Kvadráty: 5460
  Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený 1x 1x
Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (2 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 3 1 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 3 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (2 použitých nálezů)
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 3 1 0 1
ParkySamciSamiceMláďataNálezy
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 3 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy