Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 6x 8x 456x 125x 595x

Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802)

České jménokřižák skvostný
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy595 nálezů, 179 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Westp.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi humid, humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťopen, (semi-open, partly shaded)
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-1400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (595 použitých nálezů)
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk21107481210
Zemní past8189945
Fotografie2305
Vysavač0011
Prosev641415
Neurčeno237116216
Individuální sběr11475376
Sklepávání106727
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (595 použitých nálezů)
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vlhké louky12197345
Lesní okraje0458
Kamenolomy0011
Neurčeno2412787256
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0011
Ovocné sady s luční vegetací1001
Mokré louky0101
Mezofilní louky2656
Louky a pastviny2599
Vřesoviště nižších poloh0213
Mezofilní louky1012
Xerotermní travinobylinná společenstva044217
Suché křoviny0011
Slaniska0101
Rašeliniště0002
Horská vřesoviště0001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Okraje silnic1001
Suché louky1202
Suťové a roklinové lesy0101
Výsadby jehličnanů0101
Slaniska0201
Porosty borůvek0001
Luční úhory0636
Rašelinné bory0001
Pastviny0001
Pískovcová skalní města0213
Xerotermy na jiných podkladech026020
Porosty vysokých ostřic00193
Kamenolom1010821
Slatiniště0103118
Skalní stepi na vápencových podkladech00134
Lesní paseky132411
Vrchoviště0344
Kulturní lesy0101
Močály161712
Přechodová rašeliniště1044
Bylinné porosty na březích potoků a řek1074
Floristicky pestré křoviny0041
Horské biotopy1054
Reliktní bory na skalních podkladech02129
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy0051
Kamenité sutě0051
Trnkové křoviny0012
Ovocné sady4126
Písečné přesypy0011
Louky8183822
Pastviny1132
Těžební jámy2402
Horské buko-jedlové lesy0033
Smrkové monokultury0012
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0193
Rašeliniště a slatiniště234319
Lesní cesta0011
Skály nižších a středních výšek1022
Květnaté bučiny0101
Haldy a výsypky11268
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0011
Bažinné olšiny2203
Břehy tekoucích vod0112
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0011
Pole0302
Rákosiny, orobincové porosty0053
Lesy1022
Křoviny a skupiny stromů mimo les00356
Kultury listnáčů0022
Pozemní komunikace0011
Acidofilní bory0101
Urbánní biotopy0213
Bylinný lem lesa0031
Přirozené lesy0011
 SamciSamiceMláďataNálezy