Nálezy podle období
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Ohrožený 100× 30× 134×

Ozyptila scabricula (Westring, 1851)

České jménoběžník hlínový
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy134 nálezů, 42 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález 2021 , Filip Trnka
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare probably
Nadm. výška150-1300

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (134 použitých nálezů)
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev0605
Zemní past6934365
Individuální sběr108011
Neurčeno2644551
Smyk1002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (134 použitých nálezů)
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Kamenité suti nižších poloh0302
Xerotermní travinobylinná společenstva2530523
Nízké xerofilní křoviny1001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin4302
Suché doubravy3215
Suché křoviny1001
Neurčeno2219035
Suché louky218213
Okraje silnic0503
Mokré louky0304
Bylinné porosty břehů0101
Pastviny2002
Mokřadní olšiny0101
Skalní stepi na vápenci2014031
Kamenolomy1001
Výsadby jehličnanů1001
Písčiny1001
Louky a pastviny4307
 SamciSamiceMláďataNálezy