Records by time
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Not endangered 4x 17x 1782x 102x 1905x

Agroeca brunnea (Blackwall, 1833)

Czech namezápředka zvonečková
Threat levelNot endangered
Records1905 nálezů, 148 kvadrátů
First record 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2012 , Jiří Řehounek
Distribution areaPalaearctic - E-S
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditydry, semi-humid, humid
StratumGround layer, Shrub layer, Tree trunks
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-500-900

Bibliography

We investigated spider fauna in 6 substitute birch stands in northern Bohemia between 1988 and 1998 in areas destroyed by air pollution. Spiders were caught using either pitfall traps or photoeclectors and each collecting method was evaluated separately. The comparison of results from year 1988 and year 1998 showed an increase in number of individuals but not in number of species. Although no clear trends were found when comparing the data by biodiversity indexes, two distinct clusters separating localities in 1988 and 1998 were found when comparing spider communities by Soerensen's index and cluster analysis. Based on these data we identified species mainly responsible for such changes. Our stud y shows that although biodiversity evaluated by biodiversity indexes and number of species was not changed during ten years of succession, progressive changes in the spider community occur in its structure at the level of single species.

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (865 used records)
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past110771492765
Individuální sběr1717126
Prosev139018
Sklepávání0201
Eklektor12255153
Smyk0302
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (810 used records)
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
kamenolomy2905
lužní lesy nížin3214320
pískovny2103
Lesní okraje46015
výsadby jehličnanů14511227122
Lesy18316740178
rašeliniště6640452
travnaté stepi57011
bučiny nižších poloh3104
rašelinné bory1447531
suché křoviny185014
ostřicové porosty stojatých vod0101
dubohabřiny41291047
mokré louky1911021
bažinné olšiny3612032
horské bučiny0201
Louky8105
kosodřevina0101
horská vřesoviště6305
písčiny7004
Močály4204
reliktní bory na skalách4405
haldy a výsypky5007
Xerotermní travinobylinná společenstva16208
údolní jasanoolšové luhy93361239
luční ostřicové mokřady41108
osluněné skály nižších poloh103011
kamenité suti nižších poloh4206
Přirozené lesy208018
Lesy vyšších poloh a strmých svahů3104
podmáčené smrčiny29609
Kultury listnáčů15591315
suťové a roklinové lesy0101
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod8509
slaniska1001
mezofilní louky3406
paseky113011
bylinné porosty břehů11204
Acidofilní bory3416020
ovocné sady bez bylinné vegetace16709
ruderály12306
Břehy tekoucích vod11005
lesostepní doubravy1519022
obilná pole0001
Polní biotopy3002
Stojaté a pomalu tekoucí vody21202
úhory5705
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020