Nálezy podle období
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 3x 10x 330x 73x 416x

Segestria senoculata (Linnaeus, 1758)

České jménosegestra podkorní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy416 nálezů, 160 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2021 , Viktor Střeštík
Areál rozšířeníEuropean (Gr.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer, Vertical surfaces, Tree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-600-1300

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (416 použitých nálezů)
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Fotografie0103
Individuální sběr28126164126
Prosev241414
Nárazová past3101
Zemní past1034133137
Neurčeno153027118
Smyk1247
Sklepávání3227
Eklektor1313
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (416 použitých nálezů)
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesy4141026
Mokré louky0101
Dubohabřiny0112
Urbánní biotopy0022
Suťové a roklinové lesy1102
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy95014
Zahradnicky utvářené zahrady a parky3101
Neurčeno298551140
Suché doubravy0101
Bučiny nižších poloh0201
Xerotermy na jiných podkladech21910
Kamenolom1023
Kamenité sutě37261546
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0101
Rašelinné březiny a bory0011
Křoviny a skupiny stromů mimo les2103
Přirozené lesy41107
Bylinný lem lesa0101
Kulturní lesy3314
Smrkové monokultury662218
Lesy vyšších poloh a strmých svahů64918
Pískovcová skalní města2066
Rašeliniště a slatiniště0043
Suťové a roklinové lesy6049
Bažinné olšiny0011
Horské buko-jedlové lesy02117
Lesní okraje2126
Břehy tekoucích vod1114
Reliktní bory na skalních podkladech4327
Květnaté bučiny5308
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy5115
Skály subalpinského a alpinského pásma0011
Louky a pastviny0032
Mezofilní louky0503
Kultury listnáčů8205113
Skalní a suťové biotopy0222
Borové monokultury0123
Širokolisté vysokostébelné nivy4024
Slatiniště0312
Skalní stepi na vápencových podkladech2013
Přechodová rašeliniště0031
Pozemní komunikace0011
Přirozené smrčiny (bory a březiny)0171
Acidofilní bory1246
Acidofilní bukové bučiny4105
Skály nižších a středních výšek0201
Lesní paseky0011
Bylinné porosty na březích potoků a řek0101
Polní biotopy1001
Lužní lesy1001
Kultury jehličnanů1413
Horské smrčiny0201
Ovocné sady1001
Interiéry budov1001
 SamciSamiceMláďataNálezy