 0 0 10
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 0 3 0 3
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 0 0 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 1 0 2
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 2
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 7 0 4
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 2
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 0 0 0 2
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 2 2 0 3
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 0 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 2
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 0 0 2
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 0 5
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 4 3 0 6
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 3 5 32 11
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 0 0 2
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 2
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 2 0 0 7
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 2 1 2 11
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 4 1 8
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 3 0 9
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 6 15 0 25
Eresus kollari Rossi, 1846 2 3 0 4
Eresus sandaliatus (Martini & Goeze, 1778) 4 0 0 2
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 4 0 0 3
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 10 7 0 5
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 33 38 0 35
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 8 4 0 12
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 27 5 0 3
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 16 9 0 9
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 3
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 35 18 0 9
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 6 5 0 12
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 1 0 0 2
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 54 24 0 16
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 18 44 0 11
Gnaphosa opaca Herman, 1879 0 0 0 1
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) 15 3 0 6
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 2 2 0 3
Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879) 4 1 0 5
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 63 27 0 17
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 0 0 5
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 4 0 0 3
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 1
Micaria silesiaca L. Koch, 1875 0 1 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 2 4 0 7
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 1 1 0 2
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 2
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 0 0 0 4
Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) 11 4 0 6
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 9 19 0 16
Zelotes puritanus Chamberlin, 1922 0 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 2 5 0 10
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 16 5 17 7
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 2 3 0 4
Iberina microphthalma (Snazell & Duffey, 1980) 0 1 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 3 1 0 7
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 5 0 17
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 2 0 5
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 2 0 0 4
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 2 1 0 4
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 1 0 2
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 2 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 2 2 0 6
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Ceratinella major Kulczyński, 1894 0 0 0 2
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 2
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 10 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 1 0 2
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 6 14 0 9
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 3 0 3
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 1 0 7
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 5
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 3
Erigone atra Blackwall, 1833 9 1 0 8
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 3 4 0 6
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 3
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 0 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 3
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 0 2 0 2
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 1 0 0 3
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 2 1 1 1
Lessertia dentichelis (Simon, 1884) 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 2 0 12
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 10 1 18
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 0 0 5
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 1 1 3 2
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 2 2 0 3
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 1 0 4
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 1 1 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 3 0 5
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 4 37 0 21
Minicia marginella (Wider, 1834) 0 1 0 5
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 0 0 0 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 6 0 0 3
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 1 0 5
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 0 1 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 0 0 3
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 2 3
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 0 0 2
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 43 101 5 14
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 0 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 4 10 0 9
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 0 0 0 2
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 0 5 0 1
Panamomops mengei Simon, 1926 1 2 0 3
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 0 0 0 1
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) 1 0 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 0 0 2
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 0 0 2
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 5 4 0 4
Porrhomma cambridgei Merrett, 1994 3 8 6 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 2
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 0 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 10 0 6
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 0 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 2 0 4
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 0 1 0 2
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 12 9 0 11
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 2 0 0 4
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 2
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 4 1 5
Theonina cornix (Simon, 1881) 0 0 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 9
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 0 0 0 1
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 3
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 2
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 1 0 0 1
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 2
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 3 0 4
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 0 0 3
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 1 1 0 2
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 2 0 0 4
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 0 0 0 1
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 3 1 0 3
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 2 0 7
Agroeca cuprea Menge, 1873 1 1 0 5
Apostenus fuscus Westring, 1851 1 0 0 2
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 0 9 2 10
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 1 0 0 3
Scotina palliardii (L. Koch, 1881) 2 5 0 2
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 30 13 0 13
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 6 10 1 15
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 7 3 0 10
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 8 0 3 9
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 27 9 2 17
Arctosa figurata (Simon, 1876) 9 5 0 4
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 11 4 1 12
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 13 2 2 13
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 130 43 0 12
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 238 0 0 16
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 2 0 7
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 86 46 1 17
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 219 134 0 20
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 5 0 0 15
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 53 32 0 13
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 41 15 6 12
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 1 0 5
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 5 13 0 6
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 68 5 1 10
Pardosa wagleri (Hahn, 1822) 1 4 20 9
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 2
Trochosa robusta (Simon, 1876) 9 10 0 11
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 20 1 3 11
Trochosa terricola Thorell, 1856 12 14 19 21
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 444 127 0 16
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 8 4 1 14
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 3
Zora manicata Simon, 1878 0 0 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 1 4 12
Zora silvestris Kulczyński, 1897 2 0 0 4
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 2 1 10
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 2 0 7 5
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 3
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 3 1 8
Philodromus buchari Kubcová, 2004 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 3
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 0 0 3
Philodromus praedatus O. Pickard-Cambridge, 1871 0 0 0 2
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 15 0 0 3
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 2 1 0 4
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 2 4 1 6
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 4 0 7
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 10 2 1 17
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 0 2 0 6
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 14 3 17 24
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 99 20 0 10
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 5 0 2 6
Attulus penicillatus (Simon, 1875) 19 15 0 12
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 0 0 2
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 3 1 1 15
Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 2 1 0 6
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 6 0 1 15
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 2 0 9
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 1 1 0 8
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 3 11 0 18
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 1 1 0 2
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 9 5 0 14
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 33 5 0 21
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 4 1 0 11
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 5 1 0 7
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 2 1 4 14
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 5
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 0 0 4
Synageles venator (Lucas, 1836) 1 0 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 2 0 3
Talavera milleri (Brignoli, 1983) 4 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 8 3 0 7
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 1 3
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 0 6
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 2 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 0 3
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 2
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 4 2 6 12
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 3 9 10 5
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 4
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 0 0 0 2
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 3 3 23 5
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 0 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 8
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 15 0 0 6
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 3 15 9 19
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 9
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 15 2 0 6
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 0 0 2
Episinus truncatus Latreille, 1809 1 1 0 3
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 17 4 0 12
Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 0 0 0 2
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 3 2 0 12
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 3 1 11 14
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 4
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 3 4 0 11
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 0 0 4
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 4 4 11
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 4 1 6
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 5
Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 0 0 1
Theridion melanurum Hahn, 1831 0 0 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 0 0 3
Theridion varians Hahn, 1833 1 3 0 6
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 4 0 0 4
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 1 11
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 5 5 4 11
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 3 12
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 3 0 4
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 18 2 0 9
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 3 0 0 2
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 0 3 8
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) 17 2 0 12
Psammitis sabulosus (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 5 4 3 8
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 0 0 2 5
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Xysticus acerbus Thorell, 1872 0 0 0 3
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 3 2 0 8
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 14 15 0 24
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 64 22 1 19
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 1 0 6
Xysticus luctator L. Koch, 1870 1 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 2
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 30 17 7 30
Cetonana laticeps (Canestrini, 1868) 0 2 0 2
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 2 1 4
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 8 6 0 14
Zodarion italicum (Canestrini, 1868) 3 2 0 2
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 38 0 0 6
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 1 0 1 2
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 8 2 0 4
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 1 2
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 5 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 1 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 2 6 0 3
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 4 0 3
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 3 1 1 3
Atypus affinis Eichwald, 1830 5 2 0 6
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 51 2 0 10
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 1 1 0 2
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 0 4 0 2
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Brommella falcigera (Balogh, 1935) 0 2 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 3 0 3
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 12 3 0 3
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 3 4 0 4
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 18 13 1 16
Eresus kollari Rossi, 1846 53 1 1 7
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 22 2 0 10
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 36 51 0 18
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 4 2 0 4
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 1 1 0 2
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 12 8 0 7
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 4 2 0 5
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 3 3 0 2
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 4 0 0 2
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 8 0 0 4
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 4 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 3 0 0 2
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 2
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 1 2 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 2
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 8 5 0 5
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 24 36 0 15
Zelotes puritanus Chamberlin, 1922 8 2 0 6
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 3 4 0 4
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 2 1 0 3
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 5 0 2
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 5 3 0 3
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 9 8 0 12
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 5 3 0 4
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 3 4 0 2
Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 2 1 0 3
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 2 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 2 0 0 2
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 3 1 0 2
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 1 1 0 2
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 2 3 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 4 0 2
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 6 16 0 4
Minicia marginella (Wider, 1834) 0 0 1 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 2 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 6 11 0 4
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 1 1 0 2
Syedra gracilis (Menge, 1869) 1 1 0 2
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 0 1 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 4 6 0 7
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 4 0 0 3
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 1 1 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 5 0 0 3
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 2 0 0 2
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 1 1 0 2
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 4 3 0 5
Agroeca cuprea Menge, 1873 19 22 0 16
Apostenus fuscus Westring, 1851 2 0 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 39 9 0 8
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 133 36 5 16
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 31 5 1 8
Arctosa figurata (Simon, 1876) 6 5 3 6
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 122 25 8 22
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 2 1 4
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 10 0 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 30 30 8 9
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 1 0 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 8 8 0 8
Trochosa terricola Thorell, 1856 63 117 23 20
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 3 1 0 4
Ero furcata (Villers, 1789) 1 1 0 2
Zora manicata Simon, 1878 5 7 0 7
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 16 2 3 4
Zora silvestris Kulczyński, 1897 2 0 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 1 0 2
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 4 0 0 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 2 4 0 2
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 3 0 2
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 8 4 0 6
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 1 3 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 8 4
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 48 25 16 20
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 2 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 11 7 1 8
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 8 1 0 5
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 6 8 0 7
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 1 0 2
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 2 1 0 3
Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 0 2 0 2
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 0 1 0 1
Lasaeola coracina (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 3 1 0 3
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 1 2
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 2 2 0 4
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 11 11 0 11
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) 7 3 0 2
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 1 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 14 2 0 5
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 2 0 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 20 2 3 9
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 5 2 3 5
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 24 0 0 2
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 4 0 2
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 2 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 2 0 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 3 1 0 3
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 1 1 1 4
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 6 5
Atypus affinis Eichwald, 1830 1 0 0 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 13 0 0 1
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 0 3 0 3
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 0 0 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 1 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 4 12 0 11
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Porrhoclubiona genevensis (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 0 1 0 2
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 1 0 2
Eresus kollari Rossi, 1846 27 0 1 9
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 1 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 46 27 0 8
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 12 19 0 5
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 2 0 3
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 1
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 7 0 0 3
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 9 4 0 6
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 5 0 5
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 2
Agyneta fuscipalpa (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 2
Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 7 9 0 12
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 2 0 0 3
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Centromerus capucinus (Simon, 1884) 1 1 0 3
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 2 0 0 2
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 2
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 2 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 2 0 4
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 1 0 2
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 1 1 0 2
Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) 1 3 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Minicia marginella (Wider, 1834) 0 1 0 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 0 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 6 6 0 5
Saaristoa firma (O. Pickard-Cambridge, 1906) 0 1 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 1 3 0 5
Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869) 1 5 0 5
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 1 0 2
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 2 0 2
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 3 17 0 11
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 10 28 0 19
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 2 0 0 3
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 2 3 0 5
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 2 0 0 3
Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) 5 10 0 10
Agroeca cuprea Menge, 1873 6 7 0 4
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 34 10 0 3
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 5 2 0 4
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 20 4 1 4
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Arctosa figurata (Simon, 1876) 10 9 1 13
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 48 17 3 9
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 65 78 55 9
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 1 0 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 2 1 0 2
Trochosa robusta (Simon, 1876) 15 9 0 10
Trochosa terricola Thorell, 1856 3 35 0 3
Zora manicata Simon, 1878 0 1 0 2
Zora silvestris Kulczyński, 1897 1 0 1 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 4 1 0 6
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 1 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 2 4
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 5 4 0 6
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 2 0 0 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 2 3 1 6
Neon rayi (Simon, 1875) 0 2 0 3
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) 0 1 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 2 3 0 5
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 5 0 8
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 4 0 6
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 4 5 0 5
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 1 0 3
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 2 0 4
Episinus truncatus Latreille, 1809 0 1 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 2
Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 3 3 1 6
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 4 0 5
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 2 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 2 2 0 3
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 4 5 2 9
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 13 13 0 12
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 0 2 0 3
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) 8 0 0 3
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 1 1 0 2
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 3 2 0 3
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 2 3 1 5
Xysticus kochi Thorell, 1872 2 4 0 4
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 1 1 3
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 5 2 2 1
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 5 0 1
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 3 3 4 5
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 0 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 1 4 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 3 5 0 5
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 104 16
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 3 4
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 6 10 0 6
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 1 0 3 3
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 2 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 3 25 53 17
Cheiracanthium effossum Herman, 1879 0 1 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 1 0 1
Altella biuncata (Miller, 1949) 0 1 0 1
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 3 4 1 2
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 0 2 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 10 2 1 3
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 8 4 3 10
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 8 5 0 10
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 2 1 0 2
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 3 0 0 1
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 2 0 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 7 3 0 5
Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) 3 3 0 5
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 3 1 0 3
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 2 0 0 3
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 4 4 0 7
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 2 0 0 2
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 2 1 0 3
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 3 9 14 5
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 2 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 6 29 0 3
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 2 0 3
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 0 1 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Pseudomaro aenigmaticus Denis, 1966 0 1 0 1
Sintula corniger (Blackwall, 1856) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 1 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 4 8 0 2
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 1 0 1
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 0 2 0 2
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 6 5 0 7
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 12 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 2 2 5 6
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 3 1 0 4
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 28 0 0 5
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 4 4
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 25 0 0 4
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 19 0 0 2
Pardosa wagleri (Hahn, 1822) 2 0 0 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 11 1 10
Trochosa terricola Thorell, 1856 16 3 0 4
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 11 10 0 10
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 8 8 13 7
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 2 0 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 0 0 1 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 3 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 2 2 3
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 14 13 4 13
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 3 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 2 1 12 7
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Attulus penicillatus (Simon, 1875) 1 0 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 3 3
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 7 1 3 6
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 3 0 3
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 5 12 0 10
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 4 0 2
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 6 1 0 4
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 3 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 3 14 11 11
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 3 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 17 16 0 3
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 2 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 2 5 2 3
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 4 5 5
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 0 1 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 1
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 11 9 0 5
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 2 0 2
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 3 3 0 5
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 2 1 0 3
Theridion betteni Wiehle, 1960 1 3 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 5 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 2 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 4 3
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 0 1 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 10 4 4 6
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 4 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 4 9 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 1 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 14 37 9 14
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 116 19 0 8
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 10 10 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 7 1 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 10 10 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 2 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 5 5 0 1
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 3 5 3
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 2 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 4 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 20 0 0 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 4 0 0 1
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 1 1 0 2
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 2 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Brommella falcigera (Balogh, 1935) 1 0 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 2 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 3 6 0 6
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 3 3 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 6 1 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 5 3 0 1
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 5 6 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 5 5 0 1
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 3 3 0 1
Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 1 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 4 5 0 6
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 5 5 0 1
Micaria micans (Blackwall, 1858) 1 1 0 1
Micaria subopaca Westring, 1861 1 0 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 10 10 0 1
Zelotes aeneus (Simon, 1878) 0 1 0 1
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 5 5 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 5 5 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 23 26 0 5
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 10 10 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 1 0 1
Mastigusa arietina (Thorell, 1871) 1 0 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 11 10 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 20 20 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 20 5 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 10 10 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 2 0 1
Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 30 30 0 1
Ceratinella major Kulczyński, 1894 2 0 0 1
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 5 1 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 4 1 0 2
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 10 2 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 16 16 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 30 30 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 3 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 8 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 15 5 0 1
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 15 5 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 5 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 6 10 0 4
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 10 10 3
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Mecopisthes silus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 5 3 0 1
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 10 12 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 20 20 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 31 38 0 4
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 2 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 9 11 0 2
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 15 5 0 1
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 6 3 0 2
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 6 2 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 9 2 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 5 3 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 3 4 0 3
Tapinocyba biscissa (O. Pickard-Cambridge, 1873) 3 0 0 1
Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869) 1 2 0 2
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 2 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 5 5 0 1
Theonina cornix (Simon, 1881) 0 2 0 1
Thyreosthenius biovatus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 1 0 2
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 20 5 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 5 5 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 15 5 0 1
Walckenaeria capito (Westring, 1861) 2 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 20 20 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 31 30 0 2
Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 5 2 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 22 20 0 2
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 15 19 0 3
Apostenus fuscus Westring, 1851 15 15 0 1
Scotina palliardii (L. Koch, 1881) 3 3 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 10 10 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 10 10 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 9 2 0 2
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 2 1 1 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 10 5 0 2
Arctosa figurata (Simon, 1876) 3 0 0 1
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 10 10 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 10 10 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 10 12 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 17 0 0 4
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 20 20 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 10 10 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 2 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 4 4 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 1 0 1
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 171 0 0 4
Trochosa terricola Thorell, 1856 30 22 0 7
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 10 10 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 16 10 0 2
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 1 0 3 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 4 1 0 3
Zora silvestris Kulczyński, 1897 4 2 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 12 5 0 3
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 3 2 0 2
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 2 1 3 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 6 4 1 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 4 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 2 1 2 2
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 1 0 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 3 2 0 3
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 6 0 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
Talavera aperta (Miller, 1971) 1 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 2 4 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 10 10 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 22 22 0 5
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 13 10 0 3
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 1 0 2
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 5 2 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 1 0 2
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 1 2 0 1
Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) 10 10 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 8 2
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 10 1 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 10 10 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 1 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 2 2 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 0 1 1
Xysticus acerbus Thorell, 1872 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 8 4 0 3
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 4 1 0 4
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 124 24 2 7
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 3 1 4
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 1 2 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 1 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 8 3
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 0 1 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 17 2 0 4
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 6 0 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 3 0 0 2
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 5 0 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 3 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 2 4 0 4
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Parapelecopsis nemoralis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 3 0 3
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 2 2 0 2
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 6 0 0 3
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 244 0 0 5
Trochosa terricola Thorell, 1856 13 0 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 5 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 3 0 2
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 10 22 0 3
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 6 3
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 5 7 0 2
Cercidia prominens (Westring, 1851) 1 0 0 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 3 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 2 2 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 3 1 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 2 2 0 1
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 1 1 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 3 0 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 2 2 0 1
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 2 2 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Hahnia helveola Simon, 1875 5 5 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 5 5 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 10 10 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 10 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 10 5 0 1
Ceratinella major Kulczyński, 1894 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 2 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 2 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 1 1 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 0 1 1
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 0 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 1 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 5 5 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 2 0 0 1
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 6 2 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 2 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 3 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 1 0 1
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 2 2 0 1
Attulus penicillatus (Simon, 1875) 0 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 2 2 0 1
Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 3 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 4 0 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 2 2 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 2 3 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 3 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 5 0 2
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 3 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 2 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 5 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Agroeca lusatica (L. Koch, 1875) 0 1 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 10 10 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 5 1 1 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 3 7 0 3
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 1 0 1
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 3 8 0 4
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 1 0 1 1
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 1 4 0 2
Lasaeola coracina (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 1 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 1 1 0 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 15 4 9 4
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Eresus kollari Rossi, 1846 2 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 37 5 0 4
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 1 0 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 2 0 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 1 0 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 0 2 1
Arctosa figurata (Simon, 1876) 1 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 5 3 0 3
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 3 3 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 3 1 0 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Attulus penicillatus (Simon, 1875) 0 1 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 5 1 0 3
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 0 1 1 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 0 1 0 1
Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) 1 0 0 1
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) 3 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 7 0 2 4
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 27 12 0 3
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 5 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 5 2
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 4 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 1 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 4 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 5 4 0 4
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 3 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 7 6 1 3
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 2 0 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 1 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 1 0 3 3
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 1 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 0 1 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 11 12 0 2
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 2 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus acerbus Thorell, 1872 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 4 1
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 14 0 0 1
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 2 0 0 1
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 2 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 1 9 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 2 2 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 4 1 2
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 2 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 2 3 0 3
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 2 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 3 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 1 1 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 5 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 2 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 2 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 5 0 0 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 1 0 0 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 4 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Porrhomma cambridgei Merrett, 1994 0 3 0 2
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Arctosa figurata (Simon, 1876) 3 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 30 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 0 2 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 0 1
Collinsia distincta (Simon, 1884) 0 3 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 1 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 11 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 17 3 0 3
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 1 0 1
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
JeskyněSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 1 0 0 1
Pseudomaro aenigmaticus Denis, 1966 2 2 0 2
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 1 1 2
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 2 1
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 0 1 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 2 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 7 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 2 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 0 1 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 1 1 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 3 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 3 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 2 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 1 0 0 1
Osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 0 1 2 1
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 5 2 0 1
Písčité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 5 5 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 1 0 1
Skály a sutě v horáchSamciSamiceMláďataNálezy
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 0 121 0 1
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 1 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy