Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 6x 8x 456x 141x 611x

Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802)

České jménokřižák skvostný
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy611 nálezů, 181 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Westp.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi humid, humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťopen, (semi-open, partly shaded)
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-1400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (611 použitých nálezů)
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk22110496220
Sklepávání107130
Individuální sběr11515477
Prosev961416
Neurčeno237117217
Zemní past8189945
Fotografie2305
Vysavač0011
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (611 použitých nálezů)
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Mokré louky12217749
Rašeliniště7126339
Mezofilní louky36119
Lesní okraje0458
Kamenolomy1010922
Neurčeno2412787256
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0112
Ovocné sady s luční vegetací5127
Louky a pastviny2599
Vřesoviště nižších poloh0213
Xerotermní travinobylinná společenstva044217
Suché křoviny004110
Slaniska0302
Horská vřesoviště0001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0154
Okraje silnic1001
Suché louky146022
Suťové a roklinové lesy0101
Výsadby jehličnanů0214
Porosty borůvek0194
Úhory0636
Rašelinné bory0001
Pastviny1133
Stinné skály nižších poloh1235
Ostřicové porosty stojatých vod00193
Luční ostřicové mokřady0103118
Skalní stepi na vápenci00134
Paseky132411
Močály161712
Bylinné porosty břehů1074
Horské biotopy1054
Reliktní bory na skalách02129
Lesostepní doubravy0051
Kamenité suti nižších poloh0051
Písčiny0011
Louky8183822
Těžební jámy2402
Horské bučiny0033
Lesní cesta0011
Bučiny nižších poloh0101
Haldy a výsypky11268
Lužní lesy nížin0011
Mokřadní olšiny2203
Břehy tekoucích vod0112
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0011
Ostatní pole0302
Lesy1022
Výsadby listnáčů0022
Pozemní komunikace0011
Acidofilní bory0101
Ruderály0213
Vlhké lesní lemy0031
Přirozené lesy0011
 SamciSamiceMláďataNálezy