Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 11× 11× 492× 158× 672×

Trochosa ruricola (De Geer, 1778)

České jménoslíďák drápkatý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy672 nálezů, 174 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2022 , Petr Dolejš
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-1300

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (672 použitých nálezů)
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr4742149
Neurčeno23160110
Zemní past25011056391493
Prosev4204
Žlutá miska2102
Smyk202010
Sklepávání13304
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (672 použitých nálezů)
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lužní lesy nížin128612127
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin17408
Neurčeno10692864209
Mezofilní louky5712425
Ovocné sady s luční vegetací17881050
Úhory671106
Paseky9904
Suché doubravy7609
Vřesoviště nižších poloh4503
Polní biotopy36607
Výsadby listnáčů9203
Obilná pole4002
Suché louky177015
Kukuřičná pole27402
Lesostepní doubravy0201
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny2103
Okraje silnic249269
Ostřicové porosty stojatých vod3003
Rašeliniště612010
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod112013
Mokré louky32025069
Vlhké lesní lemy0101
Mokřadní vrbiny1001
Močály2116014
Luční ostřicové mokřady2103
Ruderály7834017
Haldy a výsypky2638630426
Mokřadní olšiny2022
Břehy tekoucích vod3123318
Louky5419020
Stinné skály nižších poloh6101
Xerotermní travinobylinná společenstva791505
Skalní stepi na vápenci5205
Ostatní pole158342826
Kamenité suti nižších poloh2002
Zahradnicky utvářené zahrady a parky3002
Bylinné porosty břehů28308
Bahnité břehy1001
Lesní okraje3307
Slaniska742203
Pastviny12308
Rašelinné bory0001
Porosty borůvek2102
Dubohabřiny2303
Stojaté a pomalu tekoucí vody6105
Interiéry budov0404
Písčité břehy1001
Lesy1001
Železniční náspy1001
Kamenolomy13503
Suťové a roklinové lesy2002
Louky a pastviny1001
 SamciSamiceMláďataNálezy