Kvadráty: 6862
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 1x 1x
Amaurobius jugorum Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 Ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený 1x 1x
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 2x 2x
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený 1x 1x
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Atypus affinis Atypus affinis Eichwald, 1830 Téměř ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona caerulescens Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Harpactea hombergi Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x
Eresidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Eresus kollari Eresus kollari Rossi, 1846 Ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 1x 1x
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený 1x 1x
Araeoncus crassiceps Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) Téměř ohrožený 1x 1x
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Gonatium rubellum Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Hypomma bituberculatum Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Kaestneria dorsalis Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený 1x 1x
Lepthyphantes minutus Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Pelecopsis radicicola Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Tapinocyba affinis Tapinocyba affinis Lessert, 1907 Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria acuminata Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria nudipalpis Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa sulzeri Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) Ohrožený 1x 1x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený 1x 1x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 1x 1x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Marpissa nivoyi Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) Ohrožený 1x 1x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Crustulina guttata Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 1x 1x
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus luctator Xysticus luctator L. Koch, 1870 Ohrožený 2x 2x
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zodarion germanicum Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (61 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 2
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 0 0 1
Eresus kollari Rossi, 1846 0 0 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 0 0 1
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 0 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 0 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 0 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 0 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 1 0 0 2
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 1 0 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 1 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 1 1 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 0 0 2 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (61 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 2
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 0 0 1
Eresus kollari Rossi, 1846 0 0 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 0 0 1
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 0 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 0 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 0 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 0 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 1 0 0 2
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 1 0 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 1 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 0 0 2 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy