Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 12x 14x 747x 73x 846x

Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802)

České jménokřižák skvostný
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy846 nálezů, 159 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2018 , Petr Dolejš
Areál rozšířeníPalaearctic - Westp.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi humid, humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťopen, (semi-open, partly shaded)
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-1400

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (342 použitých nálezů)
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk25106530212
Fotografie1001
Individuální sběr15505787
Zemní past464513
Sklepávání106026
Prosev0012
?1201
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (302 použitých nálezů)
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
okraje silnic1001
mezofilní louky2232
výsadby jehličnanů0214
mokré louky12217145
ostřicové porosty stojatých vod00193
osluněné skály nižších poloh1235
travnaté stepi026020
kamenolomy1010219
luční ostřicové mokřady0103017
skalní stepi na vápenci00134
paseky132411
Xerotermní travinobylinná společenstva044116
rašeliniště365026
Lesní okraje0246
Močály161712
bylinné porosty břehů1074
suché křoviny00409
Horské biotopy1054
reliktní bory na skalách02118
lesostepní doubravy0051
kamenité suti nižších poloh0051
ovocné sady bez bylinné vegetace4126
Louky a pastviny1497
písčiny0011
Louky8183822
pastviny1132
Těžební jámy2402
horské bučiny0033
úhory0535
horská vřesoviště0193
Lesní cesta0011
bučiny nižších poloh0101
haldy a výsypky11268
lužní lesy nížin0011
bažinné olšiny2203
Břehy tekoucích vod0112
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0011
obilná pole0302
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0053
Lesy1022
Kultury listnáčů0022
Pozemní komunikace0011
Acidofilní bory0101
ruderály0213
suché lesní lemy0031
Přirozené lesy0011
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020