Kvadráty: 6266
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Hahnia nava Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Kratochviliella bicapitata Kratochviliella bicapitata Miller, 1938 Ohrožený
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Neriene emphana Neriene emphana (Walckenaer, 1841) Není ohrožený
Neriene peltata Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria obtusa Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus albidus Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Macaroeris nidicolens Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený
Tetragnatha obtusa Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Paidiscura pallens Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Rugathodes instabilis Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený
Theridion boesenbergi Theridion boesenbergi Strand, 1904 Kriticky ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Synema globosum Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (88 použitých nálezů)
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 1 0 2
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 1 0 2
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 1 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Kratochviliella bicapitata Miller, 1938 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 2 0 1
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Theridion boesenbergi Strand, 1904 2 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 0 2
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 5 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (88 použitých nálezů)
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 0 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 0 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 1 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 1 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Kratochviliella bicapitata Miller, 1938 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 2 0 1
Theridion boesenbergi Strand, 1904 2 0 0 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 0 2
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 5 0 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy