Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 6x 220x 14x 244x

Gonatium rubellum (Blackwall, 1841)

České jménopavučenka červenavá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy244 nálezů, 78 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťhumid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-1300-1400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (174 použitých nálezů)
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk312014
Zemní past1221261137
Prosev2507
Individuální sběr612014
Sklepávání0502
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (154 použitých nálezů)
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesní okraje3406
Lužní lesy0101
výsadby jehličnanů0101
kosodřevina1001
Porosty vysokých ostřic1203
Horské buko-jedlové lesy2205
Kamenité sutě2103
Rašelinné březiny a bory0101
Horské biotopy8907
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2102
Květnaté bučiny1102
Bažinné olšiny910010
Suťové a roklinové lesy3909
Přechodová rašeliniště0101
Reliktní bory na skalních podkladech0101
Břehy tekoucích vod0303
Podmáčené smrčiny3908
Kulturní lesy0202
Skalní a suťové biotopy1001
Louky4608
Rákosiny, orobincové porosty1001
Vrchoviště4409
Pískovcová skalní města1002
Lesní paseky811121
Horské smrčiny1106
Lesy0303
Smrkové monokultury613013
Ruderály3001
Kultury jehličnanů2103
Širokolisté vysokostébelné nivy2001
Acidofilní bory2002
Přirozené lesy2205
Lesní cesta0201
Skupiny stromů, remízky < 1 ha1001
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy0701
Travnatá a keříčkovitá společenstva na silikátovém podkladu0101
Mezofilní louky0101
Acidofilní bukové bučiny0101
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0001
Rašeliniště a slatiniště1101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1324
 SamciSamiceMláďataNálezy