Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 11x 11x 492x 131x 645x

Trochosa ruricola (De Geer, 1778)

České jménoslíďák drápkatý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy645 nálezů, 155 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (537 použitých nálezů)
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr4441145
Zemní past24431035391472
Prosev4204
Žlutá miska2102
Smyk202010
Sklepávání13304
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (437 použitých nálezů)
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Hliník0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy5406
Polní biotopy36607
pískovny1001
Acidofilní teplomilné doubravy0201
výsadby listnáčů0101
vrbové křoviny0101
lužní lesy nížin1001
Cesty, silnice249269
Xerotermy na jiných podkladech177013
Porosty vysokých ostřic3003
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy88512118
Vrchoviště1001
Rašeliniště a slatiniště51209
Pískovna12304
Rákosiny, orobincové porosty112013
Vlhké louky32025069
Bylinný lem lesa0101
Kosodřevina1001
Močály2116014
Slatiniště2103
Urbánní biotopy7834017
Haldy a výsypky2638630426
Bažinné olšiny2022
Břehy tekoucích vod3123318
Ovocné sady17681049
Louky5419020
Skály nižších a středních výšek6101
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy1001
Xerotermní travinobylinná společenstva791505
Skalní stepi na vápencových podkladech5205
Pole158342826
Kamenité sutě2002
Parky3002
Bylinné porosty na březích potoků a řek28308
Vegetace obnažených den1001
Lesní okraje3307
Slaniska742203
Polní meze10206
Lužní lesy37905
Rašelinné březiny a bory0001
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou2102
Kácené vrbové křoviny2002
Mezofilní louky5010419
Skupiny stromů, remízky < 1 ha2303
Pastviny2102
Polní úhory62703
Stojaté a pomalu tekoucí vody6105
Interiéry budov0404
Bahnité a písčité břehy tekoucích vod1001
Lesy1001
Železniční náspy1001
Kamenolom13503
Suťové a roklinové lesy2002
Kultury listnáčů9101
Luční úhory4202
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků0202
Louky a pastviny1001
Lesní paseky0101
 SamciSamiceMláďataNálezy