Nálezy podle období
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 3x 10x 330x 79x 422x

Segestria senoculata (Linnaeus, 1758)

České jménosegestra podkorní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy422 nálezů, 161 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2021 , Viktor Střeštík
Areál rozšířeníEuropean (Gr.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer, Vertical surfaces, Tree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-600-1300

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (422 použitých nálezů)
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Fotografie0103
Prosev251415
Individuální sběr28132167131
Nárazová past3101
Zemní past1034133137
Neurčeno153027118
Smyk1247
Sklepávání3227
Eklektor1313
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (422 použitých nálezů)
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesy4141026
Suťové a roklinové lesy73413
Horské smrčiny0783
Stinné skály nižších poloh2368
Reliktní bory na skalách4338
Mokré louky0101
Dubohabřiny0112
Ruderály0022
Bučiny nižších poloh96115
Suché doubravy96015
Zahradnicky utvářené zahrady a parky3101
Neurčeno298551140
Suché louky21910
Kamenolomy1023
Kamenité suti nižších poloh37261546
Porosty borůvek0101
Rašelinné bory0011
Suché křoviny2103
Přirozené lesy41107
Vlhké lesní lemy0101
Výsadby jehličnanů10142628
Lesy vyšších poloh a strmých svahů64918
Rašeliniště0074
Mokřadní olšiny0011
Horské bučiny02117
Lesní okraje2126
Břehy tekoucích vod1114
Lesostepní doubravy5115
Skály a sutě v horách0011
Louky a pastviny0032
Mezofilní louky0503
Výsadby listnáčů8205113
Skalní a suťové biotopy0222
Širokolisté horské nivy4024
Luční ostřicové mokřady0312
Skalní stepi na vápenci2013
Pozemní komunikace0011
Acidofilní bory1246
Paseky0011
Bylinné porosty břehů0101
Polní biotopy1001
Lužní lesy nížin1001
Ovocné sady s luční vegetací1001
Interiéry budov1001
 SamciSamiceMláďataNálezy