Kvadráty: 6261
  Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araneus angulatus Clerck, 1757 Téměř ohrožený 1x 1x
Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený 1x 1x
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený 1x 1x
Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený 2x 2x
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) Ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) Ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 1x 1x
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Ohrožený 3x 3x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 1x 1x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Attulus caricis (Westring, 1861) Ohrožený 2x 2x
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 1x 1x
Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 2x 2x
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (51 použitých nálezů)
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 2 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 5 1
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 1 17 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 2 7 0 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 1 21 4 1
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 4 2 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 7 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 1 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 7 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 3 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 2 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 1 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 2 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 3 0 2
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 4 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 4 2 3 2
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 3 6 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 10 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 3 4 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 1 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 2 2 0 2
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 1 3 0 2
Attulus caricis (Westring, 1861) 0 2 0 2
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 3 20 5 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (51 použitých nálezů)
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 2 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 6 2
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 1 17 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 2 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 3 0 2
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 2 7 0 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 4 2 2
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 1 21 4 1
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 0 2
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 4 2 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 4 2 3 2
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 3 6 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 17 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 3 4 2
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 1 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 7 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 3 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 3 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Porosty vysokých ostřicSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 1 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Attulus caricis (Westring, 1861) 0 1 0 1
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Attulus caricis (Westring, 1861) 0 1 0 1
VrchovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 1 3 0 2
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 3 20 5 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020