Kvadráty: 5455
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius jugorum Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 Ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený
Gibbaranea gibbosa Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Neriene peltata Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený
Saaristoa abnormis Saaristoa abnormis (Blackwall, 1841) Silně ohrožený
Walckenaeria corniculans Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) Není ohrožený
Walckenaeria cuspidata Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa saltans Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 Není ohrožený
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Piratula uliginosa Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Steatoda albomaculata Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený

Fotografie

Cyclosa conica
Gibbaranea gibbosa

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (42 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 3 0 0 2
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 2 0 0 1
Saaristoa abnormis (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 6 0 0 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 29 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 2 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 1 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 0 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 3 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 15 2 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 2 2 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 1 0 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (42 použitých nálezů)
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 2 0 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Saaristoa abnormis (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 3 0 0 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 32 1 0 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 3 0 0 2
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 1 0 0 1
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 1 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 16 3 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 0 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 2 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 5 0 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 1 0 0 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
ZahradySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 2 2 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy