Kvadráty: 6054
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 16x 8x 26x
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 4x 4x
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 2x 2x
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 5x 5x
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený 1x 1x
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 2x 2x
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený 3x 3x
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) Téměř ohrožený 1x 1x
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Není ohrožený 2x 2x
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 2x 2x 4x
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 1x 3x
Bathyphantes approximatus (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený 2x 1x 3x
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 2x 2x
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 1x 3x
Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 4x 6x
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 1x 1x
Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x 4x
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 3x 3x
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Porrhomma microcavense Wunderlich, 1990 Silně ohrožený 1x 1x
Saloca diceros (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Tapinopa longidens (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 3x 3x
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria atrotibialis (O. P.-Cambridge, 1878) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 18x 7x 25x
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 Není ohrožený 5x 5x
Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 2x 2x 4x
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 3x 3x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený 1x 1x
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Segestria senoculata (Linné, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 1x 1x
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 3x 3x
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 3x 3x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 1x 1x
Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený 1x 1x
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (10 použitých nálezů)
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 0 2 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 2 0 1
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 6 6 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 2 13 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 6 4 0 1
Saloca diceros (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microcavense Wunderlich, 1990 0 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 4 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (26 použitých nálezů)
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 8
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 0 2 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 2 0 1
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 6 6 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 2 13 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 6 4 0 1
Porrhomma microcavense Wunderlich, 1990 0 1 0 1
Saloca diceros (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 9
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019