Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 456× 147× 617×

Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802)

České jménokřižák skvostný
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy617 nálezů, 185 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Westp.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi humid, humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťopen, (semi-open, partly shaded)
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška0-1450

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (617 použitých nálezů)
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk24110498224
Fotografie3306
Sklepávání107130
Individuální sběr11515477
Prosev961416
Neurčeno237117217
Zemní past81810046
Vysavač0011
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (617 použitých nálezů)
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Písčiny0022
Suché louky246023
Rašeliniště8126340
Mokré louky12217749
Kamenolomy1011023
Mezofilní louky36119
Lesní okraje0458
Neurčeno2512788258
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0112
Ovocné sady s luční vegetací5127
Louky a pastviny2599
Vřesoviště nižších poloh0213
Xerotermní travinobylinná společenstva044217
Suché křoviny004110
Slaniska0302
Horská vřesoviště0001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0154
Okraje silnic1001
Suťové a roklinové lesy0101
Výsadby jehličnanů0214
Porosty borůvek0194
Úhory0636
Rašelinné bory0001
Pastviny1133
Stinné skály nižších poloh1235
Ostřicové porosty stojatých vod00193
Luční ostřicové mokřady0103118
Skalní stepi na vápenci00134
Paseky132411
Močály161712
Bylinné porosty břehů1074
Horské biotopy1054
Reliktní bory na skalách02129
Lesostepní doubravy0051
Kamenité suti nižších poloh0051
Louky8183822
Těžební jámy2402
Horské bučiny0033
Lesní cesta0011
Bučiny nižších poloh0101
Haldy a výsypky11268
Lužní lesy nížin0011
Mokřadní olšiny2203
Břehy tekoucích vod0112
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0011
Ostatní pole0302
Lesy1022
Výsadby listnáčů0022
Pozemní komunikace0011
Acidofilní bory0101
Ruderály0213
Vlhké lesní lemy0031
Přirozené lesy0011
 SamciSamiceMláďataNálezy