Records by time
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Segestria senoculata (Linné, 1758) Not endangered 6x 19x 608x 60x 693x

Segestria senoculata (Linné, 1758)

Czech namesegestra podkorní
Threat levelNot endangered
Records693 nálezů, 152 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2018 , Radek Šich
Distribution areaEuropean (Gr.
Phytogeographic area(Thermo), Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumGround layer, Vertical surfaces, Tree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-600-1300

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (287 used records)
Segestria senoculata (Linné, 1758) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Fotografie0002
Zemní past1023034132
Individuální sběr28126160129
Prosev151812
Eklektor1313
Smyk0112
Sklepávání0213
sf1113
?0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (264 used records)
Segestria senoculata (Linné, 1758) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Lesy0001
Urbánní biotopy0001
bučiny nižších poloh96014
travnaté stepi21910
kamenolomy1023
kamenité suti nižších poloh37261546
horská vřesoviště0101
rašelinné bory0011
Lesy412922
výsadby jehličnanů10102626
suché křoviny2103
Přirozené lesy41107
suché lesní lemy0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů64918
osluněné skály nižších poloh2267
dubohabřiny74012
rašeliniště0074
suťové a roklinové lesy6049
bažinné olšiny0011
horské bučiny02117
Lesní okraje2126
Břehy tekoucích vod1114
reliktní bory na skalách4327
lesostepní doubravy5115
skály a sutě v horách0011
Louky a pastviny0032
mezofilní louky0503
Kultury listnáčů8205113
Skalní a suťové biotopy0222
širokolisté horské nivy4024
luční ostřicové mokřady0312
skalní stepi na vápenci2013
Pozemní komunikace0011
podmáčené smrčiny0171
Acidofilní bory1246
paseky0011
bylinné porosty břehů0101
Polní biotopy1001
údolní jasanoolšové luhy1001
21211100402
horské smrčiny0201
ovocné sady bez bylinné vegetace1001
ruderály0021
interiéry budov1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019