Nálezy podle období
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Segestria senoculata (Linné, 1758) Není ohrožený 6x 19x 608x 60x 693x

Segestria senoculata (Linné, 1758)

České jménosegestra podkorní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy693 nálezů, 152 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2018 , Radek Šich
Areál rozšířeníEuropean (Gr.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer, Vertical surfaces, Tree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-600-1300

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (287 použitých nálezů)
Segestria senoculata (Linné, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Fotografie0002
Zemní past1023034132
Individuální sběr28126160129
Prosev151812
Eklektor1313
Smyk0112
Sklepávání0213
sf1113
?0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (264 použitých nálezů)
Segestria senoculata (Linné, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesy0001
Urbánní biotopy0001
bučiny nižších poloh96014
travnaté stepi21910
kamenolomy1023
kamenité suti nižších poloh37261546
horská vřesoviště0101
rašelinné bory0011
Lesy412922
výsadby jehličnanů10102626
suché křoviny2103
Přirozené lesy41107
suché lesní lemy0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů64918
osluněné skály nižších poloh2267
dubohabřiny74012
rašeliniště0074
suťové a roklinové lesy6049
bažinné olšiny0011
horské bučiny02117
Lesní okraje2126
Břehy tekoucích vod1114
reliktní bory na skalách4327
lesostepní doubravy5115
skály a sutě v horách0011
Louky a pastviny0032
mezofilní louky0503
Kultury listnáčů8205113
Skalní a suťové biotopy0222
širokolisté horské nivy4024
luční ostřicové mokřady0312
skalní stepi na vápenci2013
Pozemní komunikace0011
podmáčené smrčiny0171
Acidofilní bory1246
paseky0011
bylinné porosty břehů0101
Polní biotopy1001
údolní jasanoolšové luhy1001
21211100402
horské smrčiny0201
ovocné sady bez bylinné vegetace1001
ruderály0021
interiéry budov1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019