Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 6x 8x 456x 97x 567x

Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802)

České jménokřižák skvostný
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy567 nálezů, 159 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2018 , Petr Dolejš
Areál rozšířeníPalaearctic - Westp.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi humid, humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťopen, (semi-open, partly shaded)
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-1400

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (351 použitých nálezů)
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk2098471187
Fotografie2305
Individuální sběr11435374
Zemní past7189944
Sklepávání106727
Prosev541414
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (311 použitých nálezů)
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Louky a pastviny2599
okraje silnic1001
mezofilní louky2221
výsadby jehličnanů0101
Slaniska0201
Lesní okraje0347
Luční úhory0636
Pískovcová skalní města0213
Xerotermy na jiných podkladech026020
Porosty vysokých ostřic00193
Kamenolom1010821
Slatiniště0103118
Skalní stepi na vápencových podkladech00134
Lesní paseky132411
Xerotermní travinobylinná společenstva044116
Vrchoviště0344
Kulturní lesy0101
Vlhké louky12197144
Močály161712
Přechodová rašeliniště1044
Bylinné porosty na březích potoků a řek1074
Floristicky pestré křoviny0041
Horské biotopy1054
Reliktní bory na skalních podkladech02129
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy0051
Kamenité sutě0051
Trnkové křoviny0012
Ovocné sady4126
Písečné přesypy0011
Louky8183822
Pastviny1132
Těžební jámy2402
Horské buko-jedlové lesy0033
Smrkové monokultury0012
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0193
Rašeliniště a slatiniště234319
Lesní cesta0011
Mezofilní louky0011
Skály nižších a středních výšek1022
Květnaté bučiny0101
Haldy a výsypky11268
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0011
Bažinné olšiny2203
Břehy tekoucích vod0112
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0011
Pole0302
Rákosiny, orobincové porosty0053
Lesy1022
Křoviny a skupiny stromů mimo les00356
Kultury listnáčů0022
Pozemní komunikace0011
Acidofilní bory0101
Urbánní biotopy0213
Bylinný lem lesa0031
Přirozené lesy0011
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020