Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) Není ohrožený 2x 117x 5x 124x

Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875)

České jménopavučenka čepovitá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy124 nálezů, 38 kvadrátů
První nález 1940, J. Kratochvíl, Miller 1947
Poslední nález 2009
Areál rozšířeníEuropean (Algeria
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (113 použitých nálezů)
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past5693292
Prosev98012
Smyk1102
Eklektor1706
Individuální sběr1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (103 použitých nálezů)
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Kamenité sutě6206
Lesy2708
Acidofilní bukové bučiny8807
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy920014
Pískovcová skalní města1102
Květnaté bučiny58011
Skupiny stromů, remízky < 1 ha0101
Pískovna1001
Lužní lesy1001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy926019
Smrkové monokultury2204
Haldy a výsypky0002
Suťové a roklinové lesy2204
Skály nižších a středních výšek1001
Rákosiny, orobincové porosty0101
Kulturní lesy119014
Křoviny a skupiny stromů mimo les0101
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0101
Přirozené lesy1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2103
Xerotermy na jiných podkladech0101
 SamciSamiceMláďataNálezy