Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený 220× 16× 246×

Gonatium rubellum (Blackwall, 1841)

České jménopavučenka červenavá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy246 nálezů, 79 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1450

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (246 použitých nálezů)
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk312014
Prosev3609
Neurčeno1428370
Zemní past1221261137
Individuální sběr612014
Sklepávání0502
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (246 použitých nálezů)
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesní okraje3406
Skály a sutě v horách1001
Vlhké lesní lemy0101
Lužní lesy nížin0803
Neurčeno7273190
Výsadby jehličnanů817019
Kosodřevina1001
Ostřicové porosty stojatých vod1203
Horské bučiny2205
Kamenité suti nižších poloh2103
Rašelinné bory0101
Horské biotopy8907
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2102
Bučiny nižších poloh1203
Mokřadní olšiny910010
Suťové a roklinové lesy3909
Rašeliniště56011
Reliktní bory na skalách0101
Břehy tekoucích vod0303
Podmáčené smrčiny3908
Skalní a suťové biotopy1001
Louky4608
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
Stinné skály nižších poloh1002
Paseky811121
Horské smrčiny1106
Lesy0303
Ruderály3001
Širokolisté horské nivy2001
Acidofilní bory2002
Přirozené lesy2205
Lesní cesta0201
Dubohabřiny1001
Horská vřesoviště0101
Mezofilní louky0101
Suché doubravy1324
 SamciSamiceMláďataNálezy