Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Not endangered 4x 6x 220x 12x 242x

Gonatium rubellum (Blackwall, 1841)

Czech namepavučenka červenavá
Threat levelNot endangered
Records242 nálezů, 76 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2011
Distribution areaPalaearctic - Transp., eM
Phytogeographic areaMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityhumid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-1300-1400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (172 used records)
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk210012
Zemní past1221261137
Prosev2507
Individuální sběr612014
Sklepávání0502
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (152 used records)
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
výsadby jehličnanů0101
kosodřevina1001
Porosty vysokých ostřic1203
Horské buko-jedlové lesy2205
Kamenité sutě2103
Rašelinné březiny a bory0101
Horské biotopy8907
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2102
Květnaté bučiny1102
Bažinné olšiny910010
Suťové a roklinové lesy3909
Přechodová rašeliniště0101
Reliktní bory na skalních podkladech0101
Břehy tekoucích vod0303
Lesní okraje2305
Podmáčené smrčiny3908
Kulturní lesy0202
Skalní a suťové biotopy1001
Louky4608
Rákosiny, orobincové porosty1001
Vrchoviště4409
Pískovcová skalní města1002
Lesní paseky811121
Horské smrčiny1106
Lesy0303
Smrkové monokultury613013
Ruderály3001
Kultury jehličnanů2103
Širokolisté vysokostébelné nivy2001
Acidofilní bory2002
Přirozené lesy2205
Lesní cesta0201
Skupiny stromů, remízky < 1 ha1001
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy0701
Travnatá a keříčkovitá společenstva na silikátovém podkladu0101
Mezofilní louky0101
Acidofilní bukové bučiny0101
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0001
Rašeliniště a slatiniště1101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1324
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020