Kvadráty: 6862
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený
Amaurobius jugorum Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 Ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Atypus affinis Atypus affinis Eichwald, 1830 Téměř ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona caerulescens Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Harpactea hombergi Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Eresidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Eresus kollari Eresus kollari Rossi, 1846 Ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený
Araeoncus crassiceps Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) Téměř ohrožený
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Gonatium rubellum Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Hypomma bituberculatum Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený
Kaestneria dorsalis Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený
Lepthyphantes minutus Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Pelecopsis radicicola Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) Není ohrožený
Tapinocyba affinis Tapinocyba affinis Lessert, 1907 Není ohrožený
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Walckenaeria acuminata Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 Není ohrožený
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Walckenaeria nudipalpis Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa sulzeri Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) Ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Marpissa nivoyi Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) Ohrožený
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Crustulina guttata Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Xysticus luctator Xysticus luctator L. Koch, 1870 Ohrožený
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zodarion germanicum Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (61 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 2
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 0 0 1
Eresus kollari Rossi, 1846 0 0 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 0 0 1
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 0 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 0 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 0 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 0 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 1 0 0 2
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 1 0 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 1 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 1 1 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 0 0 2 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (61 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 2
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 0 0 1
Eresus kollari Rossi, 1846 0 0 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 0 0 1
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 0 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 0 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 0 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 0 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 1 0 0 2
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 1 0 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 1 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 0 0 2 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy