Nálezy podle období
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 9x 962x 108x 1081x

Agroeca brunnea (Blackwall, 1833)

České jménozápředka zvonečková
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1081 nálezů, 150 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid, humid
StratumGround layer, Shrub layer, Tree trunks
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-900

Literatura

We investigated spider fauna in 6 substitute birch stands in northern Bohemia between 1988 and 1998 in areas destroyed by air pollution. Spiders were caught using either pitfall traps or photoeclectors and each collecting method was evaluated separately. The comparison of results from year 1988 and year 1998 showed an increase in number of individuals but not in number of species. Although no clear trends were found when comparing the data by biodiversity indexes, two distinct clusters separating localities in 1988 and 1998 were found when comparing spider communities by Soerensen's index and cluster analysis. Based on these data we identified species mainly responsible for such changes. Our stud y shows that although biodiversity evaluated by biodiversity indexes and number of species was not changed during ten years of succession, progressive changes in the spider community occur in its structure at the level of single species.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (866 použitých nálezů)
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr2931140
Prosev2111018
Zemní past100165692736
Smyk1510016
Sklepávání2003
Eklektor12255153
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (813 použitých nálezů)
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
vrbové křoviny0202
Lužní lesy98411240
kamenolomy1501
lužní lesy nížin0201
Pískovna2103
Lesní okraje46015
Kulturní lesy4752130
Lesy18316740178
Kamenolom1404
Vrchoviště6408
Xerotermy na jiných podkladech57011
Acidofilní bukové bučiny2103
Rašeliniště a slatiniště4428032
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy3112317
Rašelinné březiny a bory1447531
Kultury jehličnanů3816027
Křoviny a skupiny stromů mimo les113010
Porosty vysokých ostřic0101
Skupiny stromů, remízky < 1 ha3124
Vlhké louky1911021
Bažinné olšiny3612032
Horské buko-jedlové lesy0201
Smrkové monokultury24312544
Louky8105
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy3828843
Kosodřevina0101
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou6305
Písečné přesypy7004
Močály4204
Borové monokultury3613121
Reliktní bory na skalních podkladech4405
Haldy a výsypky5007
Xerotermní travinobylinná společenstva16208
Slatiniště41108
Pískovcová skalní města93010
Kamenité sutě4206
Přechodová rašeliniště168412
Skály nižších a středních výšek1001
Přirozené lesy208018
Lesy vyšších poloh a strmých svahů3104
Podmáčené smrčiny1102
Kultury listnáčů15591315
Suťové a roklinové lesy0101
Rákosiny, orobincové porosty8509
Slaniska1001
Polní meze2203
Přirozené smrčiny (bory a březiny)28507
Lesní paseky113011
Bylinné porosty na březích potoků a řek11204
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy1002
Acidofilní bory3416020
Ovocné sady16709
Floristicky pestré křoviny7103
Ruderály12305
Mezofilní louky1203
Břehy tekoucích vod11005
Trnkové křoviny0101
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1519022
Pole0001
Květnaté bučiny1001
Urbánní biotopy0001
Polní biotopy3002
Stojaté a pomalu tekoucí vody21202
Polní úhory0201
Luční úhory5504
 SamciSamiceMláďataNálezy