Nálezy podle období
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Ohrožený 4x 100x 29x 133x

Ozyptila scabricula (Westring, 1851)

České jménoběžník hlínový
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy133 nálezů, 42 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález 2020 , Eva Líznarová
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare probably
Nadm. výška200-500

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (82 použitých nálezů)
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past6934365
Individuální sběr108011
Prosev0504
Smyk1002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (98 použitých nálezů)
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Xerotermní travinobylinná společenstva2530523
Nízké xerofilní křoviny1001
Pískovna2001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy2102
travnaté stepi0201
pískovny2301
Křoviny a skupiny stromů mimo les1001
Xerotermy na jiných podkladech218213
Cesty, silnice0503
Vlhké louky0304
Bylinné porosty na březích potoků a řek0101
Pastviny2002
Bažinné olšiny0101
Skalní stepi na vápencových podkladech2014031
Kamenolom1001
Borové monokultury1001
Písečné přesypy1001
Louky a pastviny4307
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků1113
 SamciSamiceMláďataNálezy