Kvadráty: 6261
  Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araneus angulatus Clerck, 1757 Téměř ohrožený 2x 2x
Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený 2x 2x
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený 2x 2x
Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený 4x 4x
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) Ohrožený 2x 2x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 Není ohrožený 4x 4x
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 2x 2x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) Ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta conigera (O. P.-Cambridge, 1863) Není ohrožený 2x 2x
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Ohrožený 6x 6x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 2x 2x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Calositticus caricis (Westring, 1861) Ohrožený 1x 1x
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 2x 2x
Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 4x 4x
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 2x 2x
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 4x 4x
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (46 použitých nálezů)
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 2 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 5 1
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 1 17 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 2 7 0 1
Agyneta conigera (O. P.-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 1 21 4 1
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 4 2 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 7 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 1 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 7 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 3 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 2 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 1 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 2 0 1
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 0 3 0 2
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 4 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 4 2 3 2
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 3 6 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 10 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 3 4 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 1 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 1 1 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 1 3 0 2
Calositticus caricis (Westring, 1861) 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 1 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 3 20 5 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (46 použitých nálezů)
podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 2 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 6 2
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 1 17 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 2 0 1
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 0 3 0 2
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 2 7 0 1
Agyneta conigera (O. P.-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 4 2 2
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 1 21 4 1
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 4 2 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 4 2 3 2
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 3 6 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 17 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 3 4 2
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 1 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 7 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 3 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 3 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Calositticus caricis (Westring, 1861) 0 1 0 1
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 1 3 0 2
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 3 20 5 1
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020