Nálezy podle období
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 20x 29x 1148x 140x 1337x

Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838)

České jménošestiočka ryšavá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1337 nálezů, 129 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2016 , Vlastimil Růžička, Jan Dolanský
Areál rozšířeníEuropean - Me. (Gr.) (Af.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, artificial
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-700

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (557 použitých nálezů)
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past700406227425
Individuální sběr447315114
Prosev3539
Smyk1202
pa1001
Sklepávání1001
?2605
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (465 použitých nálezů)
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) ESSamciSamiceMláďataNálezy
kamenolomy2112323
suché křoviny94010
suťové a roklinové lesy346011
mezofilní louky2804
Lesní okraje108114
travnaté stepi92901195
okraje silnic2423
dubohabřiny3721522
Xerotermní travinobylinná společenstva2423022
kamenité suti nižších poloh4539347
bučiny nižších poloh7003
Přirozené lesy4415
osluněné skály nižších poloh1102
písčiny81007
reliktní bory na skalách5307
horská vřesoviště3327028
00000000101
skalní stepi na vápenci4838952
ruderály288413
Břehy tekoucích vod0011
haldy a výsypky161925
lesostepní doubravy7431134
vnější stěny budov0101
ovocné sady bez bylinné vegetace4116
Louky a pastviny0213
interiéry budov53310
Lesy614010
výsadby jehličnanů17407
Acidofilní bory281309
rašeliniště0001
pastviny1001
Močály1001
mokré louky0001
Polní biotopy4001
Kultury listnáčů10904
úhory1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019