Nálezy podle období
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 3x 10x 330x 64x 407x

Segestria senoculata (Linnaeus, 1758)

České jménosegestra podkorní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy407 nálezů, 154 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2021 , Viktor Střeštík
Areál rozšířeníEuropean (Gr.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer, Vertical surfaces, Tree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-600-1300

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (289 použitých nálezů)
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Fotografie0103
Prosev241414
Individuální sběr27121163119
Zemní past1024033136
Smyk1247
Sklepávání3227
Eklektor1313
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (267 použitých nálezů)
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesy4131025
Urbánní biotopy0022
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy84013
bučiny nižších poloh0201
Xerotermy na jiných podkladech21910
Kamenolom1023
Kamenité sutě37261546
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0101
Rašelinné březiny a bory0011
Křoviny a skupiny stromů mimo les2103
Přirozené lesy41107
Bylinný lem lesa0101
Kulturní lesy3314
Smrkové monokultury662218
Lesy vyšších poloh a strmých svahů64918
Pískovcová skalní města2066
Rašeliniště a slatiniště0043
Suťové a roklinové lesy6049
Bažinné olšiny0011
Horské buko-jedlové lesy02117
Lesní okraje2126
Břehy tekoucích vod1114
Reliktní bory na skalních podkladech4327
Květnaté bučiny5308
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy5115
Skály subalpinského a alpinského pásma0011
Louky a pastviny0032
Mezofilní louky0503
Kultury listnáčů8205113
Skalní a suťové biotopy0222
Borové monokultury0123
Širokolisté vysokostébelné nivy4024
Slatiniště0312
Skalní stepi na vápencových podkladech2013
Přechodová rašeliniště0031
Pozemní komunikace0011
Přirozené smrčiny (bory a březiny)0171
Acidofilní bory1246
Acidofilní bukové bučiny4105
Skály nižších a středních výšek0201
Lesní paseky0011
Bylinné porosty na březích potoků a řek0101
Polní biotopy1001
Lužní lesy1001
Kultury jehličnanů1413
Horské smrčiny0201
Ovocné sady1001
Interiéry budov1001
 SamciSamiceMláďataNálezy