Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený 8x 11x 406x 12x 437x

Gonatium rubellum (Blackwall, 1841)

České jménopavučenka červenavá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy437 nálezů, 76 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2011
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťhumid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-1300-1400

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (173 použitých nálezů)
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk28010
Zemní past1231201139
Prosev520014
Individuální sběr2507
Sklepávání0603
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (151 použitých nálezů)
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
výsadby jehličnanů817019
kosodřevina1001
ostřicové porosty stojatých vod1102
horské bučiny2205
kamenité suti nižších poloh2103
rašelinné bory0101
Horské biotopy8907
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2102
bučiny nižších poloh1203
bažinné olšiny910010
suťové a roklinové lesy3909
rašeliniště56011
reliktní bory na skalách0101
Břehy tekoucích vod0303
Lesní okraje2305
podmáčené smrčiny3908
Skalní a suťové biotopy1001
Louky4608
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
osluněné skály nižších poloh1002
paseky811121
horské smrčiny1106
Lesy0303
ruderály3001
širokolisté horské nivy2001
Acidofilní bory2002
Přirozené lesy2205
Lesní cesta0201
dubohabřiny2325
lužní lesy nížin0702
horská vřesoviště0101
mezofilní louky0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019