Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) Není ohrožený 117× 12× 131×

Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875)

České jménopavučenka čepovitá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy131 nálezů, 45 kvadrátů
První nález 1940, J. Kratochvíl, Miller 1947
Poslední nález 2021 , Pavel Vonička
Areál rozšířeníEuropean (Algeria
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška200-1100

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (131 použitých nálezů)
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past61102299
Neurčeno14011
Prosev98012
Smyk1102
Eklektor1706
Individuální sběr1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (131 použitých nálezů)
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno1913223
Horské bučiny2103
Dubohabřiny2803
Kamenité suti nižších poloh6206
Lesy2708
Bučiny nižších poloh1316018
Suché doubravy920014
Stinné skály nižších poloh2103
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1001
Lužní lesy nížin1001
Lesostepní doubravy926019
Výsadby jehličnanů321018
Haldy a výsypky0002
Suťové a roklinové lesy2204
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Suché křoviny0101
Porosty borůvek0101
Přirozené lesy1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2103
Suché louky0101
 SamciSamiceMláďataNálezy