Kvadráty: 6261
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus angulatus Araneus angulatus Clerck, 1757 Téměř ohrožený
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Araniella opisthographa Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený
Gibbaranea omoeda Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) Ohrožený
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Clubiona trivialis Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Gnaphosa bicolor Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) Ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta conigera Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Gonatium rubellum Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Poeciloneta variegata Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený
Walckenaeria alticeps Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) Není ohrožený
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Piratula uliginosa Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Nemastomatidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nemastoma lugubre Nemastoma lugubre (Müller, 1776)
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Opilio canestrinii Opilio canestrinii (Thorell, 1876)
Platybunus bucephalus Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835)
Rilaena triangularis Rilaena triangularis (Herbst, 1799)
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pholcus phalangioides Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Attulus caricis Attulus caricis (Westring, 1861) Ohrožený
Dendryphantes rudis Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Sclerosomatidae 0-19001901-19501951-20002001+
Leiobunum limbatum Leiobunum limbatum L. Koch, 1861
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha obtusa Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Steatoda castanea Steatoda castanea (Clerck, 1757) Není ohrožený
Theridion mystaceum Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (66 použitých nálezů)
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 2 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 5 1
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 1 17 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 2 7 0 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 1 21 4 1
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 4 2 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 7 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 1 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 7 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 3 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 2 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 1 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 2 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 3 0 2
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 4 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 4 2 3 2
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 3 6 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 10 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 3 4 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 1 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 2 2 0 2
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 1 3 0 2
Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835) 2 1 0 1
Rilaena triangularis (Herbst, 1799) 1 0 0 1
Attulus caricis (Westring, 1861) 0 2 0 2
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Nemastoma lugubre (Müller, 1776) 0 2 0 1
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 0 1 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 3 20 5 1
Leiobunum limbatum L. Koch, 1861 0 1 0 1
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 0 0 1
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 0 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (66 použitých nálezů)
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 2 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 6 2
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 1 17 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 2 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 3 0 2
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 2 7 0 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 4 2 2
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 1 21 4 1
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 0 2
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 4 2 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 4 2 3 2
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 3 6 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 17 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 3 4 2
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 1 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 7 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 3 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 3 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 0 1 0 1
Leiobunum limbatum L. Koch, 1861 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835) 2 1 0 1
Rilaena triangularis (Herbst, 1799) 1 0 0 1
Ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 1 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Attulus caricis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Attulus caricis (Westring, 1861) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 0 0 1
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 0 1 0 1
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 1 3 0 2
Jasanoolšové lemy vodotečíSamciSamiceMláďataNálezy
Nemastoma lugubre (Müller, 1776) 0 2 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 3 20 5 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy