Kvadráty: 5746
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Agalenatea redii Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona diversa Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Micaria formicaria Micaria formicaria (Sundevall, 1831) Ohrožený
Zelotes electus Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa bifasciata Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Nemastomatidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nemastoma lugubre Nemastoma lugubre (Müller, 1776)
Oxyopidae 0-19001901-19501951-20002001+
Oxyopes ramosus Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) Téměř ohrožený
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phalangium opilio Phalangium opilio Linnaeus, 1758
Rilaena triangularis Rilaena triangularis (Herbst, 1799)
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Talavera aequipes Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ebrechtella tricuspidata Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ozyptila scabricula Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Ohrožený
Ozyptila simplex Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) Téměř ohrožený
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zodarion rubidum Zodarion rubidum Simon, 1914 Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (45 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 7 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 2 4 0 1
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 1 1 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 2 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 5 7 1 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Nemastoma lugubre (Müller, 1776) 0 1 0 1
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 1 4 0 1
Rilaena triangularis (Herbst, 1799) 1 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 2 4 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 4 1 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 2 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 2 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 4 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 5 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 0 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 1 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 0 1 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 0 0 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 1 1 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 1 2 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 1 0 0 1
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (45 použitých nálezů)
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 7 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 2 4 0 1
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 1 1 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 2 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 5 7 1 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 0 0 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 2 4 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 4 1 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 2 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 2 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 4 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 5 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 0 0 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 0 1 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 1 1 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 1 0 0 1
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Nemastoma lugubre (Müller, 1776) 0 1 0 1
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 1 4 0 1
Rilaena triangularis (Herbst, 1799) 1 1 0 1
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 1 0 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 1 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy