Kvadráty: 5746
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Agalenatea redii Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 1x 1x
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona diversa Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 1x 1x
Micaria formicaria Micaria formicaria (Sundevall, 1831) Ohrožený 1x 1x
Zelotes electus Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený 1x 1x
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa bifasciata Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený 1x 1x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 1x 1x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Oxyopidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Oxyopes ramosus Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) Téměř ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 1x 1x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Talavera aequipes Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ebrechtella tricuspidata Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený 1x 1x
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Ozyptila scabricula Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Ohrožený 1x 1x
Ozyptila simplex Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) Téměř ohrožený 1x 1x
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 1x 1x
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zodarion rubidum Zodarion rubidum Simon, 1914 Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (42 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 7 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 2 4 0 1
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 1 1 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 2 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 5 7 1 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 2 4 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 4 1 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 2 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 2 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 4 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 5 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 0 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 1 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 0 1 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 0 0 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 1 1 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 1 2 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 1 0 0 1
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (42 použitých nálezů)
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 7 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 2 4 0 1
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 1 1 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 2 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 5 7 1 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 0 0 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 2 4 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 4 1 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 2 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 2 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 4 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 5 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 0 0 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 0 1 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 1 1 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 1 0 0 1
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 1 0 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 1 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy